7 op de 10 studenten bouwbachelor komen uit TSO

De Vlaamse Confederatie Bouw wijst al langer op het belang van het technisch secundair onderwijs voor de bouwsector. Uit cijfers van vijf hogescholen blijkt dat 68 procent van de studenten die de bacheloropleiding bouw aanvangen, uit het TSO komt.

7 februari 2014

Delen

bouwvakster
De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt.

Om jongeren en hun ouders ervan te overtuigen een TSO-opleiding te volgen, is het belangrijk dat ze weten dat ook TSO toegang verschaft tot een hogere opleiding. De cijfers die de VCB recentelijk van vijf hogescholen heeft ontvangen, tonen dat dit kan. Gemiddeld komt 68 procent van de studenten die een bacheloropleiding bouw aanvangen, uit het TSO. Bovendien wil 25 procent van de afgestudeerde professionele bachelors bouw nadien verder studeren voor een masterdiploma.

Buitenlandse ingenieurs

Begin 2013 ondernam de VCB nog acties om buitenlandse ingenieurs aan te werven, onder meer uit Nederland en Portugal. Een jaar later zijn amper 10 à 20 buitenlandse ingenieurs actief betrokken bij bouwplaatsen in ons eigen land. Voor anderstalige ingenieurs (Portugezen, Spanjaarden en Oost-Europeanen) vormen de beperkte communicatiemogelijkheden in het Nederlands de belangrijkste struikelblok. Voor ingenieurs uit Nederland is er het probleem van de andere wetgeving en aanpak op de Vlaamse bouwplaatsen. Buitenlandse ingenieurs treft men wel meer aan in baggerfirma’s en andere bouwbedrijven die in belangrijke mate internationaal actief zijn.

De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden dus vooral op de eigen arbeidsmarkt. De laatste jaren zijn er drie opleidingen voor professionele bachelor bouw bijgekomen: Schaarbeek (Sint-Lukas), Aalst (KAHO Sint-Lieven), Geel (Thomas More), Diepenbeek (PXL) en Oostende (Vives).

Meer bouwbachelors

Het totaal aantal afgestudeerde professionele bachelors bouw is dankzij deze uitbreiding in het Nederlandstalig onderwijs gestegen van een 80-tal in 2008 naar 234 in 2011. Dat is bijna een verdrievoudiging.

Hun aantal is ook daarna op een hoog niveau gebleven: 230 in 2012 en 224 in 2013. In september 2013 hebben de vijf hogescholen die momenteel een opleiding voor professionele bouwbachelor aanbieden, in totaal 443 studenten kunnen inschrijven in het eerste jaar. Daardoor kan het aantal afgestudeerden binnen drie jaar op een hoog peil blijven.

Uit de cijfers die de VCB van deze vijf hogescholen heeft ontvangen, blijkt dat gemiddeld 68% van de startende studenten uit TSO komt, 22% uit ASO, 6% uit BSO en 4% uit andere onderwijsvormen waaronder KSO. De bacheloropleiding bouw biedt dus een reële kans op doorstroming voor TSO-afgestudeerden. Bovendien blijkt uit de cijfers dat een kwart van het aantal afgestudeerde bachelors doorstroomt naar een masteropleiding.

In de bouw maakt de opleiding voor professionele bachelor de doorstroomgedachte volledig waar. Het TSO kan hierdoor aantrekkelijker worden en meer jongeren aantrekken. Tegelijk ontstaat op die manier een bijkomende instroommogelijkheid voor de masteropleidingen en met name voor die van industrieel ingenieur.

Grote vraag

Bij de Vlaamse bouwbedrijven bestaat nog altijd een grote vraag naar technisch geschoolde kaderleden. Terwijl het aantal bouwarbeiders daalt, handhaaft het aantal bouwbedienden zich op een relatief hoog niveau. Dat blijkt uit de beschikbare RSZ-cijfers tot en met het tweede kwartaal van 2013. Op Vlaams niveau telden de bouwbedrijven tot midden 2013 ongeveer 24.200 bedienden. Dat is 17 procent meer dan in 2008.

Het hoger aantal bouwbedienden heeft te maken met de toenemende complexiteit van het bouwbedrijf en de groeiende nood aan coördinatie, met name omwille van het almaar strengere E-peil en de onderlinge afstemming van ruwbouw-, verwarmings-, ventilatie- en afwerkingstechnieken die daardoor nodig is.

Hogere opleiding

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 60 procent van de bedienden in de bouwbedrijven technische functies invult, voornamelijk van project- en werfleider, calculator, werfvoorbereider, inkoper en tekenaar. Voor die functies is een hogere bouwopleiding vereist. De opleiding van professionele bachelor bouw is een onmisbaar kanaal geworden om deze nood in te vullen.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.