Alcohol
Vorige

1 van 36

Volgende

Rijbewijs kwijt wegens dronken rijden. Kan mijn baas me ontslaan?

"Ik ben dronken achter het stuur betrapt door de politie en twee weken mijn rijbewijs kwijt. Mijn wagen is echter een werkinstrument voor me. Hoe zal mijn werkgever reageren?"
#

Het is uiteraard onmogelijk te voorspellen hoe je werkgever zal reageren op de intrekking van je rijbewijs. De reacties kunnen uitlopend zijn en de juridische mogelijkheden hangen sterk af van de concrete omstandigheden.

Ontslag om dringende reden

De werkgever zou een sanctie kunnen opleggen. In het slechtste geval ontslaat hij je om dringende reden zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. Een ontslag om dringende reden is echter niet altijd mogelijk. Uit rechtspraak blijkt immers dat alcoholintoxicatie achter het stuur niet per definitie een ontslag om dringende reden rechtvaardigt. Meestal zijn verzwarende omstandigheden vereist.

In de volgende situaties werd een dringende reden aanvaard:

  • het in staat van dronkenschap veroorzaken van een verkeersongeval met een bedrijfswagen tijdens een privéverplaatsing gelet op het feit dat de betrokken werknemer tewerkgesteld als handelsvertegenwoordiger een rijverbod van 45 dagen werd opgelegd;
  • een bestuurder van een tankwagen die door zijn dronkenschap zijn eigen veiligheid en die van derden in gevaar bracht;
  • een beroepschauffeur die aanstalten maakte in toestand van dronkenschap met de hem toevertrouwde wagen weg te rijden.

Eventueel kan uw werkgever ook één van de tuchtsancties opleggen die in het arbeidsreglement is voorzien. Klassieke tuchtsancties zijn, onder meer, het opleggen van een boete, een waarschuwing of blaam die aan uw personeelsdossier wordt toegevoegd, tot zelfs het opleggen van onbetaald verlof. Een werkgever kan slechts de eerste werkdag na kennisname van de fout een tuchtsanctie opleggen. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Geen loon

Naast het risico dat je wordt gesanctioneerd voor je fout, stelt zich natuurlijk ook een bijzonder probleem wanneer je met de wagen moet kunnen rijden voor de uitvoering van je werk. In de mate gebruik van alternatief vervoer geen oplossing biedt, kan je voor de duur van het rijverbod je normale werk niet uitvoeren.

Je kan in eerste instantie proberen om met het akkoord van je werkgever tijdelijk ander werk te verrichten. Is dit niet mogelijk, dan zal je noodgedwongen thuis moeten blijven. Bij gebrek aan prestaties heb je voor die periode uiteraard geen recht op loon. Je zou je werkgever kunnen vragen om tijdens deze periode vakantie te nemen zodat je vakantiegeld ontvangt.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).          

11 januari 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook