Firmawagen minder populair door files

Meer dan de helft van de werknemers is de files zo beu, dat ze hun bedrijfswagen willen inruilen voor een mobiliteitsbudget, zodat ze op een fiscaal interessante manier kunnen gebruikmaken van de fiets, openbaar vervoer, cambiowagen of een kleinere, zuinige wagen. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx.

11 oktober 2014

Delen

Mobiliteit in Vlaanderen en Brussel blijft bijzonder precair. “Niet minder dan 90% van de bedrijven klaagt over moeilijke bereikbaarheid, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer”, zegt Kathelijne Verboomen van SD Worx, naar aanleiding van hun mobiliteitsstudie. “Bijna de helft van de Belgische bedrijven zegt moeilijk bereikbaar te zijn met de auto vanwege files. In Brussel is dat zelfs 75%. Meer overheidsorganisaties (57%) dan privébedrijven (45%) zeggen hinder te ondervinden van de fileproblematiek.”

Afkeer van bedrijfswagen het sterkst bij wie in Brussel werkt

Ook de werknemers zijn de files meer dan beu. “54% van de Vlamingen die in Vlaanderen werkt, geeft de voorkeur aan een mobiliteitsbudget boven een bedrijfswagen. Dat is zelfs nog meer bij wie dagelijks het filegebied rond en in Brussel moet trotseren: meer dan 60% van de Belgen die in Brussel werkt, afkomstig uit welke hoek van het land dan ook, verkiest het mobiliteitsbudget boven de bedrijfswagen. Hoe lastiger de mobiliteitssituatie, hoe vaker het mobiliteitsbudget een oplossing lijkt te bieden.”

Een mobiliteitsbudget maakt deel uit van het loonpakket van een werknemer, waarbij die een budget ter beschikking krijgt dat hij mag spenderen aan een brede waaier van vervoersoplossingen (fiets, openbaar vervoer, …). Een firmawagen kan daar deel van uitmaken, maar niet noodzakelijk.

Het omgekeerde geldt ook: hoe minder last mensen hebben van files, hoe liever ze in een bedrijfswagen rondtoeren. “67% van de werknemers die in het Brussels Gewest wonen, maar in Vlaanderen werken, geeft de voorkeur aan een bedrijfswagen. De mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen lijkt voor Brusselaars dus minder problematisch dan de situatie in het eigen gewest”, aldus Kathelijne Verboomen, mobiliteitsexperte en directeur tax & reward van SD Worx.

Lange woon-werkverplaatsingen: voorkeur voor bedrijfswagen

Opmerkelijk is dat wie lange woon-werkverplaatsingen doet, de voorkeur blijft geven aan de auto. Dat geldt bijvoorbeeld voor 83% van de werknemers die in Brussel wonen, maar in Wallonië werken. Bij Vlamingen die in Wallonië werken is dat 70%. “Mogelijke verklaring hiervoor (naast de globale kost van een privéwagen), is dat 57% van de Waalse bedrijven met het openbaar vervoer nauwelijks bereikbaar is. Er zijn te weinig haltes, of de verbindingen zijn te complex.”

Dat alles blijkt uit aan representatieve steekproef van SD Worx bij 2.500 Belgische werknemers van privé- en overheidsorganisaties (september 2014). Respondenten konden aangeven of ze de voorkeur gaven aan een mobiliteitsbudget of aan een bedrijfswagen. Deze vraag stond los van de feitelijke situatie of een werknemer al over een bedrijfswagen of mobiliteitsbudget beschikte, er werd dus louter naar voorkeuren gepeild.

Mobiliteitsvoorkeuren

 

Bedrijfswagen overgesubsidieerd?

In ons land heeft 83% van de gezinnen minstens één auto. Eind 2013 waren er 5,4 miljoen personenwagens ingeschreven in ons land. Meer dan een half miljoen Belgische werknemers heeft een bedrijfswagen die ook privé gebruikt wordt. Dat betekent dat de salariswagens ruim 10 procent uitmaken van het wagenpark. Dat meldt De Standaard op basis van schattingen van sectorfederatie Febiac. Daarnaast zijn er ook nog meer dan 316.000 personenwagens van zelfstandigen, waarvan moeilijk vast te stellen is hoe vaak die privé gebruikt worden.

In elk land wordt een bedrijfswagen minder belast dan het regulier loon, toont een Oeso-studie aan. Maar geen enkel land is fiscaal zo mild als België: een bedrijfswagen krijgt een maandelijkse subsidie van 230 euro, ruim boven het Oeso-gemiddelde van 133 euro. Volgens de Oeso ligt de maatschappelijke kost nog vier keer hoger, omdat de subsidiëring tot meer auto's leidt en dus ook meer vervuiling, ongelukken en fileleed.

Mobiliteitsbudget is op maat invulbaar

En die files zijn werknemers duidelijk beu. “De voorkeur voor het mobiliteitsbudget heeft te maken met het multimodale karakter ervan. Werknemers kunnen binnen hun budget namelijk gebruikmaken van alle transportmiddelen die door de werkgever worden aangeboden. Werknemers van hun kant verwachten een efficiëntere woon-werkverplaatsing door een combinatie van diverse transportmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer, cambiowagen of eventueel een kleine, zuinige wagen voor de daluren”, vertelt Kathelijne Verboomen van SD Worx.

“Het is de werkgever die al dan niet het initiatief moet nemen om het mobiliteitsbudget in zijn organisatie te introduceren. Hij bepaalt ook de hoogte van het mobiliteitsbudget en de diverse transportmiddelen die medewerkers ter beschikking krijgen. Werknemers kunnen het mobiliteitsbudget altijd gebruiken voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen. Of het ook voor zuivere privéverplaatsingen kan worden gebruikt, beslist de werkgever. De gekozen mobiliteitsoplossingen moeten wel altijd werkgerelateerd zijn.”

Wetsvoorstel mobiliteitsbudget opnieuw ingediend

“In januari 2014 heeft CD&V kamerlid Jef Van den Bergh een wetsvoorstel over het mobiliteitsbudget ingediend”, zegt Kathelijne Verboomen, mobiliteitsexperte en directeur tax & reward van SD Worx. “Dat wetsvoorstel kon tijdens de vorige legislatuur niet meer worden behandeld. Daarom heeft Jef Van den Bergh het tijdens de huidige legislatuur opnieuw ingediend, al meteen deze zomer. Bij zowel werkgevers- als werknemersorganisaties bestaat een groot draagvlak voor het mobiliteitsbudget. Hopelijk wordt het snel behandeld. Als het wordt aangenomen, kan het mobiliteitsbudget uitgroeien tot een sterke concurrent voor de bedrijfswagen”.

“Het wetsvoorstel zorgt voor een harmonisering van de regelgeving. De juridische regels op het vlak van mobiliteit verschillen nu immers per type traject. Ze zijn bijvoorbeeld anders voor beroeps-, woon-werk- en privétrajecten. Maar ze verschillen ook per type vervoermiddel, per rechtstak (sociaal, fiscaal, arbeidsrechtelijk), en per niveau van regelgeving (wet, sector, onderneming, individueel). Een mobiliteitsbudget heeft echter een algemeen karakter en doorkruist al die regels. Vandaar de nood van een harmonisering van de regelgeving.”

Helft werknemers wil home office om fileleed te vermijden

In de enquête van SD Worx werden werknemers ook gevraagd of ze thuis willen werken om files en mobiliteitsproblemen te vermijden.

Op dit moment geeft 50% van de Brusselse, 35% van de Vlaamse en 11% van de Waalse bedrijven aan dat een home office tot de mogelijkheden behoort. Er bestaat nauwelijks verschil tussen overheid (37%) en privé (35%).

Ook werknemers zien thuiswerken als een deel van de oplossing voor de mobiliteitsproblematiek. Uit de voorkeurensurvey van SD Worx blijkt namelijk dat 56% van de bedienden zegt thuis te willen werken. In de eerste plaats gaat het ook hier over werknemers die in een ander gewest werken dan ze wonen.

Voor wie in Vlaanderen werkt én woont (37%) is home office minder belangrijk. Wie in Wallonië (53%) of Brussel (57%) werkt en woont, vindt thuiswerken in ieder geval niet onbelangrijk. “Voor Waalse werknemers spelen duur en afstand van de verplaatsing daarin een rol. Voor Brusselse bedienden vooral de duur van de verplaatsing en de fileproblematiek”, licht Kathelijne Verboomen van SD Worx toe.

“De bereikbaarheid van een organisatie wordt steeds belangrijker voor de attractiviteit van een werkgever. Werknemers houden niet alleen rekening met het loonpakket, de leerkansen en de flexibiliteit die een werkgever biedt, maar hechten steeds vaker belang aan de bereikbaarheid van het bedrijf en de parkeermogelijkheden. Voor een potentiële medewerker is reistijd crucialer dan afstand.”

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.