Ouderschap
Vorige

1 van 100

Volgende

Ouders mogen binnenkort op woensdagnamiddag thuisblijven

Binnenkort kan je 40 maanden lang een halve dag per week thuisblijven. Voor vele ouders betekent dat een verademing in hun werkweek. De balans tussen werk en privé kan zo wat draaglijker worden.
#

Worstelen met tijd

Vele ouders worstelen met de combinatie tussen werk en privé. Wanneer pik je je kind op van de crèche of school? Hoe los je woensdagnamiddag de opvang op? Of hoe vul je een hele schoolvakantie met allerlei soorten opvang? Het is vaak jongleren om als ouder(s) fulltime te werken en voldoende tijd in je gezin te pompen. Misschien wil je meer tijd voor je gezin? En hoe kan je op je werk de dringende taken dan nog eens gedaan krijgen? Om nog maar te zwijgen van de nood aan me-time...

Uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van 2013 blijkt dat 54,6% van de werknemers vindt dat hij werkbaar werk heeft. Bij de overige werknemers zijn er één of meer knelpunten waardoor de werkverhouding uit balans is. De redenen daarvoor zijn knelpunten zoals werkstress, motivatie en werk-privébalans. Bij zelfstandigen gaat het om 50,7 % die vindt dat hij werkbaar werk heeft.

1/10e ouderschapverlof

Dat de modale Vlaming soms nood heeft om op adem komen is niet zo verwonderlijk. Tijd om de balans werk-privé weer in de juiste richting te duwen. Wie kinderen heeft, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen. Dat kan een groot verschil maken.

Woensdagnamiddag thuisblijven

Een van de nieuwe maatregelen die in de pijplijn zit, is het 1/10e ouderschapsverlof. Een ouder kan 40 maanden lang een halve dag per week thuisblijven.

Waarschijnlijk wordt woensdagnamiddag een populair tijdstip om thuis te blijven. De kinderen hebben dan geen school. Vaak hebben ze hobby’s en moeten ze van hot naar her gebracht worden. Een halve dag thuisblijven kan dan soelaas bieden om alles te regelen.

Het tijdskrediet zonder motief -ook wel het "wereldreis-tijdskrediet" genoemd- wordt dan weer helemaal afgeschaft. Werknemers zullen hun loopbaan dus niet meer gedurende een jaar voltijds kunnen onderbreken om bijvoorbeeld te reizen, aan hun huis te werken of een andere activiteit uit te proberen.

Telewerk makkelijker

Heb je geen ouderschapsverlof (meer)? Ook thuiswerken wordt makkelijker. Structureel telewerk is al geregeld (bijvoorbeeld een dag per week of elke dag een paar uur). Binnenkort komt er ook een arbeidsrechtelijk afsprakenkader voor occasioneel telewerk. Daaronder valt bijvoorbeeld de halve dag waarop de werknemer thuis een loodgieter verwacht. Een werkgever die zijn werknemers ook sporadisch eens laat thuiswerken, deed dit tot nu toe dus buiten enig wettelijk kader, zodat het noch voor de werkgever, noch voor de werknemer duidelijk is welke regels hierbij nageleefd moesten worden.

De werknemer kan aanspraak maken op dit occasioneel telewerk omwille van overmacht of om persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op kantoor kan uitvoeren. Voorbeelden van overmacht zijn autopech of een treinstaking. Persoonlijke redenen bv. een tandartsbezoek, het vervullen van administratieve formaliteiten, het bezoek van een technicus,… De werknemer geeft aan wanneer hij verzoekt thuis te werken. Mondelinge toezegging van de werkgever volstaat daarvoor. Weigert de werkgever? Dan moet die dat schriftelijk motiveren. Zo kan de werkgever de aanvraag weigeren indien de werknemer op de gevraagde dag absoluut aanwezig moet zijn op een vergadering of indien de werknemer buitensporig gebruik maakt van het occasioneel telewerk.

Uiteraard is occasioneel telewerk enkel mogelijk voor zover de werknemer een functie en/of een activiteit uitvoert die hiermee verenigbaar is. Zo zal een bewakingsagent of een receptioniste onmogelijk van thuis uit kunnen werken, aangezien hun aanwezigheid op de bedrijfslocatie onontbeerlijk is voor de uitoefening van hun functie.

Let op: deze nieuwe maatregelen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, we weten dus nog niet vanaf wanneer ze in voege treden. Misschien dat sommige details alsnog wijzigen.

(mr)  

18 januari 2017
Aanbevolen jobs

Ouders mogen binnenkort op woensdagnamiddag thuisblijven

Binnenkort kan je 40 maanden lang een halve dag per week thuisblijven. Voor vele ouders betekent dat een verademing in hun werkweek. De balans tussen werk en privé kan zo wat draaglijker worden.
#

Worstelen met tijd

Vele ouders worstelen met de combinatie tussen werk en privé. Wanneer pik je je kind op van de crèche of school? Hoe los je woensdagnamiddag de opvang op? Of hoe vul je een hele schoolvakantie met allerlei soorten opvang? Het is vaak jongleren om als ouder(s) fulltime te werken en voldoende tijd in je gezin te pompen. Misschien wil je meer tijd voor je gezin? En hoe kan je op je werk de dringende taken dan nog eens gedaan krijgen? Om nog maar te zwijgen van de nood aan me-time...

Uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van 2013 blijkt dat 54,6% van de werknemers vindt dat hij werkbaar werk heeft. Bij de overige werknemers zijn er één of meer knelpunten waardoor de werkverhouding uit balans is. De redenen daarvoor zijn knelpunten zoals werkstress, motivatie en werk-privébalans. Bij zelfstandigen gaat het om 50,7 % die vindt dat hij werkbaar werk heeft.

1/10e ouderschapverlof

Dat de modale Vlaming soms nood heeft om op adem komen is niet zo verwonderlijk. Tijd om de balans werk-privé weer in de juiste richting te duwen. Wie kinderen heeft, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen. Dat kan een groot verschil maken.

Woensdagnamiddag thuisblijven

Een van de nieuwe maatregelen die in de pijplijn zit, is het 1/10e ouderschapsverlof. Een ouder kan 40 maanden lang een halve dag per week thuisblijven.

Waarschijnlijk wordt woensdagnamiddag een populair tijdstip om thuis te blijven. De kinderen hebben dan geen school. Vaak hebben ze hobby’s en moeten ze van hot naar her gebracht worden. Een halve dag thuisblijven kan dan soelaas bieden om alles te regelen.

Het tijdskrediet zonder motief -ook wel het "wereldreis-tijdskrediet" genoemd- wordt dan weer helemaal afgeschaft. Werknemers zullen hun loopbaan dus niet meer gedurende een jaar voltijds kunnen onderbreken om bijvoorbeeld te reizen, aan hun huis te werken of een andere activiteit uit te proberen.

Telewerk makkelijker

Heb je geen ouderschapsverlof (meer)? Ook thuiswerken wordt makkelijker. Structureel telewerk is al geregeld (bijvoorbeeld een dag per week of elke dag een paar uur). Binnenkort komt er ook een arbeidsrechtelijk afsprakenkader voor occasioneel telewerk. Daaronder valt bijvoorbeeld de halve dag waarop de werknemer thuis een loodgieter verwacht. Een werkgever die zijn werknemers ook sporadisch eens laat thuiswerken, deed dit tot nu toe dus buiten enig wettelijk kader, zodat het noch voor de werkgever, noch voor de werknemer duidelijk is welke regels hierbij nageleefd moesten worden.

De werknemer kan aanspraak maken op dit occasioneel telewerk omwille van overmacht of om persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op kantoor kan uitvoeren. Voorbeelden van overmacht zijn autopech of een treinstaking. Persoonlijke redenen bv. een tandartsbezoek, het vervullen van administratieve formaliteiten, het bezoek van een technicus,… De werknemer geeft aan wanneer hij verzoekt thuis te werken. Mondelinge toezegging van de werkgever volstaat daarvoor. Weigert de werkgever? Dan moet die dat schriftelijk motiveren. Zo kan de werkgever de aanvraag weigeren indien de werknemer op de gevraagde dag absoluut aanwezig moet zijn op een vergadering of indien de werknemer buitensporig gebruik maakt van het occasioneel telewerk.

Uiteraard is occasioneel telewerk enkel mogelijk voor zover de werknemer een functie en/of een activiteit uitvoert die hiermee verenigbaar is. Zo zal een bewakingsagent of een receptioniste onmogelijk van thuis uit kunnen werken, aangezien hun aanwezigheid op de bedrijfslocatie onontbeerlijk is voor de uitoefening van hun functie.

Let op: deze nieuwe maatregelen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, we weten dus nog niet vanaf wanneer ze in voege treden. Misschien dat sommige details alsnog wijzigen.

(mr)  

18 januari 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook