Ziekte
Vorige

1 van 119

Volgende

Is een doktersbriefje verplicht wanneer je ziek bent?

28 september 2011
"Welke verplichtingen heb ik tegenover mijn werkgever als ik ziek ben? Moet ik een doktersbriefje sturen?"
bij de dokter

Als werknemer heb je een aantal verplichtingen tegenover je werkgever wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Eerst en vooral moet je je werkgever onmiddellijk van je arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengen.

Hoe je werkgever verwittigen?

Hoewel de wet geen termijn voor de verwittiging voorziet, wordt algemeen aangenomen dat de verwittiging moet gebeuren zodra je in staat bent om dit te doen en bij voorkeur bij de aanvang van de werkdag, behalve in geval van overmacht. Je mag je werkgever op eender welke manier verwittigen (telefoon, fax, e-mail ...). Je mag je werkgever zelf verwittigen of dit door iemand anders laten doen.

Wat staat in het arbeidsreglement?

Een andere verplichting is het versturen van een medisch getuigschrift. Dit attest dient om je arbeidsongeschiktheid te bewijzen. Wettelijk gezien ben je niet verplicht om een medisch getuigschrift aan je werkgever te overhandigen. Je moet dit echter wel doen als deze verplichting in het arbeidsreglement opgenomen werd of in een collectieve arbeidsovereenkomst en ook indien de werkgever dit uitdrukkelijk vraagt. In deze gevallen mag je enkel in geval van overmacht van deze verplichting afwijken.

Je moet het medisch getuigschrift versturen binnen twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid of de dag van de ontvangst van de aanvraag, behalve indien er bij collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement in een andere termijn voorzien werd. Het gaat hier om werkdagen. Indien je het getuigschrift via de post verstuurt, wordt gekeken naar de dag van verzending en niet van ontvangst. De poststempel geldt als bewijs.

Mag je een medisch onderzoek weigeren?

De werkgever heeft het recht om op eender welke wijze te controleren of je werkelijk arbeidsongeschikt bent. Het meest aangewezen controlemiddel is het medisch onderzoek. Je mag niet weigeren om een door de werkgever gemachtigde en bezoldigde geneesheer te ontvangen, noch om je door hem te laten onderzoeken.

De mogelijkheid om te controleren of je werkelijk ziek bent, geldt van zodra je laat weten dat je arbeidsongeschikt bent, zelfs voordat het eventuele medische getuigschrift toekomt, en dit gedurende de hele periode van ongeschiktheid, ook na de periode die door het gewaarborgd loon gedekt is.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook