Ontslagen worden
Vorige

1 van 193

Volgende

Nieuwe ontslagregels sinds 1 januari 2012: ook voor u?

17 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 zijn nieuwe opzegtermijnen van toepassing bij het ontslag van een werknemer. Die kaderen in de stapsgewijze harmonisatie van het statuut van arbeiders en bedienden. Indien je in 2012 start bij een volledig nieuwe werkgever, zijn in principe nieuwe ontslagregels van toepassing.

Die nieuwe regels moeten enkel toegepast worden op arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 1 januari 2012. De datum waarop de arbeidsovereenkomst werd afgesloten, speelt geen rol. De datum van indiensttreding is bepalend voor de toepassing van de nieuwe opzegtermijnen. De oude ontslagregels blijven van toepassing voor alle arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2012.

182 dagen

Ook bij de nieuwe ontslagregels blijven afzonderlijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden bestaan. Voor arbeiders moet je kijken in welke activiteitensector (paritair comité) je werkt. Tot eind 2012 geldt er immers een 'overgangsperiode'. Zijn er in het paritair comité waarin je tewerkgesteld wordt tegen dan geen nieuwe termijnen vastgelegd, dan worden vanaf 2013 automatisch (langere) wettelijke opzegtermijnen van toepassing. Een aantal paritaire comités hebben echter snel het nodige gedaan en hebben nu al nieuwe, verhoogde en aangepaste opzegtermijnen.

Voor bedienden zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van het brutojaarloon.

  1. Bedraagt jouw loon minder dan 31.467 euro bruto op jaarbasis (bedrag 2012), dan wijzigt er niets. Jouw werkgever moet (zoals in 2011) een opzegtermijn blijven respecteren van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit.
  2. Verdien je meer dan 31.467 euro bruto op jaarbasis (bedrag 2012), dan liggen de opzegtermijnen die jouw werkgever moet respecteren vanaf nu vast en moet je de duur van de opzegtermijn dus niet langer overeenkomen met jouw werkgever, wat in de praktijk vaak voor moeilijkheden en discussies zorgde.

Deze nieuwe door de werkgever te respecteren opzegtermijnen bedragen 91 dagen voor een bediende met een anciënniteit van minder dan 3 jaar, 120 dagen voor een bediende met een anciënniteit van minder dan 4 jaar, 150 dagen indien je een anciënniteit hebt van minder dan 5 jaar en 182 dagen als je minder dan 6 jaar anciënniteit hebt. Heb je een anciënniteit van 6 jaar of meer dan komen er 30 dagen per begonnen jaar bij.

Proeftijd

Enkel indien je als bediende meer dan 62.934 euro bruto per jaar (bedrag 2012) verdient, mag de opzegtermijn nog steeds vastgelegd worden bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, zonder echter minder te mogen bedragen dan 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar.

Tijdens de proeftijd blijven nog steeds verkorte opzegtermijnen mogelijk. Ook voor de arbeider blijft een verkorte opzegtermijn mogelijk tijdens de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling (op voorwaarde dat dit in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement werd opgenomen).

in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook