Ontslagen worden
Vorige

1 van 194

Volgende

Mijn baas wil dat ik het werk van een ontslagen collega erbij neem. Kan dat zomaar?

Als een werkgever je aanwerft, wordt er een arbeidsovereenkomst ondertekend. Dat betekent dat je in ruil voor loon arbeid zal verrichten. Als werknemer stel je als het ware je arbeidskracht (fysiek of intellectueel) ter beschikking van een werkgever in het kader van een uit te oefenen functie.
#

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst aanvaard je als werknemer ook dat er een gezagsverhouding tot stand komt: als werknemer verricht je arbeid in ondergeschikt verband en sta je onder het gezag, de leiding en het toezicht van een werkgever. Dit houdt in dat de werkgever het recht (en de plicht) heeft jou arbeid te verschaffen, instructies te geven over het uit te voeren werk en het werk in zijn onderneming op dusdanige wijze te organiseren dat alles vlot verloopt.

Twee functies voor de prijs van een?

Wat tussen de werknemer en werkgever wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst, kan in principe niet zomaar éénzijdig gewijzigd worden door de werkgever. Zo kan de werkgever geen éénzijdige wijzigingen aanbrengen aan jouw functie of andere essentiële bestanddelen van jouw arbeidsovereenkomst (zoals arbeidsplaats, -tijd, loon, arbeidsduur enzovoort). Een werkgever kan in die zin niet plots van een commercieel bediende éénzijdig eisen en verwachten dat deze ook de functie en het werk van een poetsman op zich neemt.

De werkgever heeft echter wel het recht om met het oog op de goede werking van zijn onderneming en rekening houdend met zijn personeelsbestand en de functies die zijn personeel uitvoert, het werk te organiseren of te reorganiseren naar aanleiding van het ontslag van een werknemer. Het spreekt voor zich dat dergelijke reorganisatie van het werk kan inhouden dat welbepaalde opdrachten of het werk van de ontslagen collega wordt herverdeeld en doorgeschoven naar één of meerdere andere collega‘s. Dit alles uiteraard binnen de grenzen van de arbeidsduur (de officiële arbeidsduur bedraagt 38u/week), logischerwijze kan de werkgever immers niet van een werknemer eisen dat hij twee maal meer uren presteert dan voorzien in de arbeidsovereenkomst.

in samenwerking met Securex     12 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook