Tewerkstelling gemeenten op kantelpunt? Spanning tussen kandidaat en job

9 oktober 2012
De stad Gent neemt een nieuw computerplatform in dienst om sollicitaties efficiënter af te handelen. Jobs bij lokale overheden zijn in crisistijd dan ook ongemeen populair. Toch stuiten gemeentebesturen op zoek naar personeel op belangrijke uitdagingen.
Gent
Stad Gent hanteert proeven op maat van de vacante jobs. Kandidaat-projectleiders stellen een plan van aanpak op, kandidaat-tuiniers planten een boom.

In Gent is de interesse voor een job bij de stad het afgelopen jaar spectaculair toegenomen. ‘Ten opzichte van 2010 vertonen de statistieken voor 2011 een stijging met maar liefst 25 procent’, klinkt het bij Amélie Malaise van de Gentse dienst voor rekrutering en selectie. Maar liefst 8.669 kandidaten solliciteerden voor openstaande vacatures of schreven zich in op het sollicitantenbestand.

Praktijkgerichte aanpak

De Oost-Vlaamse provinciehoofdstad heeft momenteel 162 jobs te verdelen. Om de juiste kandidaat op de juiste plaats te krijgen, hanteert de stad een praktijkgerichte aanpak. ‘We proberen zoveel mogelijk te werken met proeven op maat van de vacante job. Kandidaat-projectleiders wordt bijvoorbeeld gevraagd om een plan van aanpak op te stellen, maar evengoed wordt aan kandidaat-tuiniers gevraagd om een boompje te planten. Het grote aantal kandidaten brengt met zich mee dat sommige selectieprocedures over enige tijd zijn gespreid’, zegt Malaise.

Om de stroom aan documenten die met een dergelijk aantal sollicitaties gepaard gaat, vlotter langs de bevoegde diensten te laten lopen, doet de stad nu beroep op een nieuw systeem. Het Oost-Vlaamse informaticabedrijf Into It ontwierp een handtekenplatform, waardoor de toestroom aan documenten die de vele sollicitaties met zich meebrengen, sneller elektronisch ondertekend kan worden.

‘De nieuwe applicatie maakt het mogelijk om meerdere documenten tegelijk te tekenen met de elektronische identiteitskaart. Op die manier wordt de afhandeling van sollicitatieprocedures gevoelig versneld, zeker als het om documenten gaat die door verschillende mensen getekend moeten worden’, klinkt het bij ontwerper Michallis Pashidis.

Ingenieurs

Ook Jobpunt Vlaanderen bevestigt dat jobs bij de overheid in crisistijd populair blijven. Het algemene beeld is echter redelijk stabiel, het aantal sollicitanten vertoont geen wilde schommelingen.

Knelpuntvacatures krijgt ook de overheid overigens maar moeilijk ingevuld, weet stafmedewerkster Silke Verheyen. ‘Een voorbeeld hiervan zijn de ingenieurs, die binnen de overheid vaak de kans krijgen om aan projecten met een grote maatschappelijke impact te werken. Ondanks de goede startlonen stellen we vast dat deze vacatures niet makkelijk kunnen worden ingevuld.’

Statutair vs. contractueel

Het aantal personeelsleden in de lokale besturen in de drie Gewesten blijft in stijgende lijn gaan, zo blijkt uit cijfermateriaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO).

‘Sinds 1972 is het aantal werknemers bij de lokale besturen steeds toegenomen’, zegt Marijke De Lange, stafmedewerker personeelsbeleid gemeenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘Het aantal statutaire ambtenaren bleef gelijk, vooral het aandeel van de contractuelen nam toe.’

De Lange ziet enkele evoluties waarmee beleidsmakers op de korte termijn aan de slag moeten. ‘De tewerkstelling bij de lokale overheden is aanbeland op een scharniermoment. De vergrijzing slaat toe in het werknemersbestand van steden en gemeenten. Heel wat statutaire medewerkers gaan op pensioen of zullen dat in de komende jaren doen. De vraag is: gaan we die vervangen door statutaire of contractuele medewerkers?’

Strenge voorwaarden

Die vraag heeft zowel voor de betrokken werknemer als voor het lokale bestuur enkele langetermijngevolgen. ‘Een contractueel aangesteld personeelslid heeft een merkelijk lager pensioen dan een statutaire collega’, zegt De Lange. ‘De financiële last van dat pensioen weegt zwaar door op de begroting van kleine gemeenten.’

Het jobaanbod groeit en op het eerste zicht mangelt het niet aan kandidaten om die vacatures ingevuld te krijgen. Toch ziet De Lange een probleem. ‘Er is een spanningsveld tussen de beschikbare kandidaten en de strenge aanwervingseisen die worden opgelegd vanuit de Vlaamse en federale overheid. Er is een grote reserve aan kandidaten die op zich valabel zijn, maar niet aan die strenge voorwaarden voldoen. Een hervorming dringt zich dan ook op.’

(ml) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook