Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 318

Volgende

Inkomen vrouwelijke zelfstandige stijgt 8,5% meer dan dat van mannelijke collega

5 januari 2018
Vrouwelijke zelfstandigen verdienen in vijf jaar tijd bijna 2.513 euro meer per netto jaarinkomen. In 2015 was het gemiddelde jaarinkomen van vrouwelijke zelfstandigen 28.123 euro, in 2011 25.181,01 euro. Sterker nog, hun inkomen is in die periode met 8,5% meer gestegen als dat van hun mannelijke collega’s.
inkomen van een vrouw

Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280.000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds Acerta onder de loep nam. Toch ligt het gemiddelde jaarinkomen van vrouwen nog altijd gemiddeld 18% lager dan dat van hun mannelijke collega’s.

Netto beroepsinkomen zelfstandige vrouwen maakt inhaalbeweging

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: gemiddeld 28.123 euro per jaar tegenover 34.424 euro. Dat is gemiddeld 18% minder. Maar de kloof wordt kleiner. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep steeg de laatste 5 jaar met 11,7%, dat is 8,5% hoger dan bij mannen. Opvallend is dat typische beroepen van vrouwelijke zelfstandigen nog sterker stijgen dan gemiddeld.

“Vrouwelijke zelfstandigen zijn een inhaalbeweging aan het maken. We zien in onze cijfers niet alleen dat steeds meer vrouwen de stap zetten naar ondernemerschap maar ook dat van beroepen waarvoor (steeds meer) vrouwen kiezen – zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts - het jaarinkomen sterker stijgt dan gemiddeld”, aldus Els Schellens, directeur Starters & Zelfstandigen bij Acerta.

Oudere zelfstandige ziet loon stijgen met meer dan 300%

De cijfers van Acerta over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie (53-62 jaar) gemiddeld drie keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): bij mannelijke zelfstandigen is dat 39.806 euro tegenover 12.615 euro.

Eenzelfde kloof tussen jong en oud is merkbaar bij vrouwelijke zelfstandigen. Opvallend is wel dat vrouwelijke zelfstandigen in de leeftijdscategorie van 23 jaar tot 62 jaar hun netto beroepsinkomen sterker zien stijgen dan hun mannelijke collega’s.

“Eén van de verklaringen voor de loonkloof tussen startende en oudere zelfstandigen is dat starters (zeker in vrije beroepen) zwaar moeten investeren in materiaal, hetgeen de inkomsten sterk doet dalen in de startfase”, weet Els Schellens. “Een andere trigger zijn de jaren: zelfstandigen bouwen hun klantenportefeuille geleidelijk op. Een beginnende zelfstandige kan het dus wel moeilijk hebben, maar wie volhoudt mag uitkijken naar betere tijden”.

Netto beroepsinkomen stijgt gemiddeld met 10,5%

Natuurlijk, het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. De gemiddelden tonen een stijging van 29.477 euro in 2011, naar 32.614 euro in 2015 voor een hoofdberoeper of een stijging van 10,6%.

Els Schellens legt uit: “Met ‘inkomen’ bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen. De stijging linken we aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, waardoor het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd.”

(sdc) - Bron: Acerta

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook