3 manieren om je partner van jouw job te overtuigen

Je gaat graag werken, maar je partner is niet zo enthousiast over je job. Wat moet je dan doen: van werk veranderen, je lief buiten zetten …?

Drie tips om de ontevredenheid van je partner over je job weg te masseren.

  1. Speel open kaart
    Sara De Gieter: “Het is heel belangrijk dat partners tegen elkaar eerlijk vertellen waar ze op carrièrevlak naartoe willen. Bij vele koppels blijft dit echter onuitgesproken, wat kan leiden tot kritiek op de job van een van de partners. Mensen vertrekken op werkvlak vanuit hun eigen perspectief en verwachten dat hun partner hun visie deelt, maar dat is dikwijls niet zo. Als je partner duidelijk weet waar je naartoe wil, kan dit veel toekomstig ongenoegen vermijden.”
  2. Vertel ook over de pluspunten van je job
    Sara De Gieter: “Mensen hebben de neiging om alleen de negatieve dingen van hun job thuis te gaan vertellen. Dat lucht op, maar het zorgt er wel voor dat hun partner een te negatief beeld heeft van het werk van zijn of haar partner. Door ook de succesverhalen en de positieve punten van de job te vertellen, zal ook de partner minder snel kritiek hebben op je job.”
  3. Maak duidelijke afspraken
    Sara De Gieter: “De werk-gezinsbalans is vaak een bron van spanningen binnen een gezin. Voor koppels waar beide partners werken, is het niet evident om een goed evenwicht te vinden tussen werk en gezin. Ook als beide partners voltijds werken, is het nog altijd de vrouw die het grootste deel van de huishoudelijke taken op zich neemt. Je maakt hierover best duidelijke afspraken, anders kan een onevenwicht in de verdeling van de huishoudelijke taken leiden tot kritiek op de job van de partner. Spreek bijvoorbeeld af dat degene met de drukste job dinsdag en donderdag de kinderen van school haalt en die dagen geen late meetings plant.”
(mr)

Meer info over Gelukkig op het werk , Evenwicht werk-privé

16/11/2010