Deze maand: 250 euro extra loon voor bedienden

In juni krijgen de meeste bedienden 250 euro extra brutoloon. Ook de volgende jaren zal deze premie worden uitbetaald.

16 juni 2016

Delen

Deze jaarlijkse premie wordt voor het eerst betaald in juni 2016. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd zoals de lonen in de sector (en dit vanaf 2017).

Dat is afgesproken in het sectorakkoord 2015-2016 van het paritair comité 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden (het vroegere PC 218). Bijna alle bedienden vallen onder dit paritair comité.

Bereken hier hoeveel je netto overhoudt van de brutopremie van 250 euro.

Minder extra loon voor wie deeltijds werkt

Elke bediende heeft recht op een jaarlijkse premie van 250 euro bruto op voorwaarde dat hij voltijds heeft gewerkt. Dit wordt bekeken over een referteperiode van 12 maanden die telkens loopt van juni van het vorige kalenderjaar tot en met mei van het kalenderjaar waarin de premie wordt betaald. Voor 2016 is dit dus van juni 2015 tot en met mei 2016.

Het effectieve bedrag dat de bediende als premie ontvangt, is afhankelijk van de effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode.

De gelijkgestelde dagen zijn: schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon betaald is; vaderschaps- of geboorteverlof; moederschapsverlof.

Voorbeeld: verlof zonder wedde 

Katrien heeft in de referteperiode 2 maanden verlof zonder wedde genomen. Zij zal in juni recht hebben op een premie van 208,33 euro (10/12 van 250 euro).

Voorbeeld: halftijds werken 

De deeltijds tewerkgestelde bedienden ontvangen deze premie pro rata hun deeltijdse arbeidsregeling.

Jan werkt halftijds en heeft dus recht op een premie van 125 euro.

Gelijkwaardig voordeel in plaats van premie

Een bedrijf kan kiezen om de premie te vervangen door een gelijkwaardig nieuw voordeel. Dit gelijkwaardig voordeel kan allerlei vormen aannemen, zoals de verhoging van het maandloon, maaltijdcheques, ecocheques, bijdrage in het aanvullend pensioen, bijdrage in de hospitalisatieverzekering,...

De loonkost van de jaarlijkse premie van 250 euro wordt geschat op 250 euro x 1,33 = 332 euro. Deze 332 euro moet dus op jaarbasis omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. Het gelijkwaardig voordeel hoeft niet noodzakelijk al volledig toegekend te zijn tegen juni, het tijdstip van uitbetaling van de premie.

Wanneer men dus bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques verhoogt met 1 euro vanaf 1 januari 2016 dan stemt dit overeen met 230 euro loonkost (1euro x +/- 230 dagen ). Er blijft dus nog een saldo van 102 euro over (332 euro - 230 euro = 102 euro) dat op zijn beurt kan toegekend worden onder de vorm van een ander voordeel zoals een premie, loonsverhoging, groepsverzekering,...

(mr) – Bron: Securex 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.