Gelijk loon bestaat niet

Het loon dat je ontvangt, wordt door heel wat factoren bepaald. Zo spelen geslacht, leeftijd, sector, regio, grootte en winstgevendheid van het bedrijf een doorslaggevende rol.

Die conclusie valt te trekken uit een rapport over de loonstructuur in België, opgesteld door het departement Toegepaste Economie van de Brusselse universiteit ULB. Enkele opvallende cijfers:

  • Vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 14,9 procent minder dan mannen.
  • Het gemiddelde brutomaandloon voor mannen is 2.807 euro, voor vrouwen is dat 2.387 euro.
  • Arbeiders bereiken hun hoogste loon op de leeftijd van 46 jaar. Bedienden verdienen het meest op hun 54ste.
  • Bij bedienden stijgt het loon met 70 procent tussen het begin van hun loopbaan en hun loonpiek. Bij arbeiders is dat maar 12 procent.

08/09/2008

  • 08 september 2008