Aantal inschrijvingen chemie verdubbelt

student chemie

Een week voor de start van het academiejaar loopt het aan Vlaamse hogescholen en universiteiten storm voor de opleiding chemie. Sommige onderwijsinstellingen noteren een verdubbeling van het aantal inschrijvingen.

“Wetenschappen scoren dit jaar bijzonder goed, maar opleidingen als chemie en biologie springen daar toch uit”, meent Eric Mathieu van de dienst onderwijsadministratie van de Universiteit Antwerpen. “Vorig jaar hadden we 17 generatiestudenten chemie, dit jaar telden we er op 1 september al 31. We stevenen af op een verdubbeling.”

Ook hogescholen merken de toegenomen interesse voor wetenschappen en chemie in het bijzonder. Aan de Antwerpse Plantijn Hogeschool stijgt het aantal generatiestudenten met 60 procent. “Meer dan 96 studenten chemie kunnen we om praktische redenen echt niet inschrijven. We hebben al twee extra klasgroepen opgericht en zien ons nu genoodzaakt een inschrijvingsstop door te voeren”, zegt departementshoofd Lieve Paternoster die vermoedt dat de crisis zijn effect niet mist. “Wetenschappen bieden nog steeds garantie op werk.”

Werkzekerheid

Een gelijkaardig scenario speelt zich af aan de K.U.Leuven waar het aantal inschrijvingen chemie op een jaar tijd met 56 procent is toegenomen. Zeventig procent van die stijging komt op het conto van mannelijke studenten. Aan de Universiteit Gent blijft het aantal studenten chemie redelijk stabiel, van 60 in 2008 naar 62 dit jaar, maar daar lag het aantal inschrijvingen al relatief hoog. Enkel de VUB noteert een daling van het aantal studenten chemie, maar ook daar is de trend dat wetenschappen sterk in de lift zitten.

Aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen laat de toegenomen interesse zich vooral voelen als een forse stijging van het aantal schakelprogramma’s. “Die studenten hebben ooit een professionele bachelor chemie behaald en gaan nu voor hun master”, legt woordvoerster Annemie Marien uit.

Ook Eric Mathieu van de Universiteit Antwerpen vermoedt dat de toegenomen interesse voor wetenschappen met het zicht op werkzekerheid te maken heeft. “Maar ook een tv-programma als Wild card: Tanzania (dat dit jaar op Canvas te zien was, red.) heeft zeker zijn effect gehad op de inschrijvingen voor de studierichting biologie.”

Meer info over Diploma's , Jobs met toekomst

15/09/2009