Het loon van...
Vorige

1 van 764

Volgende

Hoeveel verdien je als productiearbeider?

Wie niet bang is van fysiek zwaar werk en ook bereid is om in shiften te werken, kan als productiearbeider goed zijn of haar brood verdienen. Een en ander hangt wel af van je leeftijd, ervaring, geslacht en plaats van tewerkstelling. De ene sector betaalt bovendien beter dan de andere.

Mannen verdienen meer dan vrouwen

Net zoals in vele andere sectoren verdienen ook mannelijke productiearbeiders gemiddeld meer dan vrouwelijke. Volgens cijfers (2016) van Statbel, het Belgische statistiekbureau, verdient een mannelijke productiearbeider gemiddeld 2.988 euro bruto per maand, tegenover een gemiddeld bruto maandloon van 2.750 euro voor vrouwen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat mannelijke productiearbeiders vaker kiezen voor de fysiek zwaarste jobs, waar financieel iets tegenover staat.

Plaats van tewerkstelling

Uit dezelfde cijfers blijkt dat ook de plaats van tewerkstelling een verschil maakt. Hoewel de verschillen beperkt zijn, verdient een productiearbeider in het Brusselse Gewest, met gemiddeld 3.083 euro bruto per maand, meer dan in Vlaanderen (2.990 euro) en Wallonië (2.840 euro).

Leeftijd en anciënniteit

Het loon van een jonge of beginnende productiearbeider ligt doorgaans niet heel hoog. Daar staat tegenover dat het loon doorheen de loopbaan sterk kan stijgen. Als we enkel naar de leeftijd van de productiearbeider kijken, is het gemiddelde startloon voor iemand jonger dan 25 jaar, 1.750 euro bruto per maand. Doorheen de jaren groeit dat loon echter aan tot gemiddeld 2.176 euro voor een productiearbeider tussen 25 en 35 jaar, tot 2.977 euro voor productiearbeiders tussen 35 en 45 jaar, tot 3.401 euro voor 45- tot 55-jarigen en tot 3.728 euro voor 55-plussers.

Hetzelfde geldt als we louter naar anciënniteit kijken. Een starter verdient gemiddeld 1.682 euro bruto per maand. Dat loon stijgt al na twee jaar anciënniteit naar 1.745 euro, en na nog eens twee jaar anciënniteit naar 1.914 euro. Een productiearbeider met een anciënniteit tussen de 10 en 20 jaar neemt een gemiddeld bruto maandloon van 2.689 euro naar huis. De meest ervaren productiearbeiders, met een anciënniteit van meer dan twintig jaar, verdienen gemiddeld 3.406 euro bruto per maand.

Een ervaren productiearbeider kan dus rekenen op een correct loon. Je moet er wel rekening mee houden dat productiearbeid zwaar werk kan zijn, en niet altijd in heel propere omstandigheden. Schrikt dat je niet af, dan heb je heel wat opties in verschillende sectoren.

Grote verschillen naargelang de sector

Als productiearbeider kan je terecht in elke sector waar goederen geproduceerd worden, zoals een fabriek, een productafdeling of een logistieke afdeling. Elke sector heeft zo zijn eigen kenmerken. Zo vind je in de metaalnijverheid doorgaans vacatures voor zwaar werk, maar gaat het in de voedingsindustrie of de farmaceutische sector meer om precisie en hygiëne. Naargelang de sector kunnen er ook bepaalde opleidingen verplicht gesteld worden.

Het is algemeen geweten dat de farmaceutische sector goed betaalt, voor allerlei profielen. Maar ook de petroleumindustrie is een goede keuze. Maken we bijvoorbeeld de vergelijking met de betonindustrie (cijfers 2019 Algemene Centrale ABVV), dan liggen de minimumlonen in de petroleumnijverheid hoger: in de betonnijverheid variëren de minimumlonen van 15,58 euro per uur (hulparbeider) tot 16,76 euro per uur (vaklieden 1e categorie). In de petroleumnijverheid verdienen ‘hulpwerklieden’ dan weer minimaal 20,21 euro per uur, en ‘meer dan geschoolde werklieden’ minimaal 23,23 euro per uur.

Veralgemenen per sector is echter niet evident, aangezien elk bedrijf uiteraard ook meer mag betalen dan het minimumloon. Daarnaast spelen ook bepaalde premies, zoals premies voor ploegen- of nachtwerk, een niet onbelangrijke rol.

Wil jij graag als productiearbeider aan de slag, dan heb je dus wel wat keuze. Bekijk je opties en bepaal welke sector of sectoren jou het meeste liggen, en of je bereid bent om veel nachtshifts te doen. Hou er ook rekening meer dat je voor bepaalde jobs een opleiding moet volgen. Heb je een job beet en wil je weten of het voorgestelde loon en andere voorwaarden eerlijk en conform de regelgeving zijn, neem dan zeker contact op met je vakbond.

(Charlotte Fouqquet)

16 maart 2020
  • Jobs voor productiearbeider
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook