Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 549

Volgende

Voor elke jobaanbieding één ingenieur

Dat ingenieurs gegeerd zijn op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Wel dat het tekort alsmaar opvallender wordt. Per openstaande vacature voor een ingenieur is er in Vlaanderen gemiddeld zowat één werkzoekende ingenieur. Voor sommige ingenieursprofielen is het nog nijpender: minder kandidaten dan jobaanbiedingen.
“In ruim 80 procent van de vacatures is er vraag naar industriële wetenschappen.”

Het aantal rechtstreeks aan de VDAB gemelde vacatures voor ingenieurs is de laatste jaren toegenomen. Vooral in 2016 was er een sterke stijging. Het gaat dan om vacatures in het normale economische circuit, dus zonder uitzendopdrachten.

Antwerpen boven

Tot eind augustus werden er bij de VDAB exact 6.667 vacatures gerapporteerd waar ingenieursstudies voor vereist waren. Vooral de vraag naar kandidaten met een diploma industriële wetenschappen (waar industrieel ingenieur onder valt) blijkt groot. In ruim 80 procent van de vacatures voor ingenieurs is er vraag naar industriële wetenschappen.

De meeste vacatures waren er in Antwerpen (29 procent van jobaanbiedingen voor ingenieurs in Vlaanderen), op enige afstand gevolgd door Oost-Vlaanderen (met 22 procent van die aanbiedingen).

Bio-ingenieur wat minder

Terwijl er vier jaar geleden gemiddeld nog twee werkzoekende ingenieurs waren voor elke openstaande vacature, rechtstreeks aan de VDAB gemeld, is dit in 2017 teruggelopen tot 1,1 werkzoekende per openstaande vacature.

Ter vergelijking: voor alle beroepen geldt vandaag een gemiddelde spanningsindicator van zes. Per vacature zijn er in Vlaanderen theoretisch dus zes werkzoekenden. Bij ingenieurs ligt dit bijna zes keer lager. “We kunnen zeggen dat de arbeidsmarkt redelijk krap is voor ingenieurs”, beaamt Bieke Vandervoort, expert van de VDAB-studiedienst.

Toch ligt elke ingenieur niet even goed in de markt. De krapte geldt minder voor masters bio-ingenieurswetenschappen. “Voor elke openstaande vacature waarin een masterdiploma bio-ingenieur gevraagd wordt, zijn er globaal genomen 6,1 werkzoekenden met dit diploma”, stelt Vandervoort. Werkgevers die masters ingenieurswetenschappen (waar burgerlijke ingenieur onder valt) of masters industrieel ingenieur zoeken, ondervinden volgens haar wellicht meer moeilijkheden.

Bouw is hot

Anderzijds is er voor bepaalde beroepen waarvoor ingenieurs vereist zijn, vaak een nijpend tekort. Met name in de bouw blijkt dit het geval. “Voor een beroep als de ‘technicus studiebureau bouw’ of de ‘conducteur bouw’ ligt de spanningsindicator in Vlaanderen gemiddeld zelfs lager dan één. Dat betekent dus dat er gemiddeld minder kandidaten zijn dan jobaanbiedingen.”

Toch werkloos

Opvallend is dat er toch behoorlijk wat werkloze ingenieurs zijn. Eind augustus 2017 waren er in Vlaanderen 2.376 niet-werkende werkzoekenden met een ingenieursdiploma. Het merendeel daarvan had een diploma master industriële wetenschappen.

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, vinden we de werkzoekende ingenieurs terug in alle leeftijdscategorieën. Recent VDAB-onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat 39 procent van de werkzoekende ingenieurs jonger is dan 40 jaar. “Factoren als ontoereikende competenties of mogelijk te hoge eisen van de werkgevers, spelen hier een rol”, zo klinkt het bij de VDAB.

10 topberoepen voor ingenieurs

Ingenieur is geen beroep op zich. Ze duiken onder meer op in de industrie, productie, ICT of bouw. Hieronder de tien voornaamste beroepen waarin ingenieursstudies gevraagd worden:

  1. Verantwoordelijke productiemethodes en industrialisatie
  2. Analist-ontwikkelaar ICT
  3. Technicus studiebureau bouw
  4. Werfleider
  5. Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie
  6. Tekenaar-ontwerper mechanica
  7. Conducteur bouw
  8. Verantwoordelijke kwaliteitscontrole
  9. Integratie- en implementatie-expert ICT
  10. Technicus-ontwerper industriële automatisatie

(wv) - Bron: VDAB, september 2017 

3 oktober 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook