Ben ik als vader beter beschermd tegen ontslag?

Vaderschapsverlof

Ontslagen worden na de geboorte van je kleine. Een nachtmerrie. Maar gelukkig is die voorbij: vaders die vaderschapsverlof opnemen, zijn voortaan beschermd tegen ontslag.

Elke vader heeft bij de geboorte van zijn kind recht op 10 dagen klein verlet. Dit klein verlet wordt vaderschapsverlof genoemd. Deze 10 dagen mogen opgenomen worden binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.

Vaders die gebruik maken van hun vaderschapsverlof zijn voortaan beschermd tegen ontslag. “Werkgevers mogen niet meer ontslaan omwille van de opname van het vaderschapsverlof”, vertelt Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx. “Een kersverse vader kan nog wel ontslagen worden, maar dan zal de werkgever moeten bewijzen dat dit ontslag niets te maken heeft met de opname van het vaderschapsverlof.”

Meer dan 3 maanden loon

De ontslagbescherming duurt 3 maanden en geldt vanaf het moment dat de werknemer zijn vaderschapsverlof schriftelijk bekend maakt aan de werkgever.

“Vaderschapsverlof was tot nu toe een uitzondering. De andere gelijkaardige verloven zoals ouderschapsverlof of tijdkrediet hadden altijd al een ontslagbescherming”, zegt Jan Vanthournout.

Als de werkgever geen geldige reden kan voorleggen, of indien blijkt dat het ontslag wel degelijk verband houdt met het vaderschapsverlof, moet er bovenop de normale verbrekingsvergoeding een forfaitaire vergoeding worden betaald die gelijk is aan 3 maanden brutoloon.

Ook voor omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof

Als een moeder bij de bevalling overlijdt of moet worden gehospitaliseerd, kan een vader onder bepaalde omstandigheden de moederschapsrust van zijn partner omzetten in vaderschapsverlof.

Werknemers die van deze mogelijkheid gebruikmaken, waren al beschermd tegen ontslag. Maar ook hier verandert er wat. Momenteel loopt de beschermingsperiode vanaf het moment dat de betrokken werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van moederschapsrust in vaderschapsverlof. De bescherming geldt dan voor de volledige periode van het vaderschapsverlof.

Deze huidige regeling wordt nu echter afgestemd op de ontslagbescherming van een zwangere werkneemster

  • De beschermingsperiode zal pas eindigen 1 maand na afloop van het vaderschapsverlof
  • De forfaitaire beschermingsvergoeding wordt opgetrokken van 3 naar 6 maanden brutoloon

Meer info over Ouderschap , Ontslagen worden

31/05/2011