Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 191

Volgende

Te veel of te weinig werk? 7 tips om de vakantiemaanden door te komen

De vakantiemaanden juli en augustus zorgen in ondernemingen vaak voor problemen. Soms is er te veel werk voor de achterblijvers, omdat een behoorlijk deel van de collega’s met vakantie vertrekt. Op andere momenten is er juist te weinig werk, omdat er minder vraag is bij klanten.

In beide gevallen is het goed om eens stil te staan bij deze situaties. Marijke Beelen, expert vakantieregeling bij hr-dienstengroep ACERTA, geeft enkele praktische tips om eventuele problemen te voorkomen.

Te veel werk?

1. Maak afspraken om vakantiedagen te spreiden

Je werkgever is niet verplicht om op een bepaald moment vakantie toe te staan. Je hebt hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende. Dat betekent ook dat jouw werkgever een minimumbezetting kan eisen. En bovendien kan hij of zij vragen dat jij en je collega’s onderling afspraken maken.

Om te vermijden dat elk jaar dezelfde mensen in een bepaalde periode vakantie opnemen, kan je overste ook een beurtrol opstellen. Nog beter is het om die beurtrol vast te leggen in het arbeidsreglement, zodat er achteraf geen discussies zijn.

2. Spreek een verdeling van de taken af

Jouw baas kan aan jou en je collega’s vragen om het werk van een afwezige over te nemen. De jobinhoud moet dan wel overeenkomen met die van de collega, die niet op vakantie is.

Je werkgever mag daarbij ook niet uit het oog verliezen dat dat binnen de wekelijkse grens van 38 uur moet kunnen. Lukt dit niet, dan zullen overuren misschien nodig zijn. In dat geval kan je hierover ook best op voorhand afspraken maken: worden dit betaalde overuren of rechtdagen?

3. Tijdelijke werkkracht als collega

Als er te veel werknemers tegelijk afwezig zijn, dan kan je bedrijf bijvoorbeeld een jobstudent of een uitzendkracht inschakelen. Let wel: voor een jobstudent gelden andere regels. Zo moet de werkgever hem of haar een bijzondere arbeidsovereenkomst geven. Een jobstudent mag bijvoorbeeld ook niet met bepaalde soorten heftrucks rijden. Werkt hij in de bouwsector, dan moet hij een veiligheidsopleiding gevolgd hebben.

4. Werken met piek- en dalperiodes

In sommige sectoren mogen werknemers tot 11 uur per dag of 50 uur per week werken. De horecasector is daar een voorbeeld van. In dat geval kan jouw werkgever de uurroosters zo samenstellen dat er in het hoogseizoen meer moet gewerkt worden en minder in het laagseizoen. Of jouw bedrijf werkt met ‘kleine flexibiliteit’. Dan mag je per dag maximaal twee uur meer of minder werken dan op een normale werkdag en vijf uur meer of minder op weekbasis.

Te weinig werk?

1. Werkgever kan de uurroosters aanpassen

Voor zover dit voorzien is, kan jouw baas bij het samenstellen van de uurroosters rekening houden met periodes van te weinig werk. In dat geval wordt er in dalperiodes minder en in piekperiodes meer gewerkt.

2. Werkgever kan bedrijf sluiten wegens collectieve vakantie

Als je weet dat in jouw bedrijf voor een bepaalde periode zo goed als niets te doen valt, dan kan jouw baas jouw werkplek sluiten wegens collectieve vakantie. Het is normaal gezien het paritair comité dat daarover beslist, het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers dat de cao’s afsluit.

Maar je werkgever mag zelf ook een periode van collectieve vakantie vastleggen als het paritair comité daarover niets heeft beslist voor 31 december van vorig jaar. Hij moet dit wel in overleg doen met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Is er geen vakbond die jou vertegenwoordigt, dan leg je samen met jouw collega’s en de baas de collectieve vakantie vast.

3. Andere taken uitvoeren?

Als werknemers andere taken krijgen dan je gebruikelijke opdrachten: het lijkt aantrekkelijk, maar het is toch iets waarmee je bedrijf beter voorzichtig mee omspringt. De jobs mogen niet van een totaal andere aard zijn dan degene die je normaal uitoefent. Waarom is dat? Omdat op die manier het arbeidscontract wijzigt. Een directeur mag dus bijvoorbeeld niet de taken van een kuisploeg overnemen of een boekhouder in het bedrijf mag niet plots verkoper gaan zijn.

(sdc/sy) - Bron: ACERTA 

1 juli 2019
Aanbevolen jobs

Te veel of te weinig werk? 7 tips om de vakantiemaanden door te komen

De vakantiemaanden juli en augustus zorgen in ondernemingen vaak voor problemen. Soms is er te veel werk voor de achterblijvers, omdat een behoorlijk deel van de collega’s met vakantie vertrekt. Op andere momenten is er juist te weinig werk, omdat er minder vraag is bij klanten.

In beide gevallen is het goed om eens stil te staan bij deze situaties. Marijke Beelen, expert vakantieregeling bij hr-dienstengroep ACERTA, geeft enkele praktische tips om eventuele problemen te voorkomen.

Te veel werk?

1. Maak afspraken om vakantiedagen te spreiden

Je werkgever is niet verplicht om op een bepaald moment vakantie toe te staan. Je hebt hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende. Dat betekent ook dat jouw werkgever een minimumbezetting kan eisen. En bovendien kan hij of zij vragen dat jij en je collega’s onderling afspraken maken.

Om te vermijden dat elk jaar dezelfde mensen in een bepaalde periode vakantie opnemen, kan je overste ook een beurtrol opstellen. Nog beter is het om die beurtrol vast te leggen in het arbeidsreglement, zodat er achteraf geen discussies zijn.

2. Spreek een verdeling van de taken af

Jouw baas kan aan jou en je collega’s vragen om het werk van een afwezige over te nemen. De jobinhoud moet dan wel overeenkomen met die van de collega, die niet op vakantie is.

Je werkgever mag daarbij ook niet uit het oog verliezen dat dat binnen de wekelijkse grens van 38 uur moet kunnen. Lukt dit niet, dan zullen overuren misschien nodig zijn. In dat geval kan je hierover ook best op voorhand afspraken maken: worden dit betaalde overuren of rechtdagen?

3. Tijdelijke werkkracht als collega

Als er te veel werknemers tegelijk afwezig zijn, dan kan je bedrijf bijvoorbeeld een jobstudent of een uitzendkracht inschakelen. Let wel: voor een jobstudent gelden andere regels. Zo moet de werkgever hem of haar een bijzondere arbeidsovereenkomst geven. Een jobstudent mag bijvoorbeeld ook niet met bepaalde soorten heftrucks rijden. Werkt hij in de bouwsector, dan moet hij een veiligheidsopleiding gevolgd hebben.

4. Werken met piek- en dalperiodes

In sommige sectoren mogen werknemers tot 11 uur per dag of 50 uur per week werken. De horecasector is daar een voorbeeld van. In dat geval kan jouw werkgever de uurroosters zo samenstellen dat er in het hoogseizoen meer moet gewerkt worden en minder in het laagseizoen. Of jouw bedrijf werkt met ‘kleine flexibiliteit’. Dan mag je per dag maximaal twee uur meer of minder werken dan op een normale werkdag en vijf uur meer of minder op weekbasis.

Te weinig werk?

1. Werkgever kan de uurroosters aanpassen

Voor zover dit voorzien is, kan jouw baas bij het samenstellen van de uurroosters rekening houden met periodes van te weinig werk. In dat geval wordt er in dalperiodes minder en in piekperiodes meer gewerkt.

2. Werkgever kan bedrijf sluiten wegens collectieve vakantie

Als je weet dat in jouw bedrijf voor een bepaalde periode zo goed als niets te doen valt, dan kan jouw baas jouw werkplek sluiten wegens collectieve vakantie. Het is normaal gezien het paritair comité dat daarover beslist, het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers dat de cao’s afsluit.

Maar je werkgever mag zelf ook een periode van collectieve vakantie vastleggen als het paritair comité daarover niets heeft beslist voor 31 december van vorig jaar. Hij moet dit wel in overleg doen met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Is er geen vakbond die jou vertegenwoordigt, dan leg je samen met jouw collega’s en de baas de collectieve vakantie vast.

3. Andere taken uitvoeren?

Als werknemers andere taken krijgen dan je gebruikelijke opdrachten: het lijkt aantrekkelijk, maar het is toch iets waarmee je bedrijf beter voorzichtig mee omspringt. De jobs mogen niet van een totaal andere aard zijn dan degene die je normaal uitoefent. Waarom is dat? Omdat op die manier het arbeidscontract wijzigt. Een directeur mag dus bijvoorbeeld niet de taken van een kuisploeg overnemen of een boekhouder in het bedrijf mag niet plots verkoper gaan zijn.

(sdc/sy) - Bron: ACERTA 

1 juli 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook