Banen delen tegen crisis

Steeds meer bedienden en kaderleden gaan collectief minder werken, als alternatief voor afdankingen.

Allemaal samen (een beetje) minder gaan werken, om ontslagen te voorkomen. Onder dat motto worden in steeds meer bedrijven alternatieve formules afgesproken om de impact van de economische crisis op de werkgelegenheid op te vangen. Directies en vakbonden vinden zich in een oud (en vaak verdoemd) recept: het solidair herverdelen van het beschikbare werk tussen de beschikbare werknemers.

Die collectieve aanpak uit zich in meerdere formules. Anders dan bij de arbeiders, waar de bedrijven dankbaar gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, moeten bedienden en kaderleden hun heil zoeken in gezamenlijke werktijdverkorting en/of tijdskrediet. Die zoektocht mondt steeds vaker uit in de ondertekening van zgn. 'solidariteits-cao's'.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de radiatorenfabrikant Jaga, in Diepenbeek. Daar hebben de 135 bedienden en kaderleden, tot op het directieniveau, afgesproken om gedurende zes maanden vier vijfde te gaan werken.

(25/02/2009)

Meer info over Carrière , Tijdskrediet

25/02/2009