Studentenjob Vorige

1 van 78

Volgende

Versoepelde regeling voor jobstudenten sinds 2012

Elk jaar sluiten ongeveer 400.000 werkgevers een arbeidsovereenkomst af met een student. Reden genoeg om dieper in te gaan op de regeling rond jobstudenten, sinds 1 januari 2012 werden de regels serieus gewijzigd.

17 juni 2013

Delen

serveerster jobstudent

Maatregel 1: 50 dagen studentenarbeid, gespreid over het hele jaar

Studenten mogen 50 dagen werken binnen de regeling van de studentenarbeid én er wordt geen verschil gemaakt tussen de 3 zomermaanden en de rest van het jaar. Een serieuze verbetering, want tot 31 december 2011 mocht een student slechts 46 dagen werken, waarvan 23 in juli, augustus, september en 23 tijdens de rest van het jaar.

Maatregel 2: solidariteitsbijdrage

Het loon van de student is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 8,13 procent voor het hele jaar. Daarvan is 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent wordt afgehouden van het loon van de student. Tot 31 december 2011 was de solidariteitsbijdrage afhankelijk van de periode waarin de student werkte. Tijdens de 23 dagen in de zomer was de bijdrage 7,51 procent en tijdens de 23 dagen buiten de zomer bedroeg ze maar liefst 12,51 procent.

Maatregel 3: contracten van 12 maanden

Sinds 1 januari 2012 kan een werkgever een student maximaal 12 maanden in dienst nemen. Hierdoor kunnen er contracten van een volledig jaar worden afgesloten, en kan een student bijvoorbeeld gedurende een volledig jaar één weekenddag werken. Voordien bedroeg de maximumduur 6 maanden.

Maatregel 4: een teller voor student en werkgever

Dankzij een gemoderniseerd systeem, de online 'teller studentenarbeid' van de RSZ, kunnen zowel de student als de werkgever het overblijvende saldo aan dagen checken. Handig, want wanneer een student boven de 50 dagen zit, vervalt het voordelige studentenstatuut en moet de werkgever de volledige patronale sociale bijdragen betalen op het volledige loon vanaf de eerste dag.

Deze nieuwe regeling, die in 2012 van start is gegaan, bevalt de meeste bedrijven wel. Alleen hadden sommige sectoren, zoals winkels en horecazaken, voor de studentenarbeid liever gewerkt met een bovengrens in uren. Nu telt elke begonnen dag immers als een volledige arbeidsdag.

in samenwerking met Securex 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?