Ziekte
Vorige

1 van 120

Volgende

Verlies je vakantiedagen als je ziek wordt op verlof?

Een avontuurlijke rondreis in Azië, een zwembadvakantie in Egypte … Hopelijk staat je welverdiende zomerverlof nog voor de deur. Maar wat als je ziek wordt op je vakantie in het buitenland, ben je dan die vakantiedagen kwijt?
#

Je hebt recht op gewaarborgd loon voor de dagen waarop je normaal zou gewerkt hebben. “Wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, heeft dus geen recht op gewaarborgd loon tijdens de vakantieperiode”, weet Gilles Jonckheere, legal expert bij het sociaal secretariaat HDP. “Die ziektedagen worden beschouwd als gewone vakantiedagen, en ben je dus kwijt. Ze worden natuurlijk wel gedekt door het vakantiegeld. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan de geplande vakantieperiode, dan heb je als werknemer in principe recht op het gewaarborgd loon vanaf de datum waarop je in theorie zou terugkeren uit verlof.”

Werkgever altijd verwittigen

Je bent als werknemer wettelijk verplicht je werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van je arbeidsongeschiktheid. “Onmiddellijk betekent de dag waarop je ziek wordt. Dit geldt ook als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet in het buitenland. Deze verwittiging kan per telefoon gebeuren of via een fax, een sms, een e-mail, of door een familielid of collega”, zegt Gilles Jonckheere.

Vergeet je je werkgever te verwittigen, dan heeft dit best wel zware gevolgen. “Als aan deze verwittigingsplicht niet wordt voldaan, verliest de werknemer zijn gewaarborgd loon voor de dagen tussen het begin van de afwezigheid en de datum van de verwittiging.”

Doktersbriefje of niet?

In principe is een werknemer niet verplicht zijn arbeidsongeschiktheid te rechtvaardigen met een doktersbriefje. “De werkgever moet de werknemer telkens opnieuw uitdrukkelijk vragen om een doktersbriefje voor te leggen. Tenzij deze verplichting werd opgenomen in het arbeidsreglement of in een cao”, aldus Jonckheere.

“De werknemer moet het doktersbriefje binnen de 2 werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid - of de dag van de ontvangst van het verzoek - afgeven aan de onderneming of verzenden naar de werkgever. Het is mogelijk om deze termijn te verlengen in het arbeidsreglement of bij cao. “

Niet zomaar een doktersbriefje

Wanneer je ziek wordt in het buitenland, zorg je dus altijd best voor de zekerheid voor een doktersbriefje. Maar: om geldig te zijn moet het doktersbriefje van de buitenlandse arts wel alle verplichte vermeldingen bevatten. Zoals: de reden van de arbeidsongeschiktheid, de verwachte duur ervan, of je al dan niet buitenshuis mag, de identiteit van de arts die het attest opstelde en de datum van de opmaak ervan.

“In het arbeidsreglement kan de werkgever een verplichting laten opnemen om bij een buitenlands doktersattest een vertaling te voegen”, stelt Jonckheere. Je checkt dit dus best voor je op vakantie vertrekt!

“Als een werknemer geen geneeskundig getuigschrift aflevert, of hij dient het in na de voorgeschreven termijn, dan kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen ongeschiktheid die gelegen zijn vóór de overhandiging of verzending van het getuigschrift.”

En dan is er nog de controlearts

Zelfs het voorleggen van een geldig doktersbriefje betekent niet automatisch dat je ook recht hebt op gewaarborgd loon. Je werkgever kan immers nog een controlearts sturen.

“Als je je verblijfadres in het buitenland niet hebt meegedeeld aan je werkgever, dan is het enige adres waarover de werkgever beschikt, dat van je gewone woonplaats in België. Als de werkgever een controlearts stuurt en deze controle kan niet plaatsvinden omdat de werknemer niet aanwezig was, kan de werkgever de betaling van het gewaarborgd loon weigeren vanaf de datum van het controleonderzoek”, zegt Gilles Jonckheere.

Doe de zomerchecklist

Je zonnebril, zonnecrème, luchtmatras en badmuts zijn ingepakt. Je hele vakantiechecklist is nauwgezet afgevinkt, maar heb je aan de voorzorgen gedacht voor als je ziek wordt tijdens je verlof?

Daarom dus volgende tips:

  • Laat je werkgever weten dat - en waar - je tijdens je vakantie in het buitenland verblijft.
  • Check in je arbeidsreglement binnen welke termijn je je werkgever moet verwittigen, en of je een vertaling van je doktersattest moet aanleveren.
  • Zorg dat je de contactgegevens van je werkgever bij hebt op reis, of voorzie een contactpersoon die jij zelf gemakkelijk kan bereiken.
  • Ben je als arbeider tijdens de collectieve sluitingsperiode van je bedrijf op verlof in het buitenland, zorg dan dat je je ziekenfonds kan verwittigen.
  • Wees alert dat op het doktersbriefje van de buitenlandse arts alle nodige vermeldingen staan.

(mr) 

27 september 2011
Aanbevolen jobs