Bedrijfspensioen Vorige

1 van 35

Volgende

Pensioen is populairste voordeel

De garantie van uittredend minister Michel Daerden dat de staatspensioenen zeker tot 2015 betaald kunnen worden, stelt werknemers weinig gerust. Een aanvullend pensioen via de werkgever is erg in trek. Volgens Randstad is het voor meer dan een kwart zelfs het favoriete extralegaal voordeel.

14 mei 2010

Delen

Ruim zes op de tien werknemers plaatsen een groepsverzekering of een aanvullend pensioen in hun top 5 van meest gegeerde extralegale voordelen. Toch kan maar de helft hiervan genieten. Met andere woorden: de vraag overstijgt het aanbod. Dat is ook zo voor de bedrijfswagen: vier op de tien hopen er een te krijgen, slechts twee op de tien hebben er een. Dat stelt Randstad vast in zijn jaarlijkse arbeidsmarktstudie. Samen met onderzoeksbureau ICMA werden meer dan 3.000 werknemers bevraagd.

Top 10 extralegale voordelen 2009

Percentage werknemers die dit extralegaal voordeel krijgen

  1. Kostenvergoeding 60%
  2. Hospitalisatieverzekering 59%
  3. Maaltijdcheques 51%
  4. Groepsverzekering/aanvullend pensioen 50%
  5. GSM 29%
  6. Bonus (variabele verloning) 28%
  7. Laptop 22%
  8. Auto 21%
  9. Internet privé 17%
  10. Aandelen/winstdeelneming 15%
          

Toch is het belang van extralegale voordelen de voorbije vijf jaar toegenomen, zeker bij kaderleden. Vergeleken met hen komen arbeiders en bedienden er trouwens maar bekaaid van af. Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. Medewerkers van financiële bedrijven zijn over het algemeen goed voorzien van extralegale voordelen. Zo zegt 85 procent recht te hebben op een groepsverzekering of een aanvullend pensioen. Over alle sectoren heen krijgt gemiddeld maar de helft dit voordeel.

Twee op de drie is niet tegen het openbaar maken van salarissen

Hoewel de Belg niet graag in zijn portemonnee laat kijken, vinden twee op de drie het niet erg dat salarissen openbaar zouden worden gemaakt. Vooral oudere werknemers zijn hiervoor gewonnen. Bij vijftigplussers is 72 procent voorstander, van de min 25-jarigen ziet maar 56 procent het zitten om zijn loonbrief open en bloot te vergelijken met die van de collega’s. De bedrijven waar lonen openbaar zijn, vormen dan ook nog een minderheid. Vaak gaat het om overheidsbedrijven.

Helft werknemers wil minstens 10 jaar bij zelfde werkgever blijven

Over de balans werk-privé daalt de tevredenheid. Hoe hoger de functie, hoe sterker de daling. Over de flexibiliteit van hun werkgever zijn de meesten helemaal niet tevreden. Glijdende uren, deeltijds werken, tijdskrediet, ouderschapsverlof en verlof zonder wedde aanvragen blijkt niet altijd even gemakkelijk te liggen.

Desondanks werken we momenteel langer voor een en hetzelfde bedrijf dan in 2002. Toen zei 57 procent langer dan 5 jaar in dienst te zijn. In 2009 was dat 61 procent. Bij grote bedrijven heeft meer dan de helft van de werknemers een anciënniteit van 10 jaar of meer. We zijn dan ook honkvast: 44 procent wil minstens 10 jaar bij zijn werkgever blijven.

Een logisch gevolg is dat werkgevers en werknemers steeds meer overleggen over de toekomst van de werknemer in het bedrijf. Meer dan vier op de tien werknemers zeggen dat vooruitzichten samen worden besproken. Vooral financiële bedrijven doen het goed als het gaat om loopbaanplanning. De overheid en de non-profit hinken wat achterop. Daar zit slechts een derde van de werknemers wel eens rond de tafel om zijn professionele toekomst uit te stippelen.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?