Nachtwerk
Vorige

1 van 21

Volgende

Mag een werkgever zijn personeel zomaar (extra) tewerkstellen op een evenement?

25 februari 2013
Werkgevers die hun personeel willen tewerkstellen op een beurs zoals Batibouw moeten rekening houden met een aantal regels in verband met de arbeidsduur. Wat mag wel/niet? Hr-dienstverliener Securex zet alles op een rij.
werken event beurs

1. Werken op zondag

Hoewel het normaal verboden is om werknemers op een zondag aan het werk te zetten, heeft de Arbeidswet een uitzondering voorzien voor deelname aan manifestaties van alle aard, waaronder salons, tentoonstellingen, jaarbeurzen, markten, braderijen etc. worden verstaan.

Overuren 

Als een werkgever zijn personeel op een zondag aan het werk zet, bestaan er twee mogelijkheden:

  • de werknemer heeft tijdens de week gewerkt volgens het normale uurrooster, de prestaties op zondag zijn overuren
  • de werknemer heeft een dag vrij gekregen tijdens de week die de zondag voorafgaat, de prestaties op zondag zijn geen overuren

In geval van overuren op een zondag is de werkgever zijn medewerker een toeslag van 100 procent verschuldigd. Daarnaast krijgt de werknemer voor ieder gepresteerd overuur een uur inhaalrust, dat ook volledig wordt betaald. De inhaalrust moet worden toegekend binnen het kwartaal. Met andere woorden, overuren op zondag kosten de werkgever dubbel.

Inhaalrust 

Of er nu sprake is van overuren op zondag of niet, om een werknemer toch zijn zondagsrust te gunnen, is de werkgever hem ook een andere dag rust verschuldigd binnen de zes dagen die volgen op de gewerkte zondag. Deze dag mag samenvallen met normale inactiviteitsdagen zoals een zaterdag en wordt niet betaald. Er is sprake van een hele dag rust voor prestaties op een zondag van meer dan vier uur en een halve dag voor prestaties van vier of minder dan vier uur.

Personeel dat moet werken op een zondag én overuren heeft gepresteerd, heeft bijgevolg tweemaal recht op inhaalrust: de zondagsrust in de week die volgt én de inhaalrust voor de overuren.

2. 's Avonds of 's nachts werken

Alle prestaties tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends worden beschouwd als nachtarbeid en zijn in principe verboden. De Arbeidswet heeft hier geen uitzondering voorzien voor beurzen of andere evenementen. Werkgevers mogen bijgevolg hun medewerkers niet na acht uur 's avonds tewerkstellen.

Indien een werkgever dit toch doet, loopt hij het risico op een sanctie van niveau 2 volgens het Sociaal Strafwetboek vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Mogelijk houdt dit een strafrechtelijke boete in van 300 tot 3.000 euro of een administratieve boete van 150 tot 1.500 euro.

Oplossing? 

Indien de werkgever, ander leidinggevend of vertrouwenspersoneel en eventuele handelsvertegenwoordigers buiten het verbod op nachtarbeid voorzien door de Arbeidswet vallen, kunnen en mogen zij wél tussen acht uur 's avonds en zes uur ’s ochtends aan de slag.

(nm) – Bron: Securex.eu 

in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook