RIZIV werkt aan 'employer branding': "Wij doen meer dan controleren"

Een arts hoeft er geen eigen praktijk op na te houden, of emplooi te zoeken in een ziekenhuis. Hij kan ook kiezen voor een baan bij de overheid. Het RIZIV zoekt voortdurend artsen. Als werkgever is de dienst echter allesbehalve 'top of mind'.
Dokter Francis Colla
"Artsen die de overstap maken naar de overheid hebben een grotere levenskwaliteit" (Dokter Francis Colla, geneesheer-inspecteur)

Selor, het selectiebureau van de overheid, heeft maandag een nieuwe rekruteringscampagne voor artsen bij het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) afgerond. Met 147 kandidaten oogt de balans vrij goed, stelt Stefanie Billiet, communicatie- en rekruteringsmanager, vast. "Vorig jaar voerden we een identieke campagne, die ongeveer hetzelfde aantal kandidaten opleverde. Maar we moeten de inspanningen volhouden. Arts is bij de overheid sowieso een knelpuntberoep. Want naast het RIZIV kunnen zij bijvoorbeeld ook bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor Beroepsziekten aan de slag. Bij het RIZIV werken momenteel 130 artsen, en de komende jaren verwachten we er - net als bij de overheid in het algemeen - een grote uitstroom."

Het RIZIV zelf schat dat tegen 2020 46 procent van de populatie vernieuwd zal zijn. Er is vooral een grote nood aan controleartsen, de zogenaamde ‘geneesheer-inspecteur’. "Het is niet evident voor een arts om te kiezen voor een job waarbij hij zijn collega-artsen moet gaan controleren, opvolgen en monitoren. Niet iedereen staat daarvoor open", zegt Stefanie Billiet.

Partner voor alle artsen

Het is een kwestie van een goede employer branding, valt bij het RIZIV te horen, en daar is het steeds meer mee bezig. "Uiteraard kennen de artsen het RIZIV," zegt hr- en selectiedeskundige Patrick Brahm, "maar dan vooral als controleorgaan. Ze weten wel dat wij artsen tewerkstellen, maar hen toeleiden naar een job bij ons is toch niet evident. Als we de kans krijgen om ons als werkgever voor te stellen en antwoorden te geven op hun vragen - want het ís ook een grote stap van een zelfstandige praktijk naar een vaste job in de publieke sector - merken we toch een grote interesse. Gelukkig, want we hebben heel veel nieuwe artsen nodig, gezien onze leeftijdspiramide. En de vijver waarin we moeten vissen, wordt steeds kleiner."

Een van de misverstanden die die employer branding moet wegwerken, is dat het RIZIV alléén maar een instantie is die artsen controleert. "In onze artsenpopulatie is de controleopdracht - met een honderdtal artsen - veruit de belangrijkste, maar wij doen nog veel meer", stelt Patrick Brahm.

"Het RIZIV wil steeds meer een partner zijn voor alle medische beroepen in ons land. Naast geneesheren-inspecteur, die belast zijn met de controle en evaluatie van artsen, kunnen wij bijvoorbeeld heel goed experts geneesmiddelen gebruiken, die de therapeutische en economische waarde van geneesmiddelen moeten evalueren. Daarnaast kan men ook solliciteren voor ‘arts risico- en verstrekkingbeheer’, die een belangrijke rol speelt in het reglementeringsproces, en als ‘geneesheer arbeidsongeschiktheid’. En zelfs binnen die vier rollen, zijn er nog verschillende taken."

Maatschappelijk engagement

Het is ook een misverstand dat bij het RIZIV alleen oudere artsen werken, als een soort van ‘uitboljob’. "Dat klopt zeker niet", zegt Stefanie Billiet. "Het RIZIV stelt uitdrukkelijk dat het ook jonge, dynamische artsen wil, die in een andere setting wensen te werken. Na het afsluiten van de jongste campagne stellen we vast dat de kandidaten voornamelijk uit de leeftijdscategorieën 31-35, 36-40 en 46-50 jaar komen. Vorig jaar hebben we een enquête gevoerd, en als belangrijkste redenen om bij het RIZIV te solliciteren, kwamen naar boven: een betere balans tussen werk en privéleven, de jobinhoud en de werkzekerheid."

"Er is een merkbare trend dat ook jongere artsen een job bij het RIZIV wel zien zitten, omwille van de gevarieerde jobinhoud en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de maatschappij", zegt Patrick Brahm. "Je kunt als arts iets betekenen voor je collega’s, hen informatie geven, werken aan administratieve vereenvoudiging, er mee helpen voor zorgen dat het budget van de sociale zekerheid optimaal wordt gebruikt enzovoort. Bovendien zijn jonge artsen steeds minder tuk op nachtdiensten, weekendwerk, 24 uur op 24 paraat staan. En dan is een omgeving als het RIZIV, met een 38 urenweek, glijdende werkuren, de mogelijkheid tot telewerk, werken in een van de provinciale kantoren dicht bij huis enzovoort, ideaal voor hen. We zien trouwens net daarom steeds meer vrouwen bij de kandidaten."

Dingen laten bewegen

"Dat hoor je ook bij heel wat artsen hier: een van de redenen om de overstap naar de publieke sector te maken, is de grotere levenskwaliteit." Dat zegt dokter Francis Colla (56), die vier jaar geleden de overstap maakte naar het RIZIV als geneesheer-inspecteur, en momenteel actief is in de cel Communicatie. "Wij verstrekken informatie, in de ruimste zin van het woord. Een vrij nieuwe dienst, die we vorig jaar hebben uitgebouwd. Zo hebben we ‘infoboxen’ gerealiseerd voor allerlei medische profielen: huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen enzovoort. Goede, duidelijke en complete informatie is van het grootste belang om te vermijden dat het beschikbare budget binnen de sociale zekerheid niet goed wordt gebruikt. Mijn parcours hier is het mooiste bewijs dat er zich voor artsen bij het RIZIV veel deuren openen naar heel veel functies."

"Ik heb gedurende 25 jaar een huisartsenpraktijk gehad vlakbij Durbuy, diep in de Ardennen. Ik was het niet moe, maar ik heb altijd interesse gehad in het maatschappelijke belang van de geneeskunde, en heb op het vlak van de volksgezondheid ook opleidingen gevolgd. Na een kwarteeuw op het terrein wilde ik die interesse verder ontwikkelen, en iets gaan betekenen voor de maatschappij. En in 2006 heb ik dan mijn kans gewaagd. Net als veel andere artsen had ik een erg eenzijdig beeld van het RIZIV, maar ik ben hier in een omgeving terechtgekomen waarin iedereen - in elke rol, op elke dienst - werkt aan een betere geneeskunde die goed ingebed is in de samenleving. Dat engagement staat duidelijk voorop. De meeste mensen hier hebben een gedeelde passie om de dingen te laten bewegen."

Financiële prikkels

Engagement, goed en wel, maar toch zijn er nog ‘incentives’ nodig om kandidaten over de streep te trekken. Een goede balans tussen werk en privé, kunnen werken in een team in plaats van alleen in je praktijk en ruime opleidingsmogelijkheden zijn troeven, maar je moet ook financieel iets te bieden hebben.

"Het RIZIV biedt een minimumloon van 39.226,32 euro bruto", zegt Patrick Brahm. "Maar daarnaast krijgen de artsen ook een jaarlijkse vergoeding voor het stopzetten van hun praktijk, want dat is een voorwaarde om bij het RIZIV te komen werken. Die premie ligt tussen 25.014,25 en 38.112,41 euro. Da’s geen luxe. Als huisarts heb je bijvoorbeeld een bepaald patiëntenbestand, je hebt een zware lening af te lossen, dus moet er wel iets tegenover staan als je je praktijk stopzet. En net omdat die stap zo groot, stelt het RIZIV zich als werkgever ook open voor een langetermijnengagement."

Dokter Colla mist het veldwerk niet. "Nee, ik heb de keuze gemaakt en die bladzijde omgedraaid. Trouwens, ik probeer ook in contact te blijven met de realiteit op het terrein. Alleen zo vermijd je dat je een soort pennenlikker wordt achter een bureau, die de draad met het werk van alledag verliest. In mijn eigen regio neem ik daarom nog steeds deel aan vergaderingen met collega’s, ben ik lid van artsenverenigingen, ga ik naar etentjes, noem maar op. Heel interessant en belangrijk om te blijven voelen wat artsen in het veld verlangen en nodig hebben, zeker vanuit de recente profilering van het RIZIV als partner van alle medische beroepen."

(jd) – Meer info: www.riziv.be 

18 maart 2011
Aanbevolen jobs

RIZIV werkt aan 'employer branding': "Wij doen meer dan controleren"

Een arts hoeft er geen eigen praktijk op na te houden, of emplooi te zoeken in een ziekenhuis. Hij kan ook kiezen voor een baan bij de overheid. Het RIZIV zoekt voortdurend artsen. Als werkgever is de dienst echter allesbehalve 'top of mind'.
Dokter Francis Colla
"Artsen die de overstap maken naar de overheid hebben een grotere levenskwaliteit" (Dokter Francis Colla, geneesheer-inspecteur)

Selor, het selectiebureau van de overheid, heeft maandag een nieuwe rekruteringscampagne voor artsen bij het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) afgerond. Met 147 kandidaten oogt de balans vrij goed, stelt Stefanie Billiet, communicatie- en rekruteringsmanager, vast. "Vorig jaar voerden we een identieke campagne, die ongeveer hetzelfde aantal kandidaten opleverde. Maar we moeten de inspanningen volhouden. Arts is bij de overheid sowieso een knelpuntberoep. Want naast het RIZIV kunnen zij bijvoorbeeld ook bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor Beroepsziekten aan de slag. Bij het RIZIV werken momenteel 130 artsen, en de komende jaren verwachten we er - net als bij de overheid in het algemeen - een grote uitstroom."

Het RIZIV zelf schat dat tegen 2020 46 procent van de populatie vernieuwd zal zijn. Er is vooral een grote nood aan controleartsen, de zogenaamde ‘geneesheer-inspecteur’. "Het is niet evident voor een arts om te kiezen voor een job waarbij hij zijn collega-artsen moet gaan controleren, opvolgen en monitoren. Niet iedereen staat daarvoor open", zegt Stefanie Billiet.

Partner voor alle artsen

Het is een kwestie van een goede employer branding, valt bij het RIZIV te horen, en daar is het steeds meer mee bezig. "Uiteraard kennen de artsen het RIZIV," zegt hr- en selectiedeskundige Patrick Brahm, "maar dan vooral als controleorgaan. Ze weten wel dat wij artsen tewerkstellen, maar hen toeleiden naar een job bij ons is toch niet evident. Als we de kans krijgen om ons als werkgever voor te stellen en antwoorden te geven op hun vragen - want het ís ook een grote stap van een zelfstandige praktijk naar een vaste job in de publieke sector - merken we toch een grote interesse. Gelukkig, want we hebben heel veel nieuwe artsen nodig, gezien onze leeftijdspiramide. En de vijver waarin we moeten vissen, wordt steeds kleiner."

Een van de misverstanden die die employer branding moet wegwerken, is dat het RIZIV alléén maar een instantie is die artsen controleert. "In onze artsenpopulatie is de controleopdracht - met een honderdtal artsen - veruit de belangrijkste, maar wij doen nog veel meer", stelt Patrick Brahm.

"Het RIZIV wil steeds meer een partner zijn voor alle medische beroepen in ons land. Naast geneesheren-inspecteur, die belast zijn met de controle en evaluatie van artsen, kunnen wij bijvoorbeeld heel goed experts geneesmiddelen gebruiken, die de therapeutische en economische waarde van geneesmiddelen moeten evalueren. Daarnaast kan men ook solliciteren voor ‘arts risico- en verstrekkingbeheer’, die een belangrijke rol speelt in het reglementeringsproces, en als ‘geneesheer arbeidsongeschiktheid’. En zelfs binnen die vier rollen, zijn er nog verschillende taken."

Maatschappelijk engagement

Het is ook een misverstand dat bij het RIZIV alleen oudere artsen werken, als een soort van ‘uitboljob’. "Dat klopt zeker niet", zegt Stefanie Billiet. "Het RIZIV stelt uitdrukkelijk dat het ook jonge, dynamische artsen wil, die in een andere setting wensen te werken. Na het afsluiten van de jongste campagne stellen we vast dat de kandidaten voornamelijk uit de leeftijdscategorieën 31-35, 36-40 en 46-50 jaar komen. Vorig jaar hebben we een enquête gevoerd, en als belangrijkste redenen om bij het RIZIV te solliciteren, kwamen naar boven: een betere balans tussen werk en privéleven, de jobinhoud en de werkzekerheid."

"Er is een merkbare trend dat ook jongere artsen een job bij het RIZIV wel zien zitten, omwille van de gevarieerde jobinhoud en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de maatschappij", zegt Patrick Brahm. "Je kunt als arts iets betekenen voor je collega’s, hen informatie geven, werken aan administratieve vereenvoudiging, er mee helpen voor zorgen dat het budget van de sociale zekerheid optimaal wordt gebruikt enzovoort. Bovendien zijn jonge artsen steeds minder tuk op nachtdiensten, weekendwerk, 24 uur op 24 paraat staan. En dan is een omgeving als het RIZIV, met een 38 urenweek, glijdende werkuren, de mogelijkheid tot telewerk, werken in een van de provinciale kantoren dicht bij huis enzovoort, ideaal voor hen. We zien trouwens net daarom steeds meer vrouwen bij de kandidaten."

Dingen laten bewegen

"Dat hoor je ook bij heel wat artsen hier: een van de redenen om de overstap naar de publieke sector te maken, is de grotere levenskwaliteit." Dat zegt dokter Francis Colla (56), die vier jaar geleden de overstap maakte naar het RIZIV als geneesheer-inspecteur, en momenteel actief is in de cel Communicatie. "Wij verstrekken informatie, in de ruimste zin van het woord. Een vrij nieuwe dienst, die we vorig jaar hebben uitgebouwd. Zo hebben we ‘infoboxen’ gerealiseerd voor allerlei medische profielen: huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen enzovoort. Goede, duidelijke en complete informatie is van het grootste belang om te vermijden dat het beschikbare budget binnen de sociale zekerheid niet goed wordt gebruikt. Mijn parcours hier is het mooiste bewijs dat er zich voor artsen bij het RIZIV veel deuren openen naar heel veel functies."

"Ik heb gedurende 25 jaar een huisartsenpraktijk gehad vlakbij Durbuy, diep in de Ardennen. Ik was het niet moe, maar ik heb altijd interesse gehad in het maatschappelijke belang van de geneeskunde, en heb op het vlak van de volksgezondheid ook opleidingen gevolgd. Na een kwarteeuw op het terrein wilde ik die interesse verder ontwikkelen, en iets gaan betekenen voor de maatschappij. En in 2006 heb ik dan mijn kans gewaagd. Net als veel andere artsen had ik een erg eenzijdig beeld van het RIZIV, maar ik ben hier in een omgeving terechtgekomen waarin iedereen - in elke rol, op elke dienst - werkt aan een betere geneeskunde die goed ingebed is in de samenleving. Dat engagement staat duidelijk voorop. De meeste mensen hier hebben een gedeelde passie om de dingen te laten bewegen."

Financiële prikkels

Engagement, goed en wel, maar toch zijn er nog ‘incentives’ nodig om kandidaten over de streep te trekken. Een goede balans tussen werk en privé, kunnen werken in een team in plaats van alleen in je praktijk en ruime opleidingsmogelijkheden zijn troeven, maar je moet ook financieel iets te bieden hebben.

"Het RIZIV biedt een minimumloon van 39.226,32 euro bruto", zegt Patrick Brahm. "Maar daarnaast krijgen de artsen ook een jaarlijkse vergoeding voor het stopzetten van hun praktijk, want dat is een voorwaarde om bij het RIZIV te komen werken. Die premie ligt tussen 25.014,25 en 38.112,41 euro. Da’s geen luxe. Als huisarts heb je bijvoorbeeld een bepaald patiëntenbestand, je hebt een zware lening af te lossen, dus moet er wel iets tegenover staan als je je praktijk stopzet. En net omdat die stap zo groot, stelt het RIZIV zich als werkgever ook open voor een langetermijnengagement."

Dokter Colla mist het veldwerk niet. "Nee, ik heb de keuze gemaakt en die bladzijde omgedraaid. Trouwens, ik probeer ook in contact te blijven met de realiteit op het terrein. Alleen zo vermijd je dat je een soort pennenlikker wordt achter een bureau, die de draad met het werk van alledag verliest. In mijn eigen regio neem ik daarom nog steeds deel aan vergaderingen met collega’s, ben ik lid van artsenverenigingen, ga ik naar etentjes, noem maar op. Heel interessant en belangrijk om te blijven voelen wat artsen in het veld verlangen en nodig hebben, zeker vanuit de recente profilering van het RIZIV als partner van alle medische beroepen."

(jd) – Meer info: www.riziv.be 

18 maart 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte