185.000 Belgen heeft een tweede job

Onderwijs is een van de meest voorkomende categorieën waar een tweede job plaatsvindt.

In vergelijking met tien jaar geleden hebben steeds meer Belgen een tweede job. Dan denken we aan de docent in avondschool of de verzekeringsmakelaar na de uren. Maar in vergelijking met vorig jaar daalt het aantal Belgen met twee jobs wel terug.

Zijn vandaag 185.000 Belgen officieel in twee jobs actief, dan waren dat er in 2004 nog 156.000. Op tien jaar tijd gaat het dus om een stijging met een kleine 20 procent.

Dit blijkt uit cijfers die de Federale Overheidsdienst Economie vrijgaf op vraag van Jobat. De grote groei in mensen met twee jobs kwam er in de jaren 2010 tot 2012, in de naweeën van de economische crisis. Al steeg het aantal ook voor de crisis. Vorig jaar nam het aantal zelfs toe tot 194.000 Belgen, het hoogste aantal. Sinds dit jaar daalt het aantal dus terug.

Zelfstandig in bijberoep

Het gaat vooral (61 procent) om mensen die zelfstandig in bijberoep aan de slag zijn. De andere zijn in hun tweede job gewoon loontrekkend. In verhouding hebben mannen, ongehuwden en vooral hoogopgeleiden eerder een tweede job.

Als we kijken naar de economische activiteit waar een tweede job in plaatsvindt, dan staat de (brede) categorie van menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening bovenaan. Denk dan bijvoorbeeld aan artsen met een eigen praktijk naast hun baan in een ziekenhuis.

Op de tweede plaats staat de onderwijssector, gevolgd door vrije beroepen en technische activiteiten. In landbouw en industrie duiken in verhouding dan weer een stuk minder tweede jobs op.

(wv) 

Meer info over Stress , Zelfstandigen en bijberoep , Workaholics , Evenwicht werk-privé , Persoonlijke ontwikkeling

03/11/2015