Power to the people: medewerkers inspireren bouwbedrijf Vandebos

Vandebos
Omdat de medewerkers een vlotte doorstroming van de beslissingen vroegen, werd het management bij Vandebos uitgebreid.
Om te weten welke richting het bedrijf in de komende jaren uit moet gaan, organiseerde het management van bouwbedrijf Vandebos in Alken een bevraging onder de medewerkers. Het resultaat is een actieplan dat door de hele organisatie is gedragen en de basis vormt om de komende 90 jaar op verder te bouwen. “Om de continuïteit voor de toekomst te verzekeren, moet je op regelmatige tijdstippen de vinger aan de pols houden om te weten wat er leeft bij de medewerkers”, vindt gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte.

Het is zowat een unicum in de sector: bouwbedrijf Vandebos in Alken bestaat 90 jaar. “We zijn nog een echte familiale onderneming waarin niet alleen de eigenaars, maar ook de medewerkers elkaar generaties lang opvolgen”, zegt gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte. “De sleutel van het succes ligt bij de continuïteit van onze trouwe medewerkers, die alle kansen krijgen om zich hier te ontplooien en hun kennis telkens opnieuw doorgeven aan de nieuwkomers.”

Warm

Omdat Vandebos van plan is om nog vele jaren op dit elan door te gaan, werd de eigen strategie en visie kritisch in vraag gesteld. “Je bent gewoon verplicht om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden en af te toetsen of je goed bezig bent”, zegt Krijn Henrotte.

“Je moet af en toe een strategische denkoefening houden om de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Omdat we heel goed beseffen dat het gevoel en de ervaringen van onze medewerkers daarin cruciaal zijn, hebben we eerst een extern bureau onder de arm genomen. Zij hebben medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf kunnen ondervragen. Alle positieve punten, bekommernissen en suggesties zijn in alle openheid en onafhankelijkheid op tafel gelegd. De uitkomst was positief: Vandebos wordt door de mensen ervaren als een warm, klantgericht familiebedrijf. De collega’s appreciëren de doorgroeimogelijkheden, de fijne werksfeer en het respect dat alle werknemers voor elkaar hebben.”

Imago

Anderzijds kwamen er ook verbeterpunten aan bod. “Daar hebben we meteen werk van gemaakt door een aantal werknemers te groeperen in een soort denktank”, zegt Staf Jacobs, die ook gedelgeerd bestuurder is bij Vanbos. “Zij hebben samen nagedacht over manieren om ons bedrijf in de toekomst nog beter te maken. Er is een actieplan uit voortgevloeid dat in de komende drie jaar volledig wordt uitgerold.”

Als één van de eerste resultaten is alvast gewerkt aan het imago van Vandebos. “Het is niet omdat we al 90 jaar oud zijn, dat we ons niet moeten profileren als een jonge, dynamische onderneming”, aldus nog Staf Jacobs. “Onze mensen vinden het belangrijk dat we tonen dat we met onze tijd meegaan. Vandaar bijvoorbeeld de aanpassing van onze huiststijl, die in een modern jasje is gestopt.”

Inspraak

Een andere optimalisatie is de versterking van het management. “De mensen hadden soms het gevoel dat belangrijke beslissingen bij de bedrijfstop bleven steken. De directie was niet gelijkmatig gegroeid met de rest van het bedrijf. Vandaar dat we het management hebben uitgebreid met interne mensen, die elk vanuit hun expertise mee de beslissingen nemen. Projectmanager Renaat Vaesen, projectleider Jo Hendriks en administratief en financieel verantwoorde¬lijke Peter Pirens hebben de rangen versterkt. Zo kunnen we alle processen nog kritischer bekijken vanuit diverse oogpunten. Er is meer inspraak vanuit de diverse geledingen, wat het fundament om op verder te bouwen alleen maar sterker maakt.”

Een andere maatregel is het aanwerven van bijkomende mensen. “Daarmee counteren we de opmerking dat de werkdruk soms nogal hoog was”, stelt Krijn Henrotte. “Onze medewerkers hebben ook suggesties gedaan om de snelheid en efficiëntie in onze projecten te verbeteren. Zo gaan we in de buurt van Leuven een locatie zoeken om machines en materialen op te slaan, zodat we minder tijd verliezen bij de uitvoering van werven in Vlaams Brabant en dus de werkdruk voor onze mensen verlagen. We zullen bovendien op basis van data-analyses nog andere bedrijfsprocessen verder optimaliseren zodat werken bij Vandebos nog aangenamer wordt.”

Zelfde koord

En zo krijgt Vandebos 2.0 heel concreet vorm. “Je merkt dat veranderingen veel makkelijker ingang vinden omdat ze hun oorsprong vinden bij de medewerkers zelf. Iedereen is ervan overtuigd dat alle maatregelen zowel het personeel als het bedrijfsresultaat ten goede komen. Om dat te bereiken trekt iedereen aan dezelfde koord, en dat is precies waarom we het al 90 jaar lang volhouden. Aan ons om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

(km) - Foto: Vandebos 

26 oktober 2018
  • Jobs voor bouw
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook