Evenwicht werk-privé
Vorige

1 van 751

Volgende

Na een burn-out terug aan het werk? 5 essentiële stappen

Na enkele maanden afwezigheid door een burn-out wil je graag het werk hervatten. Je voelt je nog niet volledig fit, maar je wil toch al terug aan het werkritme wennen en daarom verkies je om voorlopig deeltijds aan de slag te gaan.
#

Hieronder de belangrijkste punten waar je op dat moment best rekening mee houdt …

1. Doe tijdig en correct je aanvraag tot werkhervatting bij de geneesheer van het ziekenfonds zodat je je recht op uitkering niet verliest

Later ontvang je een schriftelijke toestemming met vermelding van de aard, de werkduur en de voorwaarden voor de uitoefening van de beroepsactiviteit.

2. Doe een aanvraag bij de werkgever om het werk gedeeltelijk te hervatten

Wanneer de werkgever akkoord gaat met je voorstel - let op: hij is hiertoe niet wettelijk verplicht! - blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt ze tijdelijk - volgens gewijzigde voorwaarden - uitgevoerd. Indien je werkgever weigert, blijft de arbeidsovereenkomst opgeschort tot je opnieuw volledig in staat bent om het werk te hervatten.

3. Maak een afspraak met de arbeidsgeneesheer voor een voorafgaandelijk medisch advies

De werkgever zal in vele gevallen een advies van de arbeidsgeneesheer over de hernieuwde tewerkstelling op prijs stellen. Kijk na wat er in het arbeidsreglement hierover bepaald staat, want vaak vraagt men dit na een langere periode van afwezigheid. De werkgever is wettelijk niet verplicht het advies van de arbeidsgeneesheer te volgen.

4. Vraag aan je eigen behandelend geneesheer een medisch attest dat het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt

Je behandelende geneesheer levert een medisch attest af voor de niet-gepresteerde arbeidstijd waarvoor je nog ziekte-uitkeringen ontvangt.

5. Welke vergoeding(en) ontvang je?

Je werkgever betaalt slechts je loon in overeenstemming met de verminderde arbeidsprestaties. Om het aanvullend bedrag aan ziekte-uitkeringen te berekenen geeft de werkgever een prestatiestaat door aan het ziekenfonds.

Als werknemer met een burn-out kan je dus na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten met behoud van (een deel van) je ziekte-uitkering, om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme.

(ac/cl) - Met dank aan Christophe Louage, freelance energiecoach/jurist. 

Heb je nood aan meer begeleiding, volg dan een workshop of boek een kennismakingsgesprek op www.worklifebalanceopleidingencoaching.be. 

24 maart 2016
Aanbevolen jobs

Na een burn-out terug aan het werk? 5 essentiële stappen

Na enkele maanden afwezigheid door een burn-out wil je graag het werk hervatten. Je voelt je nog niet volledig fit, maar je wil toch al terug aan het werkritme wennen en daarom verkies je om voorlopig deeltijds aan de slag te gaan.
#

Hieronder de belangrijkste punten waar je op dat moment best rekening mee houdt …

1. Doe tijdig en correct je aanvraag tot werkhervatting bij de geneesheer van het ziekenfonds zodat je je recht op uitkering niet verliest

Later ontvang je een schriftelijke toestemming met vermelding van de aard, de werkduur en de voorwaarden voor de uitoefening van de beroepsactiviteit.

2. Doe een aanvraag bij de werkgever om het werk gedeeltelijk te hervatten

Wanneer de werkgever akkoord gaat met je voorstel - let op: hij is hiertoe niet wettelijk verplicht! - blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt ze tijdelijk - volgens gewijzigde voorwaarden - uitgevoerd. Indien je werkgever weigert, blijft de arbeidsovereenkomst opgeschort tot je opnieuw volledig in staat bent om het werk te hervatten.

3. Maak een afspraak met de arbeidsgeneesheer voor een voorafgaandelijk medisch advies

De werkgever zal in vele gevallen een advies van de arbeidsgeneesheer over de hernieuwde tewerkstelling op prijs stellen. Kijk na wat er in het arbeidsreglement hierover bepaald staat, want vaak vraagt men dit na een langere periode van afwezigheid. De werkgever is wettelijk niet verplicht het advies van de arbeidsgeneesheer te volgen.

4. Vraag aan je eigen behandelend geneesheer een medisch attest dat het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt

Je behandelende geneesheer levert een medisch attest af voor de niet-gepresteerde arbeidstijd waarvoor je nog ziekte-uitkeringen ontvangt.

5. Welke vergoeding(en) ontvang je?

Je werkgever betaalt slechts je loon in overeenstemming met de verminderde arbeidsprestaties. Om het aanvullend bedrag aan ziekte-uitkeringen te berekenen geeft de werkgever een prestatiestaat door aan het ziekenfonds.

Als werknemer met een burn-out kan je dus na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten met behoud van (een deel van) je ziekte-uitkering, om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme.

(ac/cl) - Met dank aan Christophe Louage, freelance energiecoach/jurist. 

Heb je nood aan meer begeleiding, volg dan een workshop of boek een kennismakingsgesprek op www.worklifebalanceopleidingencoaching.be. 

24 maart 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook