Teamwork
Vorige

1 van 383

Volgende

Wat als je werkgever verhuist naar een nieuwe locatie, 50 km verder?

Mijn werkgever verhuist naar een nieuwe locatie, 50 kilometer verder. Welke eisen kan ik als werknemer stellen?
#

Wanneer je werkgever beslist om zijn bedrijf te verhuizen en daardoor jouw plaats van tewerkstelling wijzigt, kan je je als werknemer niet tegen deze wijziging verzetten. Je hebt echter wel het recht om te weigeren op de nieuwe arbeidsplaats te gaan werken, daar je geen inspraak hebt gehad bij deze arbeidsplaatswijziging.

Je kan dit wettig weigeren indien deze wijziging van arbeidsplaats gekwalificeerd kan worden als een wijziging van een essentieel bestanddeel of een drastische wijziging van een niet-essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Je werkgever heeft immers niet het recht om deze wijzigingen eenzijdig door te voeren. Meestal wordt de plaats van tewerkstelling echter als een niet-essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd, wat inhoudt dat de werkgever dit eenzijdig kan wijzigen.

Wanneer is een verhuis te ver?

Dit wijzigingsrecht van je werkgever houdt echter niet in dat hij de oorspronkelijke arbeidsplaats naar eender waar kan verplaatsen. Niet-essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst kunnen immers slechts in lichte mate gewijzigd worden. Dit houdt in dat een verplaatsing van de zetel van de onderneming naar een gebouw enkele honderden meters verder op hetzelfde bedrijventerrein niet als een probleem beschouwd zal worden, maar dat een verhuis naar de andere kant van het land niet aanvaard zal worden.

Er bestaat evenwel geen pasklaar antwoord op de vraag welke afstand aanvaardbaar is en welke niet. In geval van conflict tussen jou en je werkgever zal de rechter beslissen en deze zal niet enkel rekening houden met de afstand in kilometer, maar ook met de bereikbaarheid van de nieuwe arbeidsplaats, met het feit of je over een bedrijfswagen beschikt of dat de werkgever collectief vervoer regelt, met de uren waarop je tewerkgesteld bent en dergelijke meer. Dit alles moet dus in aanmerking genomen worden om te kunnen besluiten of de verandering van arbeidsplaats aanvaardbaar is of niet.

Is de verandering niet aanvaardbaar en verhuist je werkgever toch, dan kan je de impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever inroepen en de betaling van een verbrekingsvergoeding vragen. Indien de wijziging van de arbeidsplaats wel aanvaardbaar is en je weigert toch om op de nieuwe arbeidsplaats te gaan werken, dan zal je zelf ontslag moeten nemen.

in samenwerking met Securex 18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Wat als je werkgever verhuist naar een nieuwe locatie, 50 km verder?

Mijn werkgever verhuist naar een nieuwe locatie, 50 kilometer verder. Welke eisen kan ik als werknemer stellen?
#

Wanneer je werkgever beslist om zijn bedrijf te verhuizen en daardoor jouw plaats van tewerkstelling wijzigt, kan je je als werknemer niet tegen deze wijziging verzetten. Je hebt echter wel het recht om te weigeren op de nieuwe arbeidsplaats te gaan werken, daar je geen inspraak hebt gehad bij deze arbeidsplaatswijziging.

Je kan dit wettig weigeren indien deze wijziging van arbeidsplaats gekwalificeerd kan worden als een wijziging van een essentieel bestanddeel of een drastische wijziging van een niet-essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Je werkgever heeft immers niet het recht om deze wijzigingen eenzijdig door te voeren. Meestal wordt de plaats van tewerkstelling echter als een niet-essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd, wat inhoudt dat de werkgever dit eenzijdig kan wijzigen.

Wanneer is een verhuis te ver?

Dit wijzigingsrecht van je werkgever houdt echter niet in dat hij de oorspronkelijke arbeidsplaats naar eender waar kan verplaatsen. Niet-essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst kunnen immers slechts in lichte mate gewijzigd worden. Dit houdt in dat een verplaatsing van de zetel van de onderneming naar een gebouw enkele honderden meters verder op hetzelfde bedrijventerrein niet als een probleem beschouwd zal worden, maar dat een verhuis naar de andere kant van het land niet aanvaard zal worden.

Er bestaat evenwel geen pasklaar antwoord op de vraag welke afstand aanvaardbaar is en welke niet. In geval van conflict tussen jou en je werkgever zal de rechter beslissen en deze zal niet enkel rekening houden met de afstand in kilometer, maar ook met de bereikbaarheid van de nieuwe arbeidsplaats, met het feit of je over een bedrijfswagen beschikt of dat de werkgever collectief vervoer regelt, met de uren waarop je tewerkgesteld bent en dergelijke meer. Dit alles moet dus in aanmerking genomen worden om te kunnen besluiten of de verandering van arbeidsplaats aanvaardbaar is of niet.

Is de verandering niet aanvaardbaar en verhuist je werkgever toch, dan kan je de impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever inroepen en de betaling van een verbrekingsvergoeding vragen. Indien de wijziging van de arbeidsplaats wel aanvaardbaar is en je weigert toch om op de nieuwe arbeidsplaats te gaan werken, dan zal je zelf ontslag moeten nemen.

in samenwerking met Securex 18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook