Bedrijfswagen
Vorige

1 van 115

Volgende

Inhouding vakantiegeld voor schade aan bedrijfswagen en gsm: kan dat zomaar?

“Ik ben recent uit dienst getreden bij mijn vorig werkgever. Uit de eindafrekening blijkt dat er een inhouding wordt gedaan op mijn vertrekvakantiegeld voor schade aan de ingeleverde bedrijfswagen en GSM. Kan dit zomaar?” We vroegen het aan Valérie Vuurstaek en Stijn Demeestere, advocaten bij Laga.
#

Bij uitdiensttreding moet je alle bedrijfsgoederen terugbezorgen aan je werkgever. Het komt voor dat deze goederen beschadigd zijn en dat je werkgever de schadevergoeding zomaar inhoudt op je loon. Kan dit zomaar?

Aansprakelijkheidsbeperkingen

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt in duidelijke bewoordingen dat een werknemer nooit verantwoordelijk is voor beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het voorwerp.

Wanneer je tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst met kwade bedoelingen of door een zware fout schade hebt veroorzaakt, kan je werkgever je hiervoor aansprakelijk stellen. Als het eerder een lichte fout betreft, ben je alleen verantwoordelijk indien dit eerder gewoonlijk dan toevallig bij je voorvalt. Schade die je daarentegen tijdens je privétijd aan bedrijfsgoederen veroorzaakt, moet je steeds vergoeden.

Inhouding op loon

De werkgever draagt de bewijslast dat je als werknemer aansprakelijk bent. Indien hij hierin slaagt, kan hij je inderdaad verplichten om de veroorzaakte schade te vergoeden. Dit betekent niet automatisch dat hij de schadevergoeding zomaar op je loon mag inhouden. Een inhouding op je loon is sowieso niet toegestaan voor de schade die tijdens je privétijd werd veroorzaakt. Inhoudingen zijn wel toegestaan voor tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakte schade waarvoor je aansprakelijk bent.

De Inhouding mag echter niet meer bedragen dan één vijfde van het bij elke uitbetaling verschuldigde loon, na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze beperking geldt niet wanneer de werknemer bedrog heeft gepleegd of, vóór de afrekening van de schadevergoeding, vrijwillig zijn dienstbetrekking heeft beëindigd.

Inhoudingen op vakantiegeld

Een belangrijke nuance is dat het vakantiegeld niet dezelfde bescherming als loon geniet. Inhoudingen op het vertrekvakantiegeld zijn wel toegelaten, op voorwaarde uiteraard dat je als werknemer effectief aansprakelijk bent voor de schade.

(vv/sd) - Met dank aan Laga. 

7 januari 2016
Aanbevolen jobs

Inhouding vakantiegeld voor schade aan bedrijfswagen en gsm: kan dat zomaar?

“Ik ben recent uit dienst getreden bij mijn vorig werkgever. Uit de eindafrekening blijkt dat er een inhouding wordt gedaan op mijn vertrekvakantiegeld voor schade aan de ingeleverde bedrijfswagen en GSM. Kan dit zomaar?” We vroegen het aan Valérie Vuurstaek en Stijn Demeestere, advocaten bij Laga.
#

Bij uitdiensttreding moet je alle bedrijfsgoederen terugbezorgen aan je werkgever. Het komt voor dat deze goederen beschadigd zijn en dat je werkgever de schadevergoeding zomaar inhoudt op je loon. Kan dit zomaar?

Aansprakelijkheidsbeperkingen

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt in duidelijke bewoordingen dat een werknemer nooit verantwoordelijk is voor beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het voorwerp.

Wanneer je tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst met kwade bedoelingen of door een zware fout schade hebt veroorzaakt, kan je werkgever je hiervoor aansprakelijk stellen. Als het eerder een lichte fout betreft, ben je alleen verantwoordelijk indien dit eerder gewoonlijk dan toevallig bij je voorvalt. Schade die je daarentegen tijdens je privétijd aan bedrijfsgoederen veroorzaakt, moet je steeds vergoeden.

Inhouding op loon

De werkgever draagt de bewijslast dat je als werknemer aansprakelijk bent. Indien hij hierin slaagt, kan hij je inderdaad verplichten om de veroorzaakte schade te vergoeden. Dit betekent niet automatisch dat hij de schadevergoeding zomaar op je loon mag inhouden. Een inhouding op je loon is sowieso niet toegestaan voor de schade die tijdens je privétijd werd veroorzaakt. Inhoudingen zijn wel toegestaan voor tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakte schade waarvoor je aansprakelijk bent.

De Inhouding mag echter niet meer bedragen dan één vijfde van het bij elke uitbetaling verschuldigde loon, na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze beperking geldt niet wanneer de werknemer bedrog heeft gepleegd of, vóór de afrekening van de schadevergoeding, vrijwillig zijn dienstbetrekking heeft beëindigd.

Inhoudingen op vakantiegeld

Een belangrijke nuance is dat het vakantiegeld niet dezelfde bescherming als loon geniet. Inhoudingen op het vertrekvakantiegeld zijn wel toegelaten, op voorwaarde uiteraard dat je als werknemer effectief aansprakelijk bent voor de schade.

(vv/sd) - Met dank aan Laga. 

7 januari 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook