De chaos van Di Rupo: twijfels over tijdskrediet en ouderschapsverlof groter dan ooit!

Men vroeg om hervormingen, hervormingen zal men krijgen. De talloze maatregelen die sinds het aantreden van de regering-Di Rupo werden aangekondigd, vinden langzaam maar zeker hun weg naar het Belgisch Staatsblad. Maar al die verandering leidt tot verwarring en onzekerheid. ‘Niemand ziet nog het bos door de bomen.’

11 juni 2012

Delen

“Werknemers die tijdskrediet willen opnemen, weten momenteel niet of dat ten koste zal gaan van hun pensioen” (Iris Tolpe, legal manager Securex)

‘De regering-Di Rupo nam al meer dan honderd maatregelen die te maken hebben met human resources. We verliezen stilaan het overzicht’, aldus Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR), twee weken geleden op een debat over tewerkstelling in de welzijnssector.

Nieuwe maatregelen

Het is een klacht die de laatste maanden vaker werd gehoord en aan volume toenam. De chaos is wellicht het onvermijdelijke gevolg van de stortvloed aan nieuwe maatregelen die volgde op het aantreden van de regering Di Rupo I. ‘Als men dingen verandert, gaat dat vaak gepaard met onzekerheid’, begrijpt ook Windey. ‘Dat is normaal, en dat was vroeger ook al zo. Alleen wordt er op dit moment zo massaal veel tegelijkertijd veranderd, dat we het overzicht dreigen te verliezen. Het zou nuttig mocht de regering een overzicht publiceren van alle maatregelen met een stand van zaken. Dat zou ook de media helpen, want door hun berichtgeving van partiële nieuwsfeiten versterken ze de verwarring.’

Vakbonden, werkgeversorganisaties, bedrijfsleiders en sociale secretariaten herkennen zich in de kritiek. ‘Het minste wat we kunnen zeggen is dat de regering inderdaad snel uit de startblokken is geschoten’, zegt Iris Tolpe, legal manager bij hr-dienstverlener Securex. ‘De regering heeft op korte tijd veel wetgeving goedgekeurd en het vergt energie en tijd om alle wijzigingen uit te leggen aan de werkgevers die op hun beurt geconfronteerd worden met veel vragen en onzekerheid bij hun werknemers.’

Veel verwarring

Ook Geert Vermeir, senior juridisch adviseur bij hr-dienstverlener SD Worx, bevestigt het probleem. ‘Ik werk hier op het kenniscentrum - zeg maar de helpdesk voor onze juridische consultants - maar zelfs voor ons is het vandaag niet evident om de evoluties in de regelgeving op te volgen.’

‘Onder meer op het vlak van tijdskrediet en ouderschapsverlof beweegt er momenteel veel’, vervolgt Vermeir. ‘Men zet de grote lijnen uit en men neemt veel beslissingen over principes, maar het duurt een tijdje voor dat allemaal is omgezet in concrete wetgeving. Bovendien worden de principes in de praktijk soms heel anders ingevuld dan aangekondigd. Op die manier ontstaat er veel verwarring. Niemand ziet nog het bos door de bomen.’

Veel wrevel

Als voorbeeld wijst Vermeir naar de uitbreiding van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden. ‘Dat werd enkele maanden geleden aangekondigd, maar stond pas op 1 juni in het Staatsblad. Dat lijkt misschien onbelangrijk, maar wanneer de minister in de krant aankondigt dat het ouderschapsverlof met een maand wordt verlengd, dan staat er nog dezelfde dag een lange rij aan te schuiven aan het loket van de RVA. De RVA kan nochtans geen uitkering uitbetalen zonder wetgeving. Ook de werkgever wordt onmiddellijk geconfronteerd met vragen van werknemers. Ouderschapsverlof wordt immers eerst bij de werkgever aangevraagd. De onduidelijkheid zorgt dus overal voor wrevel.’

‘Ik vermoed dat sommige sociale partners ook proberen om van de chaos gebruik te maken om hun agenda door te drukken’, vervolgt Vermeir. ‘Stel dat bijvoorbeeld een vakbond op zijn website plaatst dat de vierde maand ouderschapsverlof absoluut gelijkgesteld zal zijn voor het wettelijk pensioen, dan moet je als regering al heel sterk in je schoenen staan om te zeggen: ah neen, zo hadden wij het niet gezien.’

Geen wetgeving

Niet alleen de vierde maand ouderschapsverlof en het tijdskrediet leiden tot vragen, ook de pensioenhervorming houdt velen bezig. ‘Bij haar aantreden kondigde de regering aan dat iedereen langer zou moeten werken, maar ook dat er aan de zorgenaamde gelijkstellingen gesleuteld zou worden’, vertelt Iris Tolpe. ‘Dat zijn periodes - zoals tijdskrediet - waarin een werknemer niet effectief werkt maar die wel meegeteld worden voor het latere pensioen. De lijst van de gelijkstellingen waar de regering iets aan wil doen, was er al zeer snel. Maar daarmee is enkel het kader gekend. Het is nog steeds wachten op verdere wetgeving om te weten hoe het er concreet zal uitzien. Dat leidt tot verwarring en onzekerheid bij werknemers die dicht bij hun pensioen staan en bijvoorbeeld nu in een stelsel van tijdskrediet zouden willen stappen. Ze stellen dat uit omdat ze niet zeker zijn of het al dan niet ten koste zal gaan van hun later pensioen.’

De chaos rond het tijdskrediet zit ook de socialistische vakbond hoog. ‘Tijdens de regeringsvorming werden verschillende beslissingen genomen over het tijdskrediet’, verklaart Jef Maes, directeur van de sociale studiedienst van het ABVV. ‘Er werden uitkeringen afgeschaft op een moment dat de cao nochtans recht op afwezigheid voorzag, zoals voor werknemers tussen 50 en 54 jaar. Daarnaast werden er uitkeringen toegevoegd voor situaties waarop de cao géén recht op afwezigheid voorzag. Bovendien werden in december een aantal bijsturingen van de regeringsbeslissingen onderhandeld met de sociale partners. Die bijsturingen werden wel aangekondigd, maar de wetgeving is er nog altijd niet. Noch de werkgevers, noch de vakbonden zien daardoor nog het bos door de bomen. Dit schept veel onzekerheid en ongenoegen bij de mensen.’

Nieuwe cao

Het tijdskrediet werd eind 2001 geregeld met de cao nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad, die voorzag in het recht op verlof. De regering vaardigde op haar beurt wetten en koninklijke besluiten uit die ervoor zorgden dat mensen in de periode van tijdskrediet recht hadden op een uitkering. Terwijl vroeger het recht op verlof en het recht op uitkering samenvielen, zijn deze twee aspecten voortaan niet meer vanzelfsprekend aan elkaar gekoppeld.

‘Dat maakt het allemaal nog wat complexer’, meent Geert Vermeir. ‘Voor heel wat mensen is het recht op verlof natuurlijk weinig waard als het niet gepaard gaat met het recht op een uitkering. Men beseft niet helemaal dat het tijdskrediet eigenlijk twee verschillende wetgevingen behelst. Enerzijds zijn er de uitkeringen van de RVA, die nu gedeeltelijk door de regering worden teruggeschroefd, en anderzijds is er het recht op verlof, een kwestie die uitgevochten moet worden door de sociale partners.’

Die laatsten onderhandelen momenteel in de Nationale Arbeidsraad om het recht op afwezigheid en het recht op uitkeringen opnieuw op elkaar af te stemmen, door middel van een nieuwe cao. ‘We hopen dat deze cao voor eind juni getekend kan worden. Het is de bedoeling dat we een unaniem advies geven, waarbij we de regering zullen vragen om de wetgeving stabiel te houden. Anders blijven we bezig’, aldus Jef Maes, die ook nog wijst op de ingrijpende wijzigingen in de (brug)pensioenwetgeving en de ingewikkelde hervorming van de werkloosheidverzekering.

(mo) – Foto: (an) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.