Aangeboden door CM (Christelijke Mutualiteit)

Lorenz Musger, adviserend arts bij CM: "Belangrijke schakel binnen de sociale zekerheid, maar tegelijk in contact met patiënten"

8 september 2022
CM wil als gezondheidsfonds én werkgever een warme en solidaire organisatie zijn. Voor de werknemers streven ze naar een goede werk-privébalans. Lorenz Musger kan dat alleen maar beamen. Hij ruilde een job in een laboratorium vier jaar geleden voor een uitdaging als adviserend arts bij CM. Hij evalueert arbeidsongeschiktheid, maar is evengoed een raadgever en begeleider tijdens die periode. “Ik miste het contact met patiënten en het klinische werk. In mijn huidige rol kan ik dat combineren met vaste uren.”

Iedereen heeft wel eens contact met zijn ziekenfonds. CM, de grootste mutualiteit van het land, wil een warme en solidaire organisatie zijn die de belangen van elk afzonderlijk lid behartigt. Minstens evenveel aandacht gaat naar de werknemers. CM investeert in haar werknemers zodat ze vanuit hun competenties en talenten met energie en goesting werken. Dat gebeurt in een duurzame en stimulerende werkplek.

Adviserend arts

Lorenz Musger werkt sinds 2018 bij CM. Dat hij als adviserend arts in een breed netwerk van collega’s terechtkwam, biedt hem ook vandaag nog een extra stimulans. Als adviserend arts vervult hij een sleutelrol in het ziekenfonds en bij uitbreiding de sociale zekerheid. “Als adviserend arts kijk je na of iemand arbeidsongeschikt is”, zegt Lorenz Musger.

“Er is contact met patiënten en je voert klinisch werk uit, maar medicatie of behandelingen schrijven wij niet voor. Net om te vermijden dat je een therapeutische relatie ontwikkelt met iemand die je evalueert in het kader van arbeidsongeschiktheid. Als adviserend arts beoordeel je het dossier van de behandelende arts verder vanuit het standpunt van de verzekeringsgeneeskunde.”

Word jij de nieuwe collega van Lorenz? Ontdek hier alle vacatures
Lorenz Musger

Maatschappelijke bijdrage

De controlerende functie – om na te gaan of iemand effectief recht heeft op een tegemoetkoming – is maar een onderdeel van de rol die de adviserend arts vervult. “We begeleiden de leden ook bij hun re-integratie, in samenwerking met de terug-naar-werk-coördinator. Als er nood is aan een andere invulling op professioneel vlak, zal de adviserend arts dat helpen organiseren. Tot welke hoogte kan een persoon terug gaan werken? Welke competenties heeft de patiënt en wat is mogelijk? Het zijn vragen waar me mee aan de slag gaan.”

De adviserend arts stelt een overzicht op van alle acties die bijdragen aan de socio-professionele integratie. “Op basis daarvan gaan we op zoek naar de best passende oplossing op lange termijn, zowel op fysisch, psychologisch als professioneel vlak.”

Zo levert de adviserend arts een belangrijke maatschappelijke bijdrage. “Ziektewetgeving is een fundamenteel onderdeel van onze sociale zekerheid. Maar die kan alleen maar werken als de afspraken en wetten correct worden toegepast”, zegt Lorenz Musger. “Het is onze taak om te zorgen dat de beschikbare middelen aan de juiste mensen worden toegewezen en dat wie er recht op heeft, op maximale ondersteuning kan rekenen.” Zo vormt de adviserend arts een belangrijke schakel binnen de sociale zekerheid.

Werk-privébalans

Eenmaal de adviserend arts een beslissing neemt, moet die dat verantwoorden aan het RIZIV. “En daar komt wel een luikje wetgeving bij kijken”, legt Lorenz Musger uit. “Hoeft dat een struikelblok te zijn? Absoluut niet. Voor je start, leer je de belangrijkste wetgeving en er zijn op regelmatige tijdstippen opleidingen in alle domeinen: van geneeskunde tot sociale wetgeving. Daarnaast kan je terugvallen op een coördinator voor advies. Dat teamwork maakt het werken bij CM extra aangenaam.”

Lorenz wijst daarbij op de goede werk-privébalans die zijn job mogelijk maakt. “Als adviserend arts heb je geen wachtdiensten en werk je tijdens de kantooruren. Persoonlijk vind ik dat een groot voordeel. De combinatie met je privéleven en vrijetijdsbesteding is op die manier perfect haalbaar. Maar tegelijk houd je het contact met patiënten en kom je in aanraking met een brede waaier aan pathologieën. Dat maakt het voor mij als arts zo’n boeiende job.”

Ook aan de slag bij CM? Ontdek hier alle vacatures
CM (Christelijke Mutualiteit):
    Voeg je CV toe
    Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

    Ontvang per mail jobs op maat

    Ontvang nieuwe 'CM (Christelijke Mutualiteit)' jobs meteen in je mailbox.