Combinatie werk-privé is problematisch

Voor drie op de vier actieve Belgen vormt de combinatie werk en privéleven een probleem.

Opmerkelijk is dat 47 procent van de bevraagden vindt dat de werkgever weinig tot niets doet om die stress te verminderen. Dat staat te lezen in de resultaten van een onderzoek naar stress op het werk dat door ABVV besteld is.

Een grote meerderheid slaagt er wel in werk en privéleven te combineren, maar betaalt een behoorlijke prijs: 73 procent zegt uitgeput te zijn, 72 procent heeft de indruk dat ze de hele tijd hollen. Het beroepsleven dringt ook binnen in het privéleven.

34 procent van de actieve Belgen neemt werk mee naar huis en één op vier wordt thuis door zijn werkgever gestoord.

Meer info over Carrière , Stress , Evenwicht werk-privé

11/09/2008