Jobs met toekomst
Vorige

1 van 388

Volgende

Hr: hoe het wél moet

Willen bedrijven voldoende gekwalificeerde mensen vinden om hun organisatie draaiende te houden, dan zullen ze het werk op een heel andere manier moeten organiseren, vindt Frank Vander Sijpe.
“Als mensen krapper worden op de markt, gaan ze hogere eisen stellen.“ (Frank Vander Sijpe, Securex)

Over de grenzen kijken

Sommige sectoren met veel knelpuntfuncties hopen in het buitenland te vinden wat ze bij ons niet kunnen krijgen. Bedrijvengroep Armonea, actief in de seniorenzorg, zet sterk in op die piste. Onder auspiciën van het Europees Sociaal Fonds richt de groep jaarlijks 300 stages in voor Roemeense studenten zorg- en verpleegkunde. De studenten volgen een cursus Nederlands in Boekarest en bereiden zich voor op een verblijf in ons land. Na een stage kunnen ze hier aan de slag.

‘Dat noem ik proactief zijn’, stelt Vander Sijpe. ‘Het probleem van personeelskrapte in de zorgsector zal in de toekomst enkel toenemen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het personeel in de zorgsector vroeger uitgeblust is dan andere werknemers. Een heel onrustwekkende evolutie.’

Flexibiliteit aanbieden

‘Als mensen krapper worden op de markt, gaan ze hogere eisen stellen’, weet Vander Sijpe. Die eisen situeren zich niet noodzakelijk op financieel gebied. Vaker hangen ze samen met de omkadering van de job. Waar, wanneer en hoe werk ik? Het koerierbedrijf TNT Express Belgium organiseert sinds kort enquêtes onder zijn personeel om na te gaan wat de werknemers persoonlijk verlangen en verwachten van hun job.

‘Een groot deel van de stress die we dagelijks ervaren, hangt niet samen met de inhoud van onze job. Ze is een gevolg van de slechte aansluitingen van het openbaar vervoer, de vele files op de wegen of de openingsuren van de crèche. Veel mensen zijn ertoe bereid om ’s avonds nog wat te werken, als ze om zes uur dan wel even de kinderen kunnen afhalen. Bedrijven willen hun werknemers steeds vaker de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken.’

3 trends in hr

1) Individualisering

In de Verenigde Staten spreekt men van I-deals of idiosyncratic deals. Individuele werknemers hebben individuele behoeften, doorgaans afhankelijk van de levensfase waarin ze zich bevinden. Een vader van twee kleuters verlangt wellicht iets anders dan een moeder van drie tieners. Moderne bedrijven proberen daar rekening mee te houden.

2) Het Nieuwe Werken

Het plaats- en tijdonafhankelijk werken maakt ook in onze contreien opgang. Geert Van Hootegem, professor arbeidsorganisatie aan de KU Leuven, benadrukte onlangs nog dat mensen best wat werkdruk kunnen verdragen, op voorwaarde dat ze voldoende autonomie krijgen om te bepalen waar en wanneer ze werken.

3) New leadership

De rol van de leidinggevende zal meer evolueren naar die van coach. De leider van de toekomst luistert, faciliteert, is empathisch maar tegelijkertijd allergisch voor favoritisme. Tegenover vertrouwen staat verantwoordelijkheid. De moderne leidinggevende luistert naar de wensen van werknemers, die op hun beurt bijdragen aan de resultaten van het bedrijf. Een win-winsituatie.

(mo) – Foto: (kb) 

23 maart 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook