Zelfstandigen en bijberoep
Vorige

1 van 213

Volgende

Welke verzekeringen moet je als zelfstandige of freelancer hebben afgesloten?

Tegenover de vele voordelen die het leven als freelancer kan bieden, staan ook nadelen. Wie eigen baas is, zal dat waarschijnlijk beamen. Je moet je bijvoorbeeld zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, maar ook diverse verzekeringen zelf afsluiten. Heb je bijvoorbeeld geen passende verzekering wanneer je arbeidsongeschikt raakt, dan kunnen de gevolgen behoorlijk groot zijn.

Ga voor jezelf na welke risico’s je absoluut niet wil of kan lopen. Houd daarbij voor ogen dat je geen werkgever hebt om op terug te vallen. We hebben een aantal verzekeringen op een rijtje gezet die worden aangeraden wanneer je niet in loondienst werkt.

Wat als je arbeidsongeschikt raakt als freelancer?

Als je niet meer kan werken door een ongeval of door ziekte, ontvang je ook geen inkomsten. Dit kan een van de grootste bedreigingen voor je bestaan als freelancer zijn. De vaste maandelijkse lasten moeten immers wel gewoon betaald worden.

Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen kan je helpen om je inkomen op peil te houden als je in dergelijke situaties terechtkomt. Je krijgt dan namelijk elke maand een extra uitkering bovenop het wettelijke bedrag dat je via de sociale zekerheid krijgt, waar je je als freelancer zelf bij moet aansluiten.

Let op dat de verzekering niet in alle gevallen van toepassing is. Als je voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt, of als het gaat om vooraf al bestaande en bekende aandoeningen, krijg je bijvoorbeeld niets uitgekeerd. Een arts zal vaststellen of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent.

Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen is af te sluiten bij verzekeraars en een aantal grote banken. De polisvoorwaarden kunnen verschillen, dus lees goed na waar je precies recht op hebt. Zo staat er in het contract vaak een wachttijd beschreven. Na die periode krijg je een uitkering .Dit betekent dat je bijvoorbeeld pas dertig dagen na het vaststellen van je arbeidsongeschiktheid, geld ontvangt.

Wat als er schade is aan je bedrijfspand?

Om je bedrijfspand te beschermen tegen schade, is het aan te raden om een brandverzekering af te sluiten. Deze verzekering bestaat ook voor particulieren; het helpt je om schade aan je woning vergoed te krijgen. Je kan zo’n verzekering ook afsluiten voor bedrijfspanden. Die verzekering beschermt je dan tegen bijvoorbeeld brand, storm, waterschade, sneeuwbuien of glasbreuk. Ga per aanbieder na wat precies vergoed wordt.

Het is mogelijk om je kantoorpand of bedrijfsruimte aanvullend te verzekeren. Een verzekering bedrijfsschade kan goed van pas komen. Wanneer je door brandschade aan jouw pand werkzaamheden tijdelijk niet goed uit kan voeren, loop je het risico inkomsten te verliezen. Die inkomstendaling - veroorzaakt door materiële schade dus - wordt door de verzekering bedrijfsschade gedekt.

Hoe kan ik me verzekeren tegen aansprakelijkheid?

Wanneer je schade aan een andere persoon of diens eigendom berokkent, moet je daarvoor betalen. Dat is voor een werknemer in loondienst, een zelfstandige of een werkloze niet anders. Grote kans dat je deze verzekering zelf al hebt afgesloten. Denk er echter wel aan dat je, wanneer je als zelfstandige iemand in dienst hebt, ook voor diens daden aansprakelijk bent. Als jouw werknemer dus een deuk in een wagen van een klant rijdt tijdens de werktijd, moet jij de schade vergoeden. De ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating’ (ook wel: BA Uitbating) helpt je in zo’n geval de kosten terug te betalen.

Wanneer je werknemers in dienst hebt, is het ook wettelijk verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen voor je personeel te hebben. Dit geldt ook voor personen die maar kort in dienst zijn. Als je deze verzekering niet hebt afgesloten en je medewerkers betrokken raken bij een ongeval, moet je de kosten financieren. Dit kan ontzettend hoog oplopen en zelfs je faillissement betekenen. Let op dat het onverzekerd zijn ook nog een boete op kan leveren: het is immers bij de wet verplicht.

(ns) - Bron: TopCompare

21 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook