Betaalt de werkgever belastingen op mijn bedrijfswagen?

belastingen op bedrijfswagen

Ook bedrijven moeten belastingen betalen op bedrijfswagens die hun werknemers privé mogen gebruiken.

Het bedrag hangt af van de CO2-uitstoot, net zoals bij de inhoudingen op het loon van werknemers met een bedrijfswagen.

De werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ die afhangt van de CO2-uitstoot en het motortype (benzine, diesel, LPG ...) van de bedrijfswagen.

CO2-bijdrage diesel (2014)

Voor dieselvoertuigen wordt de CO2-solidariteitsbijdrage berekend met volgende formule:

([( Y x 9 euro) - 600] : 12) x 137,45 / 114,08 

waarbij Y staat voor de CO2-uitstoot.

Deze maandelijkse bijdrage mag niet minder bedragen dan 20,83 euro.

Voorbeeld

Een dieselwagen met een CO2-uitstoot van 154 gram/km. De bijdrage die de werkgever moet betalen in 2014 is:

((154 x 9) - 600) / 12 = 65,50 x 137,45 / 114,08 = 78,92 euro per maand.

In samenwerking met Attentia 

(sm) 

Meer info over Bedrijfswagen , Belastingen

22/10/2014