Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: ‘We hebben er alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen’

De transitie naar een duurzame maatschappij is volop bezig, maar wat betekent dat voor onze economie, de werkgelegenheid, onze manier van leven en consumeren? Een gesprek met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.
Joke Schauvliege
“Het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn” (Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu)

Samen met andere Europese landen wil Vlaanderen de klimaatinspanningen opvoeren en tegen 2020 dertig procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

De emissies van broeikasgassen met 30 procent terugdringen tegen 2030 is zonder twijfel goed voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. Maar is het ook goed voor de economie en de werkgelegenheid?

Joke Schauvliege: ‘Ik hanteer drie basisprincipes bij het ontwikkelen van het milieubeleid: het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn. De stap naar -30 procent is economisch haalbaar volgens de berekeningen van de Europese Commissie en zal ook alleen in Europees verband genomen worden. Evolueren naar minder gebruik van fossiele brandstoffen biedt economische voordelen, want de aardolieprijzen zullen blijven stijgen. We hebben er dus alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen. Een verdere emissiereductie is een troef voor onze economie en de werkgelegenheid. De Vlaamse milieutechnologie op het vlak van water, afval en bodemsanering staat internationaal aan de top en is wereldwijd actief. Ook consultancy-kmo's die werken rond bijvoorbeeld CO2-reductie schieten als paddenstoelen uit de grond.’

Biedt de groene economie ook groeikansen buiten de milieusector?

‘De vergroening biedt kansen voor alle sectoren: de industrie en de landbouw hebben al grote inspanningen gedaan en blijven werken aan uitstootbeperking. Het streven om woningen energiezuiniger te maken, zal een boost geven aan de bouwsector. Er is ook nog veel potentieel om woningen, bedrijven en openbare gebouwen beter te isoleren. Jobgroei verwacht ik zeker in de milieutechnologie, waar we zoals gezegd in de wereldtop spelen met bedrijven als Deme, Waterleau en Aquafin.’

‘Door de steeds strenger wordende milieunormen worden in elke sector milieudeskundigen tewerkgesteld: in de auto-industrie, in het staal, de papiersector, het afstellen van stookinstallaties enz. Nu al doen grote internationale groepen een beroep op in Vlaanderen opgebouwde expertise. Als Arcelor Mittal zijn uitstoot verder wil beperken, komen ze kijken hoe de vestiging in Gent dat heeft gerealiseerd.’

Vlaanderen is een draaischijf van Europees wegtransport. Hoe wil u de uitstoot van de transportsector verminderen?

‘In samenwerking met de andere bevoegde ministers werken wij aan de vergroening van de autofiscaliteit. Zo is de Belasting op de Inverkeerstelling afgestemd op de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. De plannen rond het wegenvignet zijn lopende. De vrachtwagens die nu op diesel rijden, zullen op termijn omschakelen naar andere vormen van energie. Delhaize beschikt nu al over trekkers die op aardgas rijden. Bedrijven maken ook werk van het beperken van het transport en het vermijden van leeg rijden, wat hen ook rechtstreeks profijt oplevert vanwege de hoge brandstofprijzen.’

Hoe zien de jobs van de toekomst eruit in een duurzame economie? Zullen we anders gaan werken?

‘We zullen dichter bij huis en flexibeler gaan werken, want twee uur onderweg zijn naar zijn werk ziet niemand zitten en het is allesbehalve efficiënt. De overheid geeft het goede voorbeeld met flexibiliteit en decentrale werkplekken. Er zal beter openbaar vervoer zijn en meer fietspaden, waardoor we de auto vaker aan de kant zullen laten staan.’

Wie nu inspanningen voor het milieu levert door biologisch te eten, betaalt meer dan voor conventionele landbouwproducten. Is dat wel correct?

‘Het moet aantrekkelijk zijn om milieu-inspanningen te leveren. Tegelijk lijkt het me belangrijk dat we naar het grotere plaatje kijken. Biologische voeding die is ingevoerd uit Afrika of Azië lijkt mij minder duurzaam dan conventionele voeding van bij ons. We moeten de voorrang geven aan seizoensproducten uit eigen streek. Eigenlijk zouden we op elk product de ecologische voetafdruk moeten vermelden, zodat mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Ik geloof sterk in die authenticiteit, terug naar de basis, zelf werken met producten van hier: dat is nog goed voor je portemonnee ook.’

Wat zijn volgens u de grootste milieu-uitdagingen voor de toekomst?

‘Bevolkingstoename en water. We staan voor de uitdaging om onze ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl we met steeds meer mensen zijn. In Vlaanderen moeten we ook rekening houden met het mogelijk effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding. We moeten ons voorzien op heviger regens en overstromingen in de winter en grotere droogte in de zomer. We moeten ons ook wapenen tegen waterschaarste. Wij zijn nu al afhankelijk voor ons drinkwater, het grondwaterpeil zakt op sommige plaatsen. Het beleid investeert in alternatieven, zoals waterzuivering en hergebruik van afvalwater. Water is een grote uitdaging voor Vlaanderen voor de komende jaren.’

(jb) – Foto: (ivh) 

6 april 2012
Aanbevolen jobs

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: ‘We hebben er alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen’

De transitie naar een duurzame maatschappij is volop bezig, maar wat betekent dat voor onze economie, de werkgelegenheid, onze manier van leven en consumeren? Een gesprek met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.
Joke Schauvliege
“Het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn” (Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu)

Samen met andere Europese landen wil Vlaanderen de klimaatinspanningen opvoeren en tegen 2020 dertig procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

De emissies van broeikasgassen met 30 procent terugdringen tegen 2030 is zonder twijfel goed voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. Maar is het ook goed voor de economie en de werkgelegenheid?

Joke Schauvliege: ‘Ik hanteer drie basisprincipes bij het ontwikkelen van het milieubeleid: het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn. De stap naar -30 procent is economisch haalbaar volgens de berekeningen van de Europese Commissie en zal ook alleen in Europees verband genomen worden. Evolueren naar minder gebruik van fossiele brandstoffen biedt economische voordelen, want de aardolieprijzen zullen blijven stijgen. We hebben er dus alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen. Een verdere emissiereductie is een troef voor onze economie en de werkgelegenheid. De Vlaamse milieutechnologie op het vlak van water, afval en bodemsanering staat internationaal aan de top en is wereldwijd actief. Ook consultancy-kmo's die werken rond bijvoorbeeld CO2-reductie schieten als paddenstoelen uit de grond.’

Biedt de groene economie ook groeikansen buiten de milieusector?

‘De vergroening biedt kansen voor alle sectoren: de industrie en de landbouw hebben al grote inspanningen gedaan en blijven werken aan uitstootbeperking. Het streven om woningen energiezuiniger te maken, zal een boost geven aan de bouwsector. Er is ook nog veel potentieel om woningen, bedrijven en openbare gebouwen beter te isoleren. Jobgroei verwacht ik zeker in de milieutechnologie, waar we zoals gezegd in de wereldtop spelen met bedrijven als Deme, Waterleau en Aquafin.’

‘Door de steeds strenger wordende milieunormen worden in elke sector milieudeskundigen tewerkgesteld: in de auto-industrie, in het staal, de papiersector, het afstellen van stookinstallaties enz. Nu al doen grote internationale groepen een beroep op in Vlaanderen opgebouwde expertise. Als Arcelor Mittal zijn uitstoot verder wil beperken, komen ze kijken hoe de vestiging in Gent dat heeft gerealiseerd.’

Vlaanderen is een draaischijf van Europees wegtransport. Hoe wil u de uitstoot van de transportsector verminderen?

‘In samenwerking met de andere bevoegde ministers werken wij aan de vergroening van de autofiscaliteit. Zo is de Belasting op de Inverkeerstelling afgestemd op de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. De plannen rond het wegenvignet zijn lopende. De vrachtwagens die nu op diesel rijden, zullen op termijn omschakelen naar andere vormen van energie. Delhaize beschikt nu al over trekkers die op aardgas rijden. Bedrijven maken ook werk van het beperken van het transport en het vermijden van leeg rijden, wat hen ook rechtstreeks profijt oplevert vanwege de hoge brandstofprijzen.’

Hoe zien de jobs van de toekomst eruit in een duurzame economie? Zullen we anders gaan werken?

‘We zullen dichter bij huis en flexibeler gaan werken, want twee uur onderweg zijn naar zijn werk ziet niemand zitten en het is allesbehalve efficiënt. De overheid geeft het goede voorbeeld met flexibiliteit en decentrale werkplekken. Er zal beter openbaar vervoer zijn en meer fietspaden, waardoor we de auto vaker aan de kant zullen laten staan.’

Wie nu inspanningen voor het milieu levert door biologisch te eten, betaalt meer dan voor conventionele landbouwproducten. Is dat wel correct?

‘Het moet aantrekkelijk zijn om milieu-inspanningen te leveren. Tegelijk lijkt het me belangrijk dat we naar het grotere plaatje kijken. Biologische voeding die is ingevoerd uit Afrika of Azië lijkt mij minder duurzaam dan conventionele voeding van bij ons. We moeten de voorrang geven aan seizoensproducten uit eigen streek. Eigenlijk zouden we op elk product de ecologische voetafdruk moeten vermelden, zodat mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Ik geloof sterk in die authenticiteit, terug naar de basis, zelf werken met producten van hier: dat is nog goed voor je portemonnee ook.’

Wat zijn volgens u de grootste milieu-uitdagingen voor de toekomst?

‘Bevolkingstoename en water. We staan voor de uitdaging om onze ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl we met steeds meer mensen zijn. In Vlaanderen moeten we ook rekening houden met het mogelijk effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding. We moeten ons voorzien op heviger regens en overstromingen in de winter en grotere droogte in de zomer. We moeten ons ook wapenen tegen waterschaarste. Wij zijn nu al afhankelijk voor ons drinkwater, het grondwaterpeil zakt op sommige plaatsen. Het beleid investeert in alternatieven, zoals waterzuivering en hergebruik van afvalwater. Water is een grote uitdaging voor Vlaanderen voor de komende jaren.’

(jb) – Foto: (ivh) 

6 april 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook