Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 350

Volgende

Krijg jij meer loon door verlaging van de BBSZ?

Verlaging BBSZ
Dankzij de verlaging van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) zullen sommige werknemers op het einde van de maand netto méér overhouden dan voorheen. Ben jij bij de gelukkigen?

Wat is de BBSZ?

De BBSZ werd in 1994 door de toenmalige regering ingevoerd om de sociale zekerheid bijkomend te financieren. Kort samengevat wordt deze bijdrage berekend op het netto belastbaar inkomen per gezin (dus niet individueel).

Dit bedrag wordt vastgelegd bij de jaarlijkse belastingberekening en wordt via voorschotten op het loon - de zogenaamde maandelijkse inhoudingen - door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geïnd. Het verschil tussen die inhoudingen en de definitieve bijdrage wordt, al naargelang de eindafrekening, dan teruggegeven of bijkomend geïnd.

Lees ook: Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?

Wat verandert er concreet?

Met de geplande verlaging verandert er dus wel wat voor heel wat werknemers. Concreet wordt de bijdrage vanaf 1 april 2022 geleidelijk aan verlaagd en zelfs op termijn volledig afgeschaft. Dit hebben we te danken aan de mini-taxshift van de huidige regering die hiermee de koopkracht wil verhogen. In eerste instantie zullen vooral werknemers met een laag of middeninkomen hiermee hun financieel voordeel doen.

Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen

Wat brengt het jou op?

De nieuwe berekening houdt nu rekening met het aanslagstelsel van de werknemer en maakt een onderscheid tussen werknemers die individueel belast worden of via een gemeenschappelijke aanslag (gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers). Door de verlaging van het tarief van bepaalde inkomensschijven hou je dus - met wat geluk - netto meer over. Ben jij bij de gelukkigen?

Alleen belast

Driemaandelijks brutoloon Maandelijks brutoloon Percentage BBSZ
In de schijf van € 5.836,14 tot € 6.570,54 In de schijf van € 1.945,38 tot € 2.190,18 4,22% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 1.945,38
Van € 6.570,55 tot € 11.211,00 Van € 2.190,19 tot € 3.737,00 € 10,33, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 2.190,18
Van € 11.211,01 tot € 12.300,00 Van € 3.737,01 tot € 4.100,00 € 27,35, verhoogd met 3,38% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 3.737,00
Van € 12.300,01 tot € 18.116,46 Van € 4.100,01 tot € 6.038,82 € 39,61, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 4.100,00
Hoger dan € 18.116,46   € 60,94

Gemeenschappelijke aanslag (gehuwden/wettelijk samenwonenden)

Driemaandelijks brutoloon Maandelijks brutoloon Percentage BBSZ
In de schijf van € 5.836,14 tot € 6.570,54 In de schijf van € 1.945,38 tot € 2.190,18 5,90% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 1.945,38 met een min. van € 5,15/maand voor personen wier echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft.

Als de echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft en het driemaandelijks aan te geven loon van die echtgenoot is begrepen in de schijf van € 3.285,29 tot € 5.836,14 wordt de inhouding forfaitair bepaald op € 5,15/maand
Meer dan € 6.570,54   € 14,44, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 2.190,18 - met volgende maxima:

a) € 51,64/maand voor de personen wier echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft;

b) € 60,94/maand voor de personen wier echtgenoot geen beroepsinkomsten heeft.
Je loonbrief ontcijferd: een overzicht

(fd) - Bron: Vlaanderen

13 mei 2022
Aanbevolen jobs

Krijg jij meer loon door verlaging van de BBSZ?

Verlaging BBSZ
Dankzij de verlaging van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) zullen sommige werknemers op het einde van de maand netto méér overhouden dan voorheen. Ben jij bij de gelukkigen?

Wat is de BBSZ?

De BBSZ werd in 1994 door de toenmalige regering ingevoerd om de sociale zekerheid bijkomend te financieren. Kort samengevat wordt deze bijdrage berekend op het netto belastbaar inkomen per gezin (dus niet individueel).

Dit bedrag wordt vastgelegd bij de jaarlijkse belastingberekening en wordt via voorschotten op het loon - de zogenaamde maandelijkse inhoudingen - door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geïnd. Het verschil tussen die inhoudingen en de definitieve bijdrage wordt, al naargelang de eindafrekening, dan teruggegeven of bijkomend geïnd.

Lees ook: Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?

Wat verandert er concreet?

Met de geplande verlaging verandert er dus wel wat voor heel wat werknemers. Concreet wordt de bijdrage vanaf 1 april 2022 geleidelijk aan verlaagd en zelfs op termijn volledig afgeschaft. Dit hebben we te danken aan de mini-taxshift van de huidige regering die hiermee de koopkracht wil verhogen. In eerste instantie zullen vooral werknemers met een laag of middeninkomen hiermee hun financieel voordeel doen.

Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen

Wat brengt het jou op?

De nieuwe berekening houdt nu rekening met het aanslagstelsel van de werknemer en maakt een onderscheid tussen werknemers die individueel belast worden of via een gemeenschappelijke aanslag (gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers). Door de verlaging van het tarief van bepaalde inkomensschijven hou je dus - met wat geluk - netto meer over. Ben jij bij de gelukkigen?

Alleen belast

Driemaandelijks brutoloon Maandelijks brutoloon Percentage BBSZ
In de schijf van € 5.836,14 tot € 6.570,54 In de schijf van € 1.945,38 tot € 2.190,18 4,22% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 1.945,38
Van € 6.570,55 tot € 11.211,00 Van € 2.190,19 tot € 3.737,00 € 10,33, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 2.190,18
Van € 11.211,01 tot € 12.300,00 Van € 3.737,01 tot € 4.100,00 € 27,35, verhoogd met 3,38% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 3.737,00
Van € 12.300,01 tot € 18.116,46 Van € 4.100,01 tot € 6.038,82 € 39,61, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 4.100,00
Hoger dan € 18.116,46   € 60,94

Gemeenschappelijke aanslag (gehuwden/wettelijk samenwonenden)

Driemaandelijks brutoloon Maandelijks brutoloon Percentage BBSZ
In de schijf van € 5.836,14 tot € 6.570,54 In de schijf van € 1.945,38 tot € 2.190,18 5,90% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 1.945,38 met een min. van € 5,15/maand voor personen wier echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft.

Als de echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft en het driemaandelijks aan te geven loon van die echtgenoot is begrepen in de schijf van € 3.285,29 tot € 5.836,14 wordt de inhouding forfaitair bepaald op € 5,15/maand
Meer dan € 6.570,54   € 14,44, verhoogd met 1,1% van het gedeelte van het maandloon dat meer bedraagt dan € 2.190,18 - met volgende maxima:

a) € 51,64/maand voor de personen wier echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft;

b) € 60,94/maand voor de personen wier echtgenoot geen beroepsinkomsten heeft.
Je loonbrief ontcijferd: een overzicht

(fd) - Bron: Vlaanderen

13 mei 2022
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook