Jobs met toekomst
Vorige

1 van 397

Volgende

Overheidsmanager, een job met toekomst

12 augustus 2019
Vorige week werd de jongste leidende ambtenaar van de Vlaamse overheid 36. "Of dit een job met toekomst is? Zeker." Jo De Ro, administrateur-generaal van het agentschap onderwijscommunicatie en uitgever van magazines zoals Maks en Klasse, is misschien wel jong, maar zich heel bewust van de rol die de overheid in ons leven speelt.
overheidsmanager Jo De Ro
Jo De Ro, administrateur-generaal van het agentschap onderwijscommunicatie en uitgever van magazines zoals Maks en Klasse.

"Dit agentschap vertaalt bijvoorbeeld al wat er aan onderwijsinformatie gegenereerd wordt: op het ministerie, vanuit het beleid ... Eigenlijk is het onze missie om het leven te vergemakkelijken van al wie in het onderwijs staat of er mee te maken heeft; van leerkracht tot grootouder. Het volstaat niet dat er in Brussel regels worden bedacht. Ze moeten ook hun weg naar de gebruiker vinden. Via onze magazines, publicaties, e-brieven, filmpjes en websites stimuleren we iedereen om mee te denken en te participeren."

'Voor wie maken we dit decreet?'

Volgens De Ro, en zijn collega's overheidsmanagers, is de overheid van nu en die van de toekomst er een die de burger probeert centraal te stellen. "De burger is onze klant. Als ik zie hoeveel agentschappen de laatste jaren een onderzoek naar de klantentevredenheid hebben uitgevoerd, wat echt een trendbreuk is met vroeger, kan ik alleen maar vaststellen dat er iets beweegt. Het gaat wat in tegen het stereotiepe beeld van de ambtenaar achter zijn loket maar de kloof tussen administratie en burger wordt wel degelijk gedicht. Binnen dit agentschap zijn er bijvoorbeeld heel wat medewerkers die regelmatig het veld in trekken om te kijken hoe scholen werken en wat hun noden zijn. Goede praktijkvoorbeelden die ze ter plaatse oppikken, duiken nadien op in onze eigen media. Uiteraard kan dat nog beter, maar de bruggen worden alleszins breder."

De Vlaamse gemeenschap telt 73 leidende ambtenaren. Die ontmoeten elkaar regelmatig zodat er rond bepaalde thema's een gemeenschappelijke visie en taal ontstaan. "Deze week zitten we bijvoorbeeld twee dagen samen om te bespreken wat wij, vanuit de administratie, vinden dat de volgende Vlaamse regering moet doen om ervoor te zorgen dat haar ambtenaren efficiënt werken."

De traditie wil dat elk beleidsdomein de kans krijgt om de grootste uitdagingen voor de toekomst voor te leggen aan de regeringsonderhandelaars. "We stellen dan verschillende scenario's op die zowel de gevolgen als de kosten in kaart brengen. Dat doorprikt het beeld dat de politiek volledig los staat van de administratie. Zelf ervaar ik eerder dat ik de kans krijg om mee te werken aan belangrijke maatschappelijke projecten."

Net als het bedrijfsleven zal ook de overheid zich in de toekomst moeten diversifiëren om het hoofd boven water te houden en die uitdaging tot een goed einde te brengen. "De overheid moet nog meer op maat van de burger werken. Het informatieaanbod is zo overweldigend dat iedereen er baat bij heeft in de eerste plaats geïnformeerd te worden over wat echt nuttig voor hem of haar is. Dat is een mentaliteit die van iedereen inspanningen vraagt.

Tot nu toe worden decreten te vaak op een eiland gemaakt. Pas als ze klaar zijn, wordt er over de communicatie nagedacht. De afspraak die we daar nu over hebben gemaakt, is om te kijken wie er per departement met de voorbereiding van nieuwe decreten bezig is. Daarbij vragen we ons dan af wie de doelgroep is, wat dat decreet voor hen verandert, wanneer en hoe dat gecommuniceerd moet worden enzovoort. De overheid moet meer geïntegreerd werken. In een autofabriek maken ze ook niet eerst een auto om daarna tegen de marketing te zeggen: 'Verkoop hem nu maar.'

(wv)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook