Ouderschap
Vorige

1 van 97

Volgende

Krijg ik nog loon tijdens mijn ouderschapsverlof?

loon tijdens ouderschapsverlof
Tijdens je ouderschapsverlof ontvang je geen loon van je werkgever. Je krijgt wel een onderbrekingsuitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het bedrag is vergelijkbaar met wat iemand ontvangt die tijdskrediet opneemt.

Bedragen uitkeringen

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 765,33 euro netto per maand. Wie halftijds blijft werken, ontvangt 352,77 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 119,68 euro netto per maand. Neem je elke twee weken een dag verlof, dan bedraagt de onderbrekingsuitkering maandelijks 59,84 euro netto.

Bereken hier welke uitkering jij krijgt

Verhoogde uitkeringen voor alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen ten laste hebben recht op een hogere uitkering, op voorwaarde dat ...

  • ... ze uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste. Samenwonen met een partner of een andere volwassene die voor het kind kan zorgen, kan dus niet.
  • ... ze ouder zijn in eerste graad van het inwonende kind, of de dagelijkse opvoeding op zich nemen.
  • ... het kind waarvoor ouderschapsverlof genomen wordt, niet ouder is dan 12 jaar. Voor medische bijstand en palliatief verlof ligt de grens op 18 jaar, voor een kind met een handicap op 21 jaar.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan stijgt de vergoeding voor voltijdse werknemers die voltijd thuisblijven naar 1.258,19 euro netto. Blijf je halftijds werken, dan kun je rekenen op 579,95 euro netto per maand. Wie vier vijfde aan de slag gaat, krijgt een uitkering van maandelijks 232,14 euro netto. Werknemers die een dag op de tien verlof nemen, hebben recht op maandelijks 116,08 euro netto.

Verhoogde uitkeringen voor 50-plussers

Wie ouder dan 50 is, heeft in sommige gevallen recht op een hogere uitkering. Als je halftijds ouderschapsverlof neemt, ontvang je 475,58 euro netto (579,95 euro voor alleenstaande ouders). Wie een vijfde ouderschapsverlof neemt, krijgt 179,52 euro netto per maand (232,14 euro voor alleenstaande ouders). Om te weten of je recht hebt op dit verhoogd bedrag, neem je best contact op met je personeelsdienst of met de RVA.

Uitkering ouderschapsverlof wordt belast

De uitkering die je van de RVA krijgt, is belastbaar. Fiscaal gezien wordt de uitkering beschouwd als een vervangingsinkomen. Er wordt 10,13 % bedrijfsvoorheffing afgehouden als je in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15 % als je je prestaties verminderd hebt (halftijds of 1/5).

Om deze uitkering aan te vragen, heb je het formulier-C61A van de RVA nodig. Stuur dit formulier ingevuld en aangetekend naar de Dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor waaronder jouw woonplaats valt.

Meer info over de uitkeringen, de mogelijkse stelsels en de aanvraag, vind je op de website van de RVA.

(dt/em)

4 augustus 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook