Technum levert advies voor geactualiseerd Sigmaplan: ‘Rekening houden met veiligheid en natuur’

Het geactualiseerde Sigmaplan van de Vlaamse overheid wil Vlaanderen beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk wordt de Scheldenatuur in ere hersteld. Technum-projectmanager Michaël Van Rompaey levert sinds 2006 milieu- en inrichtingsadvies voor de uitwerking van dit plan.
Sigmaplan
”Waar komen er overstromingsgebieden? Hoe realiseren we bijkomende natuur? Dat is wat we in kaart brengen.” (Michaël Van Rompaey, projectmanager Technum)

Technum is een studie- en adviesbureau dat diensten aanbiedt in diverse domeinen, zoals stedelijke ontwikkeling, haven- en waterbouwkundige projecten en transportinfrastructuur. Bio-ingenieur in Land- en Bosbeheer Michaël Van Rompaey werkt al vijftien jaar voor het bedrijf. Sinds 2006 is hij projectleider voor diensten die Technum verleent aan de Vlaamse overheid met betrekking tot het geactualiseerde Sigmaplan. Dat plan moet Vlaanderen beter beschermen tegen stormvloeden uit de Noordzee om overstromingsrampen te vermijden. Tegelijk heeft het oog voor de natuur langs de Schelde door bijkomende natuurgebieden aan te leggen en bestaande natuur te beschermen.

Inrichtingsplan

“Het Sigmaplan bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden. Wat ik vooral doe, is die plannen vorm geven voordat ze technisch in detail worden uitgewerkt. Dat doe ik op basis van voorbereidende studies en intensief overleg met verschillende betrokken partijen. Zo wordt het grondgebied in kaart gebracht en de mogelijkheden voor natuur en andere opportuniteiten verkend”, legt Michaël Van Rompaey uit.

Met die informatie stuurt hij het opstellen aan van de inrichtingsplannen voor de deelprojecten van het Sigmaplan. “Een inrichtingsplan zet de hoofdlijnen uit van hoe een gebied er in de toekomst zal uitzien. Waar komen de dijken van de nieuwe overstromingsgebieden? Hoe realiseren we bijkomende natuur? Is er plaats voor recreatie? Creëren we zo geen overlast voor de omgeving? Dat is wat we in eerste instantie in kaart brengen, rekening houdend met de verzuchtingen van alle betrokken partijen.”

Overleg

Binnen Technum is Michaël Van Rompaey ook verantwoordelijk voor alle communicatie en procesbegeleiding met betrekking tot het Sigmaplan. “Ik ondersteun zo de initiatiefnemers van het Sigmaplan: het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, dat instaat voor de veiligheidsprojecten, en het Agentschap voor Natuur en Bos dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de natuurprojecten.”

Om het hele Sigmaplan vlot uit te voeren, is er een overlegvorm uitgewerkt waar Michaël Van Rompaey actief bij betrokken is. “Aan dat overleg nemen verschillende actoren deel: de Vlaamse overheid en haar partners, natuur- en landbouworganisaties, toeristische federaties, gemeente- en provinciebesturen. Ik zorg voor de coördinatie van dat overleg en voor communicatiemiddelen zoals de website (www.sigmaplan.be), brochures en nieuwsbrieven.”

De beslissing tot het uitvoeren van het geactualiseerde Sigmaplan nam de Vlaamse regering in 2005. De timing van de uitvoering loopt tot 2030. Er is een totaal budget voorzien van ongeveer 930 miljoen euro.

(wv) 

14 juni 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook