15 procent Vlaamse jongeren zit zonder werk

De crisis laat zich voelen op de arbeidsmarkt en dat zullen werkzoekende jongeren geweten hebben. In februari steeg de jeugdwerkloosheid met 5,8 procent tegenover een jaar geleden. Een slechte start hoeft gelukkig geen probleem te betekenen voor de rest van je loopbaan.

20 maart 2012

Delen

werkloze jongere
De jeugdwerkloosheid schommelt meer dan de gemiddelde werkloosheidsgraad tussen hoog en laag.

Net geen vijftien procent van de Vlaamse jongeren zit momenteel zonder werk. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. In absolute cijfers gaat het om iets meer dan 42.000 jongeren onder de 25 jaar die in februari bij de VDAB stonden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.

Forse stijging

Tegenover februari 2011 is dat een forse stijging van de jeugdwerkloosheid met 5,8 procent. Ter vergelijking: het aantal werkzoekenden tussen 25 en 49 jaar nam in dezelfde periode met slechts 2,2 procent toe. De groep werkzoekende vijftigplussers kromp zelfs met 2,1 procent.

Dat werkzoekende jongeren zonder ervaring in tijden van crisis meestal de eerste slachtoffers zijn, is geweten. Omgekeerd is het ook zo dat jongeren vaak als eerste weer aan de slag kunnen wanneer de economie opnieuw aantrekt. De jeugdwerkloosheid schommelt dan ook meer dan de gemiddelde werkloosheidsgraad tussen hoge en lage extremen. Zo daalde de jeugdwerkloosheidsgraad fel tussen 2004 en 2008, om na het losbarsten van de financiële crisis in het najaar van 2008 opnieuw te gaan toenemen.

Jongens vaker werkloos

Opvallend: terwijl het aantal werkzoekende mannen jonger dan 25 in het afgelopen jaar met 8,2 procent groeide, nam de groep vrouwelijke werkzoekenden van dezelfde leeftijd met slechts 2,5 procent toe. De VDAB ziet verschillende oorzaken voor dat verschil. Dat iets meer dan zes op de tien schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs behoren tot het mannelijke geslacht, is er daar een van. Zeker in tijden van crisis hebben jongeren zonder diploma het bijzonder moeilijk.

Daarnaast spelen ook de verschillen in studiekeuze een rol. Terwijl meisjes vaker kiezen voor handel, gezondheidszorg en onderwijs, kiezen jongens sneller voor opleidingen die leiden naar conjuctuurgevoelige sectoren, zoals de industrie. Een moeilijke start betekent echter geen gemiste loopbaan. Uit een recent onderzoek van de VDAB blijkt dat jongeren die door economische omstandigheden een slechte start kennen op de arbeidsmarkt, daar doorgaans geen blijvende gevolgen van dragen.

Zwak aan de start

De studiedienst van de VDAB bracht de loopbaan van Vlaamse schoolverlaters van 2007 en 2008 in kaart om de gevolgen van de crisis op middellange termijn te kunnen onderzoeken. De studie toont onder andere aan dat mannelijke schoolverlaters weliswaar meer last ondervinden van het verminderde werkaanbod in crisistijden, maar dat ze hun achterstand tegenover vrouwen na verloop van tijd zonder veel problemen goedmaken.

De kloof tussen hoog- en laaggeschoolden, die in periodes van crisis doorgaans groter wordt, raakt minder snel gedicht. Volgens de VDAB-studie ondervonden hooggeschoolden nauwelijks last van de crisis van 2008. Op korte termijn is het wel duidelijk dat de zoektocht naar een job voor alle onervaren jongeren langer gaat duren wanneer de economie het slechter doet, maar de meeste jongeren halen die achterstand later weer in.

Jongeren die instromen op de arbeidsmarkt zonder diploma secundair onderwijs staan echter zwak aan de start. Het aantal werkzoekenden blijft in deze groep ook na een aantal jaren gevoelig hoger dan in de hoog- en middengeschoolde groep.

Brussel vs. Europa

Volgens Eurostat zit zo’n 21 procent van de Belgische jongeren onder de 25 jaar zonder werk. Vooral in Brussel is het probleem prangend. Een op de drie jongeren is er werkloos. Terwijl in Griekenland en Spanje de werkloosheidsgraad onder jongeren oploopt tot respectievelijk 47 en 50 procent, blijft het Europese gemiddelde rond de 20 procent schommelen. In Duitsland heeft iets meer dan 8 procent van de jongeren geen baan.

Uit een onderzoek van het bureau InSites Consulting bleek vorige maand nog dat de Belgische jeugd in vergelijking met jongeren uit vijftien andere Europese landen het minst optimistisch is over 2012. Zelfs in Roemenië en Italië zien jongeren de toekomst rooskleuriger in dan bij ons.

(mo) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.