Eerstgeboren meisjes zijn meest ambitieus

afgestudeerde meisjes

Een studie van de University of Essex wijst uit dat meisjes die het oudste kind zijn in een gezin, statistisch gezien ambitieuzer zijn en vaker gaan verder studeren dan hun jongere broer(s) en/of zus(sen).

Wat hebben Angela Merkel, Hillary Clinton, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, JK Rowling en Beyoncé met elkaar gemeen? Naast hun plaats in de lijst van de machtigste vrouwen ter wereld van zakenmagazine Forbes blijken zij ook allemaal de eerstgeborenen te zijn binnen hun gezin.

Toeval? Wetenschapster Feifei Bu (University of Essex) beweert van niet. In haar studie, waarbij ze samen met haar collega's 1.503 Britse gezinnen en 3.532 individuen onderzocht, kwam ze tot de conclusie dat eerstgeboren meisjes ambitieuzer zijn dan de jongere kinderen van het gezin. Eerstgeboren meisjes zijn bovendien maar liefst 13 procent ambitieuzer dan eerstgeboren jongens. Tot slot blijkt de kans dat eerstgeboren meisjes en jongens hogere studies aanvatten zo'n 16 procent hoger te liggen dan bij hun jongere broertjes en/of zusjes.

Leeftijdsverschil

Feifei Bu denkt dat de oorzaak hiervan terug te vinden is in de tijd die ouders aan hun kinderen besteden. Eerstgeborenen krijgen immers vaak meer tijd en aandacht van hun ouders dan hun broers of zussen omdat ze nog alleen zijn. Het verschil tussen eerstgeboren jongens en meisjes kan ze echter niet verklaren.

Een ander opmerkelijke conclusie? Volgens de studie doen ouders hun kinderen beter presteren door een periode van minstens vier jaar tussen ieder kind te laten. Hoe groter het leeftijdsverschil tussen de kinderen, hoe groter de kans op hogere kwalificaties, zo blijkt.

(nm) – Bron: Independent.ie 

Meer info over Carrière

30/05/2014