9 jobs die (gelukkig) niet meer bestaan

oude job

Dat de nieuwste technologieën ons leven aanzienlijk hebben vergemakkelijkt, staat als een paal boven water. Sommige jobs zijn zelfs volledig uit het straatbeeld verdwenen dankzij uitvindingen die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. Zoals deze …

  1. Menselijke wekker
  2. Entertainer voor fabrieksarbeiders
  3. IJszager
  4. Terugzetter van bowlingkegels
  5. Opspoorder van naderende vijandelijke vliegtuigen
  6. Lantaarnpaalaansteker
  7. Opgraver van lichamen (voor studiemateriaal)
  8. Schakelaar in een telefooncentrale
  9. Versleper van houten palen

(nm) – Bron: Froot.nl

30/09/2016

  • 30 september 2016