Vorige

1 van 72

Volgende
Volgend artikel:

Studenten mogen nog onbeperkt werken, maar...

Zonder contract heb je als jobstudent méér rechten

29 augustus 2016
Studenten die werken zonder contract zijn gek genoeg beter beschermd dan studenten mét een contract.

Eén student op vijf gaat aan de slag zonder geschreven contract. Bij de min-18-jarigen loopt dat aandeel zelfs op tot 30%. Alle versoepelingen van de studentenwetgeving en een aangescherpte focus op sociale fraudebestrijding ten spijt. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van human resources-dienstverlener Randstad bij 1.000 studenten.

Niet per se zwartwerk

Zoals elke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet een jobstudentencontract worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip van indiensttreding. Maar als er geen contract is, wil dat niet per se zeggen dat het gaat om zwartwerk. “Het is niet dat er per definitie belastingen en socialezekerheidsbijdragen worden ontdoken”, vertelt professor Willy van Eeckhoutte op zijn blog. “Het ontbreken van een contract belet ook niet dat de werkgever de verplichte aangifte van indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer doet bij de RSZ of de DIBISS (de zogenaamde DIMONA-aangifte).”

Meer rechten zonder contract

Wat wellicht weinigen beseffen, is dat studenten zonder een contract net méér rechten hebben. Ze hebben recht op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst.

“Studenten die worden tewerkgesteld zonder contract, hebben met hun werkgever wél een overeenkomst”, vertelt professor Willy van Eeckhoutte op zijn blog. “Zij komen mondeling of via de uitwisseling van gegevens tot een akkoord op basis waarvan de student voor de werkgever onder diens gezag zal werken tegen loon. Studenten zonder contract zijn m.a.w. zonder twijfel verbonden door een arbeidsovereenkomst.”

Dat heeft tot gevolg dat studenten zonder contract dezelfde wettelijke bescherming genieten als studenten mét een contract. Meer nog: de student tewerkgesteld zonder contract krijgt méér rechten dan die met een contract:

  • Student zonder contract kan op elk ogenblik opstappen
    “De student kan dan immers op gelijk welk ogenblik opstappen (de overeenkomst beëindigen) zonder een opzeggingstermijn te moeten in acht nemen of een opzeggingsvergoeding te moeten betalen”, zegt professor Willy van Eeckhoutte.
  • Werkgever moet een hogere opzeggingsvergoeding betalen aan student zonder contract
    “De werkgever moet de regels in acht nemen die gelden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur. Gevolg: hij mag de overeenkomst niet als wettig beëindigd beschouwen bij het verstrijken van de termijn die (mondeling of impliciet) is overeengekomen. Hij zal de gewone opzeggingstermijn moeten in acht nemen of de daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding moeten betalen. En dus niet de verkorte die geldt voor jobstudenten met een schriftelijk contract”, aldus professor Willy van Eeckhoutte.

“Een nadeel voor een jobstudent die geen schriftelijke overeenkomst heeft, is wel dat die een bewijsprobleem kan hebben over de overeengekomen arbeidstijdregeling en hoogte van het loon. Maar hij mag bewijzen met getuigen en vermoedens. Overigens gelden voor een jobstudent zonder schriftelijk contract ook de wettelijke beperkingen van de arbeidstijdregeling en de loonschalen die in de onderneming van toepassing zijn.”

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 14957 andere jobs