Organisatieveranderingen leiden tot jobonzekerheid

Een derde van de werknemers maakte in 2012 een ‘organisatieverandering’ mee, meestal een herstructurering. Werknemers presteren na zo’n ervaring op een aantal vlakken minder goed, zegt hr-dienstverlener Securex.

8 mei 2014

Delen

"Het is niet de verandering die de motivatie van werknemers fnuikt, wel de onzekerheid." (Hermina Van Coillie, hr research expert Securex)

Werknemers zijn niet tegen veranderingen op de werkvloer, maar minder bereid om hieraan ‘mee te werken’ dan vijf jaar geleden. Dat concluderen Securex en KULeuven nadat ze peilden naar de veranderingsbereidheid bij Belgische werknemers. Met veranderingen worden vooral fusies, herstructureringen, privatiseringen en collectieve ontslagen bedoeld. Eén op de drie werknemers maakte in 2012 zo’n verandering mee, blijkt uit het onderzoek.

Werknemers staan daar principieel niet afkerig tegen. Zeven op de tien menen dat de veranderingen die hun organisatie doorvoert, ook noodzakelijk zijn. Twee derde heeft zelfs vertrouwen in de goede afloop ervan en is overtuigd dat de verandering ook tot verbetering zal leiden.

Maar …

Er is ook een grote ‘maar’. Bij de werknemers die effectief een organisatiewijziging meemaakten, bleef dit niet zonder gevolgen.

Zo stellen Securex en KULeuven dat werknemers die in de twaalf maanden voor de bevraging een organisatieverandering meemaakten langer afwezig zijn door ziekte of een privéongeval (12 dagen vs. 9 dagen) dan werknemers die geen verandering meemaakten. De eerste groep meldt zich gemakkelijker ziek (60% vs. 54%), heeft meer last van werkstress (67% vs. 58%) en van stress in het algemeen. Deze werknemers zijn ook minder productief, betrokken, gemotiveerd en tevreden.

Communicatie

Volgens Hermina Van Coillie, hr research expert bij Securex vloeien die negatieve resultaten voort uit het gevoel van jobonzekerheid dat vaak gepaard gaat met organisatieveranderingen. “Hoe meer veranderingen in een bedrijf, hoe onzekerder de werknemers worden over hun job. Dit heeft duidelijk negatieve gevolgen. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen, namelijk eerlijk en transparant communiceren. Hoe meer communicatie er is binnen een bedrijf, en hoe beter die is, hoe minder onzekerheid er leeft bij de werknemers. Het is immers niet de verandering op zich die zorgt voor het wegkwijnen van de motivatie, wel de onzekerheid die daar vaak mee gepaard gaat.”

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?