Werkloosheidsuitkering
Vorige

1 van 49

Volgende

Slecht nieuws voor tijdelijke werklozen door corona?

Slecht nieuws werklozen
Voor heel wat werknemers was de tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona vorig jaar een welgekomen steunmaatregel. Toch schuilt er voor sommigen onder hen een financieel addertje onder het gras…

Tijdelijk gunsttarief

Wie als werknemer met een lopende arbeidsovereenkomst in 2020 tijdelijk werkloos werd door corona en aan de voorwaarden voldeed, kreeg een tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona. Deze uitkering kwam overeen met 70% van het geplafonneerde brutoloon, iets hoger dan de gebruikelijke 65% dus. Onder impuls van de regering Wilmès werd de bedrijfsvoorheffing hierop tijdelijk verlaagd van 26,7% naar 15%.

Bereken: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional: "Bij het bepalen van dit percentage werd rekening gehouden met een beperkt aantal dagen tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Ingevolge de COVID-19 pandemie zijn in een aantal sectoren nog veel werknemers langdurig tijdelijk werkloos. Voor sommigen van hen is het percentage bedrijfsvoorheffing en het belastingtarief dat op hun gewone bezoldigingen wordt ingehouden laag."

"In dit verband was de regering vorige lente van oordeel dat het belangrijk was om de koopkracht van de werknemers die tijdelijk werkloos waren te blijven ondersteunen, vooral voor de werknemers met de laagste lonen, en dat het aangewezen was om tijdelijk het percentage van 15% bedrijfsvoorheffing aan te houden voor de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid."

Dit tijdelijk gunsttarief werd ingevoerd op 1 mei 2020 en werd ondertussen al verlengd tot 31 maart 2022.

Ontdek: Hou je als tijdelijk werkloze meer over?

Eindafrekening

Het positieve gevolg hiervan was dat de werkloze meer geld op z’n bankrekening gestort kreeg. Toch kan deze mooie geste voor sommigen onder ons negatieve gevolgen hebben voor de belastingaangifte van 2020.

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional: "De bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de inkomstenbelasting die definitief verschuldigd zal zijn. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met het tarief van de inkomstenbelasting dat uiteindelijk op deze uitkeringen zal worden toegepast."

"De inkomsten uit deze periodes van tijdelijke werkloosheid zullen immers samen met de andere inkomsten van het jaar worden belast en de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing van 15% zou, afhankelijk van de fiscale situatie, onvoldoende kunnen zijn in verhouding tot het definitieve belastingtarief."

Lees ook: Het gevolg van tijdelijke werkloosheid op je belastingen?

Gevolg: aangezien er door de tijdelijk verlaagde bedrijfsvoorheffing minder belastingen vooraf betaald werden, bestaat de kans dat de definitieve belastingaangifte voor heel wat werknemers achteraf gecorrigeerd wordt. Dit betekent dat heel wat werknemers bij hun belastingafrekening in 2021 dus iets meer belasting moeten betalen dan verwacht, of iets minder belasting terugkrijgen dan gehoopt.

Misschien geen slecht idee om je verwachtingen wat te temperen bij het ontvangen van je eerstvolgende belastingbrief?

Check: De impact van corona op jouw werksituatie

(fd/mr)

14 mei 2021
Aanbevolen jobs

Slecht nieuws voor tijdelijke werklozen door corona?

Slecht nieuws werklozen
Voor heel wat werknemers was de tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona vorig jaar een welgekomen steunmaatregel. Toch schuilt er voor sommigen onder hen een financieel addertje onder het gras…

Tijdelijk gunsttarief

Wie als werknemer met een lopende arbeidsovereenkomst in 2020 tijdelijk werkloos werd door corona en aan de voorwaarden voldeed, kreeg een tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona. Deze uitkering kwam overeen met 70% van het geplafonneerde brutoloon, iets hoger dan de gebruikelijke 65% dus. Onder impuls van de regering Wilmès werd de bedrijfsvoorheffing hierop tijdelijk verlaagd van 26,7% naar 15%.

Bereken: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional: "Bij het bepalen van dit percentage werd rekening gehouden met een beperkt aantal dagen tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Ingevolge de COVID-19 pandemie zijn in een aantal sectoren nog veel werknemers langdurig tijdelijk werkloos. Voor sommigen van hen is het percentage bedrijfsvoorheffing en het belastingtarief dat op hun gewone bezoldigingen wordt ingehouden laag."

"In dit verband was de regering vorige lente van oordeel dat het belangrijk was om de koopkracht van de werknemers die tijdelijk werkloos waren te blijven ondersteunen, vooral voor de werknemers met de laagste lonen, en dat het aangewezen was om tijdelijk het percentage van 15% bedrijfsvoorheffing aan te houden voor de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid."

Dit tijdelijk gunsttarief werd ingevoerd op 1 mei 2020 en werd ondertussen al verlengd tot 31 maart 2022.

Ontdek: Hou je als tijdelijk werkloze meer over?

Eindafrekening

Het positieve gevolg hiervan was dat de werkloze meer geld op z’n bankrekening gestort kreeg. Toch kan deze mooie geste voor sommigen onder ons negatieve gevolgen hebben voor de belastingaangifte van 2020.

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional: "De bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de inkomstenbelasting die definitief verschuldigd zal zijn. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met het tarief van de inkomstenbelasting dat uiteindelijk op deze uitkeringen zal worden toegepast."

"De inkomsten uit deze periodes van tijdelijke werkloosheid zullen immers samen met de andere inkomsten van het jaar worden belast en de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing van 15% zou, afhankelijk van de fiscale situatie, onvoldoende kunnen zijn in verhouding tot het definitieve belastingtarief."

Lees ook: Het gevolg van tijdelijke werkloosheid op je belastingen?

Gevolg: aangezien er door de tijdelijk verlaagde bedrijfsvoorheffing minder belastingen vooraf betaald werden, bestaat de kans dat de definitieve belastingaangifte voor heel wat werknemers achteraf gecorrigeerd wordt. Dit betekent dat heel wat werknemers bij hun belastingafrekening in 2021 dus iets meer belasting moeten betalen dan verwacht, of iets minder belasting terugkrijgen dan gehoopt.

Misschien geen slecht idee om je verwachtingen wat te temperen bij het ontvangen van je eerstvolgende belastingbrief?

Check: De impact van corona op jouw werksituatie

(fd/mr)

14 mei 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook