2011 was een goed jaar voor werk

Na de crisisjaren 2008-2009, die ook in 2010 nog hun invloed hadden op de werkloosheid, blijken er in 2011 meer jobs te zijn bijgekomen dan oorspronkelijk voorspeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA.

26 maart 2012

Delen

goed!
Voor het eerst sinds 2002 waren er in 2011 weer minder bruggepensioneerden ...

Volgens het Federaal Planbureau en de Nationale Bank kende de werkgelegenheid in 2011 een netto jobcreatie van 56.000 eenheden. En dat terwijl er oorspronkelijk slechts 13.000 bijkomende jobs werden voorspeld. De cijfers van de economische groei die men in het begin van het jaar nog verwachtte, bleken uiteindelijk juist te zijn (+ 1,9% tegenover de verwachte 2%).

Rekening houdend met de stijging van de werkgelegenheid, maar ook met de toename van de beroepsbevolking, daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2011 met 3,8 procent. Dat niveau is lager dan dat van 2007, voor de crisis. Ook de geharmoniseerde werkloosheidsgraad van 7,2 procent is lager dan in 2007 (7,5%). Opvallend is daarbij het verschil met de gemiddelde werkloosheidsgraden van de Europese Unie (9,6%) en van de eurozone (10,1%), die 33 procent hoger blijven dan voor de crisis.

Minder brugpensioen

Daarnaast zijn er ook minder niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (-7%) en, voor het eerst sinds 2002, ook minder bruggepensioneerden (-1%). Daarmee is de graad van vergoede werkloosheid - voor alle werkzoekenden, niet-werkzoekenden en bruggepensioneerden samen - de laagste van de afgelopen 25 jaar. Met de crisis werd erg veel gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid, maar die is opnieuw naar een gemiddeld niveau gezakt. In 2010 daalde ze met 18 procent; in 2011 nog eens met 27 procent.

De economische groei is in ons land iets hoger dan het Europese gemiddelde (1,9% tegenover 1,6%). Aan die gunstige evolutie heeft ook een aantal maatregelen op de arbeidsmarkt bijgedragen: de tijdelijke werkloosheid, die ondanks de daling op jaarbasis door 50.000 ondernemingen gebruikt werd voor meer dan 400.000 verschillende werknemers; de dienstencheques, waarvan het gebruik nog met 12 procent is toegenomen, en het win-winaanwervingsplan, waarvan 46.000 ondernemingen over een periode van twee jaar gebruik maakten om de kosten voor de aanwerving te drukken en de inschakeling van 100.000 werkzoekenden uit risicogroepen te vergemakkelijken. De controles van de RVA maakten het mogelijk om misbruiken te bestrijden en het oneigenlijk gebruik van het systeem te verminderen.

Minder uitkeringsgerechtigden

Voor de RVA bleef het arbeidsvolume ongeveer even hoog als in 2010. Er zijn wel 25.000 minder uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bruggepensioneerden, en 32.000 minder tijdelijk werklozen. Als gevolg van het win-winaanwervingsplan steeg het aantal mensen die in klassieke jobs werken met een tussenkomst door de activering van de werkloosheidsuitkering met 31.000. Ook het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen genoot is met 5.500 gestegen. In totaal daalde het aantal uitkeringstrekkers ten laste van de RVA met 20.000 (1.287.188 in 2011 tegenover 1.307.496 in 2010, of -1,5%). De uitgaven voor de volledige werkloosheid zijn gedaald; die voor de activering zijn gestegen.

Ondanks de goede resultaten van de arbeidsmarkt blijven er nog steeds veel uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bruggepensioneerden (661.000). De uitstroompercentages naar werk blijven zwak, vooral voor risicogroepen. Het aantal langdurig werklozen blijft hoog, ook al is het aanzienlijk gedaald bij de -50-jarigen. Er blijven ook aanzienlijke verschillen tussen de gewesten. Het aantal geregistreerde faillissementen blijft stijgen, en de voorziene groei in 2012 ligt dichtbij het nulpunt. Er is ook nog een hele weg af te leggen om de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent te halen, zoals werd vastgelegd in de strategie 2020 voor de werkgelegenheid en de groei.

Grote hervormingen

De nieuwe regering wil grote hervormingen doorvoeren om deze uitdagingen aan te pakken. Voor de RVA betekent dit dat bepaalde bevoegdheden minstens gedeeltelijk zullen worden overgedragen naar de gewesten. Het gaat daarbij niet om de basisopdrachten van de RVA, maar het zal op termijn wel een invloed hebben op materies zoals de controle van de beschikbaarheid, de activeringsmaatregelen, de dienstencheques of de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Daarnaast gebeuren er ook heel wat hervormingen op socio-economisch vlak.

(bvdb) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.