Wettelijk pensioen
Vorige

1 van 54

Volgende

Werknemers zien verhoging wettelijke pensioenleeftijd niet zitten

Meer dan de helft van de Belgische werknemers is van mening dat er te weinig vijftigplussers aan de slag zijn in ons land. Toch is het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 voor driekwart van hen geen optie.
oude werkkracht
Het optrekken van de loopbaanduur kan op meer bijval rekenen dat het optrekken van de pensioenleeftijd: 78 procent van de werknemers vindt dat vijftig- en zestigplussers de mogelijkheid moeten krijgen om deeltijds te werken.

Slechts 37 procent van de Belgen tussen 55 en 65 jaar is aan het werk. Een zeer slechte score, zeker als je weet dat het Europese gemiddelde 58,5 procent bedraagt. Ondertussen blijft de krapte op de arbeidsmarkt ondernemingen en overheid zorgen baren. Door de gigantische uitstroom van vijftigplussers die gepaard gaat met de vergrijzing, zal er tegen 2015 sprake zijn van maar liefst 500.000 vervangingsvacatures, zo berekende professor Luc Sels, econoom aan de KU Leuven.

Dat er te weinig vijftigplussers aan het werk zijn, is iets waar ook de werknemers van boven de vijftig zich sterk van bewust zijn. 63 procent van hen vindt dat er meer vijftigers aan de slag moeten, zo blijkt uit een bevraging in opdracht van Tempo-Team bij een respresentatieve steekproef van duizend werknemers.

Anders werken

Hoewel de meeste werknemers het probleem van de vergrijzing en de lage tewerkstellingsgraad van vijftigplussers onderkennen, blijkt langer werken geen populaire oplossing. Slechts een kwart van de Belgische werkenden (27 procent) vindt dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 moet stijgen. Het optrekken van de minimum loopbaanduur van 35 naar 40 jaar kan op meer bijval rekenen. 38 procent van alle werknemers en 42 procent van de vijftigplussers gaat met deze maatregel akkoord.

Wil men meer vijftigplussers aan het werk krijgen, dan moet het ook mogelijk zijn om anders te gaan werken. 78 procent van de werknemers vindt dat vijftig- en zestigplussers de mogelijkheid moeten krijgen om deeltijds te werken. 73 procent ziet mogelijkheden in flexibele werkuren, zes op de tien pleiten voor een aangepast takenpakket.

Quota voor vijftigers

Het idee van de ‘duobaan’, waarbij twee deeltijdse werknemers samen één voltijdse functie uitoefenen, is slechts voor vier op de tien werknemers een mogelijke oplossing.

Opvallend: meer dan de helft van de werknemers (58 %) is voorstander van quota voor vijftigplussers in bedrijven. Bedrijven zouden op die manier verplicht worden om een aantal ouderen aan te werven. Zeven op de tien Belgische werkenden vinden dat de overheid het aanwerven van ouderen moet subsidiëren.

De federale beslissing om het brugpensioen te laten verdwijnen, is geen populaire maatregel. Slechts 31 procent van de bevraagden is het daarmee akkoord.

Clichés over vijftigers

Aan clichés over vijftigplussers is er geen gebrek in het onderzoek van Tempo-Team. Vijftigers mogen dan wel kundig, loyaal en gedisciplineerd zijn, ze worden er ook van beschuldigd weinig flexibel en creatief te zijn en onvoldoende open te staan voor vernieuwing. Dat ze ‘duur’ zijn, wordt hen ook aangewreven.

‘Het is bijzonder vreemd dat het clichébeeld van de verstarde vijftigplusser niet verdwijnt’, vindt Marc De Braekeleer, ceo van Tempo-Team Belux. ‘Alsof er geen creatieve oudere werknemers bestaan en alle jongeren wél creatief zijn.’

Enkele cijfers: slechts 9 procent van de bevraagde werknemers vindt vijftigplussers leergierig. 72 procent vindt dat van min-dertigjarigen. 15 procent beweert dat ouderen flexibel zijn, 54 procent dicht die eigenschap aan jongeren toe.

Omgekeerd vindt 65 procent van de werknemers dat vijftigers en zestigers hun job goed kennen, terwijl slechts 13 procent dat denkt van jongere werknemers.

En het loon?

Over de manier waarop lonen tijdens de loopbaan moeten evolueren, lopen de meningen uiteen in het onderzoek van Tempo-Team.

Vier op de tien werkende Belgen zijn van mening dat het salaris beter bepaald wordt op basis van verdienste dan naar anciënniteit, wat nu meestal gebeurt.

Daar staat tegenover dat slechts 15 procent van de werknemers, en slechts 8 procent van de vijftigplussers, vindt dat dat vijftigers en zestigers een deel van hun salaris moeten afstaan wanneer ze minder productief worden.

(mo)

5 maart 2012
Aanbevolen jobs

Werknemers zien verhoging wettelijke pensioenleeftijd niet zitten

Meer dan de helft van de Belgische werknemers is van mening dat er te weinig vijftigplussers aan de slag zijn in ons land. Toch is het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 voor driekwart van hen geen optie.
oude werkkracht
Het optrekken van de loopbaanduur kan op meer bijval rekenen dat het optrekken van de pensioenleeftijd: 78 procent van de werknemers vindt dat vijftig- en zestigplussers de mogelijkheid moeten krijgen om deeltijds te werken.

Slechts 37 procent van de Belgen tussen 55 en 65 jaar is aan het werk. Een zeer slechte score, zeker als je weet dat het Europese gemiddelde 58,5 procent bedraagt. Ondertussen blijft de krapte op de arbeidsmarkt ondernemingen en overheid zorgen baren. Door de gigantische uitstroom van vijftigplussers die gepaard gaat met de vergrijzing, zal er tegen 2015 sprake zijn van maar liefst 500.000 vervangingsvacatures, zo berekende professor Luc Sels, econoom aan de KU Leuven.

Dat er te weinig vijftigplussers aan het werk zijn, is iets waar ook de werknemers van boven de vijftig zich sterk van bewust zijn. 63 procent van hen vindt dat er meer vijftigers aan de slag moeten, zo blijkt uit een bevraging in opdracht van Tempo-Team bij een respresentatieve steekproef van duizend werknemers.

Anders werken

Hoewel de meeste werknemers het probleem van de vergrijzing en de lage tewerkstellingsgraad van vijftigplussers onderkennen, blijkt langer werken geen populaire oplossing. Slechts een kwart van de Belgische werkenden (27 procent) vindt dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 moet stijgen. Het optrekken van de minimum loopbaanduur van 35 naar 40 jaar kan op meer bijval rekenen. 38 procent van alle werknemers en 42 procent van de vijftigplussers gaat met deze maatregel akkoord.

Wil men meer vijftigplussers aan het werk krijgen, dan moet het ook mogelijk zijn om anders te gaan werken. 78 procent van de werknemers vindt dat vijftig- en zestigplussers de mogelijkheid moeten krijgen om deeltijds te werken. 73 procent ziet mogelijkheden in flexibele werkuren, zes op de tien pleiten voor een aangepast takenpakket.

Quota voor vijftigers

Het idee van de ‘duobaan’, waarbij twee deeltijdse werknemers samen één voltijdse functie uitoefenen, is slechts voor vier op de tien werknemers een mogelijke oplossing.

Opvallend: meer dan de helft van de werknemers (58 %) is voorstander van quota voor vijftigplussers in bedrijven. Bedrijven zouden op die manier verplicht worden om een aantal ouderen aan te werven. Zeven op de tien Belgische werkenden vinden dat de overheid het aanwerven van ouderen moet subsidiëren.

De federale beslissing om het brugpensioen te laten verdwijnen, is geen populaire maatregel. Slechts 31 procent van de bevraagden is het daarmee akkoord.

Clichés over vijftigers

Aan clichés over vijftigplussers is er geen gebrek in het onderzoek van Tempo-Team. Vijftigers mogen dan wel kundig, loyaal en gedisciplineerd zijn, ze worden er ook van beschuldigd weinig flexibel en creatief te zijn en onvoldoende open te staan voor vernieuwing. Dat ze ‘duur’ zijn, wordt hen ook aangewreven.

‘Het is bijzonder vreemd dat het clichébeeld van de verstarde vijftigplusser niet verdwijnt’, vindt Marc De Braekeleer, ceo van Tempo-Team Belux. ‘Alsof er geen creatieve oudere werknemers bestaan en alle jongeren wél creatief zijn.’

Enkele cijfers: slechts 9 procent van de bevraagde werknemers vindt vijftigplussers leergierig. 72 procent vindt dat van min-dertigjarigen. 15 procent beweert dat ouderen flexibel zijn, 54 procent dicht die eigenschap aan jongeren toe.

Omgekeerd vindt 65 procent van de werknemers dat vijftigers en zestigers hun job goed kennen, terwijl slechts 13 procent dat denkt van jongere werknemers.

En het loon?

Over de manier waarop lonen tijdens de loopbaan moeten evolueren, lopen de meningen uiteen in het onderzoek van Tempo-Team.

Vier op de tien werkende Belgen zijn van mening dat het salaris beter bepaald wordt op basis van verdienste dan naar anciënniteit, wat nu meestal gebeurt.

Daar staat tegenover dat slechts 15 procent van de werknemers, en slechts 8 procent van de vijftigplussers, vindt dat dat vijftigers en zestigers een deel van hun salaris moeten afstaan wanneer ze minder productief worden.

(mo)

5 maart 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook