Computer en internet
Vorige

1 van 68

Volgende
Volgend artikel:

Hoe het toetsenbord het verschil wil maken

Weekendwerk zonder internetabonnement als extralegaal voordeel?

Mijn werkgever verwacht weekendwerk. Toch schrapt hij het internetabonnement als extralegaal voordeel.
#

Telewerkers zijn werknemers die op regelmatige basis buiten de kantoren van de werkgever werken, in hun eigen woning of op een andere plaats met gebruikmaking van informatietechnologie.

De basisregels van telewerk zijn vastgelegd in cao nr. 85 en kunnen worden verduidelijkt in een sectorale of ondernemings-cao of in een individuele overeenkomst. Een basisregel is dat een schriftelijke overeenkomst over telewerk moet worden gesloten vooraleer gestart wordt met telewerk. Deze overeenkomst moet onder meer vermelden op welke dagen het telewerk wordt verricht en afspraken bevatten over de vergoeding van kosten door de werkgever.

Installatie en onderhoud

De werkgever moet ook de voor het telewerk benodigde apparatuur ter beschikking stellen, installeren en onderhouden. Hij vergoedt of betaalt eveneens de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. Indien de telewerker gebruikmaakt van eigen apparatuur, neemt de werkgever de aan het telewerk verbonden kosten voor zijn rekening. Dit omvat de kosten voor de installatie van informaticaprogramma’s, de werking, het onderhoud en de afschrijvingskost van de apparatuur.

Het internetabonnement is bij telewerk veeleer een materiële tegemoetkoming in de kosten. Het schrappen van dit abonnement maakt niet alleen een schending uit van jouw contract. Bovendien druist dit in tegen de cao nr. 85 die de werkgever uitdrukkelijk verplicht tussen te komen in de kosten in verband met het telewerk. Je werkgever moet dus of het internetabonnement behouden, of een vervangende kostenvergoeding voorzien.

Ik vrees echter dat de oproep tot telewerk en het opzeggen van het internetabonnement wijst op financiële moeilijkheden. Ik kan me voorstellen dat je werkgever allerhande minder drastische maatregelen neemt om het hoofd boven water te houden. Dit zijn natuurlijk maar gissingen maar je houdt hier best rekening mee wanneer je bij je werkgever de opzegging van je internetabonnement aankaart.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

23 december 2009
Anderen bekeken ook