Waar vind ik jobs?
Vorige

1 van 639

Volgende

Wat brengt 2020: meer of juist minder vacatures in Limburg?

“Meer freelancers wil zeggen dat er minder kandidaten zijn voor vaste jobs bij één werkgever.” (Erik Colemonts, arbeidsmarktspecialist bij Motmans & Partners)
Wat zijn de vooruitzichten op de Limburgse arbeidsmarkt in het nieuwe jaar dat voor de deur staat? Zal het aantal vacatures minderen, nu het economisch iets minder goed gaat? Gaat u voortaan in de Ethias Arena moeten plaatsnemen om met duizenden andere sollicitanten aan een selectieproef deel te nemen? Of zullen de kandidaten met het juiste profiel nog altijd zelf hun favoriete werkgever kunnen uitkiezen? We vroegen het aan Erik Colemonts, arbeidsmarktspecialist bij Motmans & Partners in Hasselt.

“We kunnen er niet omheen dat de neerwaartse risico’s voor de economie de afgelopen maanden zijn toegenomen”, begint Erik Colemonts. “De internationale conjunctuurvertraging, handelsconflicten, protectionistische maatregelen, de toegenomen kans op een chaotische Brexit,… het zijn allemaal bedreigingen voor onze lokale bedrijven. Ze zorgen voor onzekerheid en pessimisme, net nu de budgetten voor 2020 moeten opgemaakt worden.”

“Het aantrekken van bijkomend talent zal daardoor naar achter schuiven in de prioriteitenlijst. Dit verwachten we in een aantal sectoren, zoals de staalnijverheid en de automobielindustrie, wat doorsijpelt naar de uitzendsector. De federatie van uitzendkantoren merkt al meer dan een jaar een dalende trend op, en die zal zich allicht doorzetten in 2020. In het algemeen kunnen we dus stellen dat een vertraging van de groei voor minder vacatures zal zorgen.”

KMO

“Maar, ‘elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijff ooit. Althans voor de bedrijven, want als er minder vacatures zijn, zullen er zich meer kandidaten melden voor de openstaande functies. Is de ‘war for talent’ dan voorbij? Exacte cijfermatige prognoses zijn moeilijk te maken. Toch is de globale teneur bij de arbeidsmarktspecialisten dat een dalende economie in 2020 relatief weinig invloed zal hebben op de zoektocht naar schaars talent.”

“Dat komt onder meer omdat er in Limburg vooral KMO’s gevestigd zijn, die veel minder onderhevig zijn aan internationale economische bewegingen. Vaak creëren zij juist meer jobs als het bij de grote multinationale spelers een stuk minder goed gaat. Dat is in de vorige crisisperiode duidelijk gebleken, toen hier netto meer jobs zijn bijgekomen dan er verloren gingen. Voor de komende economische dip verwachten arbeidsmarktexperten dat dit opnieuw zo zal zijn.”

Zorg

En er is nog een reden om niet meteen een paniekaanval te krijgen. “Bij de zogenaamde kennismedewerkers zal de netto-aangroei van jobs bovengemiddeld zijn”, voorspelt Erik Colemonts.

“Wanneer het economisch moeilijker wordt, zijn het immers vooral de primaire en secundaire sectoren die klappen krijgen en het personeelsbestand moeten afbouwen. De mensen die daar moeten afvloeien, zijn doorgaans niet inzetbaar in sectoren die wel nood hebben aan extra volk, met name de tertiaire (diensten) en quartaire (niet-commerciële) sector. Denk maar aan de zorg, waar door de vergrijzing altijd handen te kort zijn. En blijven.”

Freelancers

De voornaamste reden voor het aanhouden van de ‘war for talent’ in 2020, is volgens Colemonts de vervangingsratio. “Voor elke 100 gepensioneerde uitstromers staan er 78 jongeren klaar om in te stromen op de arbeidsmarkt. Door de demografische evolutie zal hier niet snel verandering in komen. De economie moet dus al serieus afnemen om die discrepantie dicht te fietsen.”

En de analist van Motmans & Partners denkt nog aan een andere evolutie die de competitie voor een vaste job bij één werkgever uitdunt: “Er is een duidelijke trend naar meer freelance en projectwerk. In Vlaanderen is het aantal freelancers de afgelopen 3 jaar met 22,7% gestegen. Vlerick voorspelt dat in 2025 zowat 1/5 van de actieve bevolking een zelfstandig statuut heeft. Zij laten de vacatures in vast dienstverband links liggen. Werkgevers zullen dus meer moeten gaan zoeken naar projectmedewerkers, die tijdelijk worden ingeschakeld, in plaats van te hopen op de witte raaf die tot zijn pensioen op dezelfde stoel wil blijven zitten.”

En Erik Colemonts besluit: “Voor productiemedewerkers zal de afkoeling van de economie wellicht een negatief gevolg hebben, maar wat ingenieurs en andere kennisprofielen betreft, zal het eerder het gebrek aan talent zijn dat de groei van de economie zal blijven beperken, dan omgekeerd. Wie in het juiste schuitje zit, zal wel varen in 2020!”

(Kurt Meers) - Foto: KH

27 december 2019
Aanbevolen jobs

Wat brengt 2020: meer of juist minder vacatures in Limburg?

“Meer freelancers wil zeggen dat er minder kandidaten zijn voor vaste jobs bij één werkgever.” (Erik Colemonts, arbeidsmarktspecialist bij Motmans & Partners)
Wat zijn de vooruitzichten op de Limburgse arbeidsmarkt in het nieuwe jaar dat voor de deur staat? Zal het aantal vacatures minderen, nu het economisch iets minder goed gaat? Gaat u voortaan in de Ethias Arena moeten plaatsnemen om met duizenden andere sollicitanten aan een selectieproef deel te nemen? Of zullen de kandidaten met het juiste profiel nog altijd zelf hun favoriete werkgever kunnen uitkiezen? We vroegen het aan Erik Colemonts, arbeidsmarktspecialist bij Motmans & Partners in Hasselt.

“We kunnen er niet omheen dat de neerwaartse risico’s voor de economie de afgelopen maanden zijn toegenomen”, begint Erik Colemonts. “De internationale conjunctuurvertraging, handelsconflicten, protectionistische maatregelen, de toegenomen kans op een chaotische Brexit,… het zijn allemaal bedreigingen voor onze lokale bedrijven. Ze zorgen voor onzekerheid en pessimisme, net nu de budgetten voor 2020 moeten opgemaakt worden.”

“Het aantrekken van bijkomend talent zal daardoor naar achter schuiven in de prioriteitenlijst. Dit verwachten we in een aantal sectoren, zoals de staalnijverheid en de automobielindustrie, wat doorsijpelt naar de uitzendsector. De federatie van uitzendkantoren merkt al meer dan een jaar een dalende trend op, en die zal zich allicht doorzetten in 2020. In het algemeen kunnen we dus stellen dat een vertraging van de groei voor minder vacatures zal zorgen.”

KMO

“Maar, ‘elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijff ooit. Althans voor de bedrijven, want als er minder vacatures zijn, zullen er zich meer kandidaten melden voor de openstaande functies. Is de ‘war for talent’ dan voorbij? Exacte cijfermatige prognoses zijn moeilijk te maken. Toch is de globale teneur bij de arbeidsmarktspecialisten dat een dalende economie in 2020 relatief weinig invloed zal hebben op de zoektocht naar schaars talent.”

“Dat komt onder meer omdat er in Limburg vooral KMO’s gevestigd zijn, die veel minder onderhevig zijn aan internationale economische bewegingen. Vaak creëren zij juist meer jobs als het bij de grote multinationale spelers een stuk minder goed gaat. Dat is in de vorige crisisperiode duidelijk gebleken, toen hier netto meer jobs zijn bijgekomen dan er verloren gingen. Voor de komende economische dip verwachten arbeidsmarktexperten dat dit opnieuw zo zal zijn.”

Zorg

En er is nog een reden om niet meteen een paniekaanval te krijgen. “Bij de zogenaamde kennismedewerkers zal de netto-aangroei van jobs bovengemiddeld zijn”, voorspelt Erik Colemonts.

“Wanneer het economisch moeilijker wordt, zijn het immers vooral de primaire en secundaire sectoren die klappen krijgen en het personeelsbestand moeten afbouwen. De mensen die daar moeten afvloeien, zijn doorgaans niet inzetbaar in sectoren die wel nood hebben aan extra volk, met name de tertiaire (diensten) en quartaire (niet-commerciële) sector. Denk maar aan de zorg, waar door de vergrijzing altijd handen te kort zijn. En blijven.”

Freelancers

De voornaamste reden voor het aanhouden van de ‘war for talent’ in 2020, is volgens Colemonts de vervangingsratio. “Voor elke 100 gepensioneerde uitstromers staan er 78 jongeren klaar om in te stromen op de arbeidsmarkt. Door de demografische evolutie zal hier niet snel verandering in komen. De economie moet dus al serieus afnemen om die discrepantie dicht te fietsen.”

En de analist van Motmans & Partners denkt nog aan een andere evolutie die de competitie voor een vaste job bij één werkgever uitdunt: “Er is een duidelijke trend naar meer freelance en projectwerk. In Vlaanderen is het aantal freelancers de afgelopen 3 jaar met 22,7% gestegen. Vlerick voorspelt dat in 2025 zowat 1/5 van de actieve bevolking een zelfstandig statuut heeft. Zij laten de vacatures in vast dienstverband links liggen. Werkgevers zullen dus meer moeten gaan zoeken naar projectmedewerkers, die tijdelijk worden ingeschakeld, in plaats van te hopen op de witte raaf die tot zijn pensioen op dezelfde stoel wil blijven zitten.”

En Erik Colemonts besluit: “Voor productiemedewerkers zal de afkoeling van de economie wellicht een negatief gevolg hebben, maar wat ingenieurs en andere kennisprofielen betreft, zal het eerder het gebrek aan talent zijn dat de groei van de economie zal blijven beperken, dan omgekeerd. Wie in het juiste schuitje zit, zal wel varen in 2020!”

(Kurt Meers) - Foto: KH

27 december 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook