Ontslag nemen
Vorige

1 van 94

Volgende

Mijn werkgever pleegt fraude. Kan ik om die reden ontslag nemen?

Mijn werkgever maakt zich schuldig aan fraude en oplichting. Kan ik om die reden zelf ontslag nemen, en toch een uitkering krijgen?
#

Antwoord van IRIS tolpe, manager legal department, information & know how bij Securex:              

Wat zegt de wet? Wanneer een ernstige tekortkoming elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden om dringende reden.

Het feit dat je werkgever zich schuldig maakt aan fraude en oplichting, kan beschouwd worden als een dringende reden. De ernstige tekortkoming die aan de oorsprong van het ontslag ligt, kan immers zowel een schending van contractuele als van wettelijke bepalingen zijn.

Doe het zo snel mogelijk

De tekortkoming moet niet alleen voldoende ernstig zijn, maar ook leiden tot het verlies van vertrouwen in je werkgever. Bovendien is het best om niet al te lang te wachten vooraleer het ontslag wegens dringende reden in te roepen. Blijf je in dienst, dan zou men daaruit kunnen afleiden dat je impliciet hebt toegegeven dat er geen dringende reden bestaat, omdat de professionele samenwerking niet onmiddellijk onmogelijk werd.

Hou er ten slotte rekening mee dat de partij die het initiatief voor het ontslag neemt, het bewijs van de dringende reden moet leveren.

Je hebt 3 dagen na het ontdekken van de fraude om je ontslag te geven

Als je je contract om dringende reden wil verbreken, moet je een aantal vormvereisten naleven: het ontslag geven binnen drie werkdagen nadat je op de hoogte bent van de fraude (liefst schriftelijk) en vervolgens ten laatste binnen de drie werkdagen na het ontslag de feiten die de dringende reden vormen schriftelijk aan je werkgever meedelen.

Het is ook mogelijk om de feiten onmiddellijk te vermelden in je ontslagbrief. De feiten moeten op een duidelijke en nauwkeurige wijze beschreven worden, zodat de rechter in geval van geschil de ernst van de ingeroepen redenen kan beoordelen. Zaken die niet in de brief opgenomen zijn, kunnen nadien niet op tafel gelegd worden.

Als je werkgever je gevraagd heeft mee te werken aan de fraude, kan je dit als verzwarende factor in je brief vermelden. Opgelet echter, indien je vrijwillig aan deze fraude hebt meegewerkt, zal je geen ontslag om dringende reden meer kunnen inroepen.

Recht op werkloosheidsuitkering?

Als je je arbeidsovereenkomst verbreekt omwille van een dringende reden in hoofde van je werkgever, word je als onvrijwillig werkloos beschouwd. Je zal dan ook onmiddellijk recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

24 september 2010
Aanbevolen jobs

Mijn werkgever pleegt fraude. Kan ik om die reden ontslag nemen?

Mijn werkgever maakt zich schuldig aan fraude en oplichting. Kan ik om die reden zelf ontslag nemen, en toch een uitkering krijgen?
#

Antwoord van IRIS tolpe, manager legal department, information & know how bij Securex:              

Wat zegt de wet? Wanneer een ernstige tekortkoming elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden om dringende reden.

Het feit dat je werkgever zich schuldig maakt aan fraude en oplichting, kan beschouwd worden als een dringende reden. De ernstige tekortkoming die aan de oorsprong van het ontslag ligt, kan immers zowel een schending van contractuele als van wettelijke bepalingen zijn.

Doe het zo snel mogelijk

De tekortkoming moet niet alleen voldoende ernstig zijn, maar ook leiden tot het verlies van vertrouwen in je werkgever. Bovendien is het best om niet al te lang te wachten vooraleer het ontslag wegens dringende reden in te roepen. Blijf je in dienst, dan zou men daaruit kunnen afleiden dat je impliciet hebt toegegeven dat er geen dringende reden bestaat, omdat de professionele samenwerking niet onmiddellijk onmogelijk werd.

Hou er ten slotte rekening mee dat de partij die het initiatief voor het ontslag neemt, het bewijs van de dringende reden moet leveren.

Je hebt 3 dagen na het ontdekken van de fraude om je ontslag te geven

Als je je contract om dringende reden wil verbreken, moet je een aantal vormvereisten naleven: het ontslag geven binnen drie werkdagen nadat je op de hoogte bent van de fraude (liefst schriftelijk) en vervolgens ten laatste binnen de drie werkdagen na het ontslag de feiten die de dringende reden vormen schriftelijk aan je werkgever meedelen.

Het is ook mogelijk om de feiten onmiddellijk te vermelden in je ontslagbrief. De feiten moeten op een duidelijke en nauwkeurige wijze beschreven worden, zodat de rechter in geval van geschil de ernst van de ingeroepen redenen kan beoordelen. Zaken die niet in de brief opgenomen zijn, kunnen nadien niet op tafel gelegd worden.

Als je werkgever je gevraagd heeft mee te werken aan de fraude, kan je dit als verzwarende factor in je brief vermelden. Opgelet echter, indien je vrijwillig aan deze fraude hebt meegewerkt, zal je geen ontslag om dringende reden meer kunnen inroepen.

Recht op werkloosheidsuitkering?

Als je je arbeidsovereenkomst verbreekt omwille van een dringende reden in hoofde van je werkgever, word je als onvrijwillig werkloos beschouwd. Je zal dan ook onmiddellijk recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

24 september 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook